​פוליסת ביטוח אחריות מקצועית - פרא-רפואי מכסה בעלי מקצוע העוסקים במקצועות הפרא-רפואיים בפני תביעות שיוגשו נגדם בגין נזקים הנגרמים לצד שלישי כתוצאה מטעות או מרשלנות מקצועית. כמו כן, הפוליסה ​מכסה הוצאות הגנה משפטית בגין תביעות אלה.

 • כיסוי הוצאות חבות בגין נזקים שנגרמו לצד שלישי כתוצאה מטעות או מרשלנות מקצועית של עוסק במקצוע פרא-רפואי
 • אפשרות הרחבה לכיסויי 'מעשה השומרוני הטוב', שני מעשי רשלנות רפואית או יותר ותקופת ביטוח מוארכת
 • כיסוי הוצאות הגנה משפטית
 • ​למי מיועדת הפוליסה?

  פוליסה זו מיועדת לבעלי מקצוע שעוסקים בתחום הפרא-רפואי, החשופים לתביעות נזיקין בגין נזקים הנגרמים לצד שלישי כתוצאה מטעות או רשלנות מקצועית.

  עיקרי הפוליסה

  פוליסה זו מאפשרת לך לקבל החזר הוצאות חבות שעלולות לחול עליך בשל תביעה משפטית בגין הפרת חובה מקצועית שמקורה ברשלנות, בטעות או בהשמטה, שנעשו על-ידך, על-ידי קודמך או על-ידי כל אדם שהועסק או מועסק על-ידך או על-ידי קודמך.
  כמו כן, הפוליסה מעניקה כיסוי עבור הוצאות משפטיות בגין תהליכי תביעה אלו.
  פוליסת זו יכולה להירכש כמוצר עצמאי, אך על מנת לקבל כיסוי מרבי מפני מבחר הסיכונים הקיימים לעסק שלך, אנו ממליצים לך לשלב ביטוח זה ככיסוי נוסף במסגרת פוליסה מקיפה לעסק שלך.

  הרחבות נוספות

  • הרחבה ל"מעשה השומרוני הטוב":
   כיסוי לפעולות שביצע המבוטח, בכפוף לסייגים ולחריגים בפוליסה זו, תוך מתן טיפול רפואי בזירת התרחשות של מצב חירום רפואי, תאונה או אסון, כאשר נכח במקום במקרה או כשנתן מענה לקריאת מצוקה.
  • הרחבה לשני מעשי רשלנות רפואית או יותר:
   פוליסה זו מורחבת לכיסוי פעולות שבוצעו תוך מתן טיפול ואשר עונות על אחד מהתנאים הבאים:
   א. הנובעות במישרין או בעקיפין מעילה דומה, משותפת או זהה, ו/או שאפשר לייחסן לעילה כזאת.
   ב. שהתרחשו במהלך הטיפול באותה מחלה או נזק גופני.
   במקרה כאמור, אם אי אפשר לקבוע מאילו מהמקרים נגרמה הרשלנות הרפואית, הרי המועד המוקדם ביותר יהיה תאריך הרשלנות.
  • הרחבה לתקופת ביטוח מוארכת ​ERP:
   במקרה של ביטול הפוליסה או אי-חידושה, ובלבד שהעילה לביטולה או לאי-חידושה אינה ניסיון להונות את החברה, ו/או במקרה של אי-תשלום פרמיה, תכוסה חבות המבוטח, ללא תוספת פרמיה, לגבי תביעות שמקורן ברשלנות רפואית שבוצעה החל מהתאריך הרטרואקטיבי ועד לתום הפוליסה.

  איך מצטרפים?

  באפשרותך להצטרף לפוליסה באמצעות סוכן הביטוח שלך, שיסייע לך בהתאמת תנאי הפוליסה לצרכיך ולרצונותיך. בתהליך זה תתבקש למלא טופס הצעה לביטוח ולהעבירו אלינו. אם אין לך סוכן ביטוח, פנה לשירות הלקוחות של הראל ואנו נפנה אותך לסוכן ביטוח.


  ​​הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, ייגברו תנאי הפוליסה.

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף