​באפשרותך להגיש בקשה לביטול פוליסת ביטוח החובה לרכב שלך באמצעות אזור המידע האישי שלך באתר הראל, פקס, דואר אלקטרוני או טלפון.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לביטול פוליסת ביטוח החובה שלך.

לתשומת לבך, אם ברצונך לבטל פוליסת ביטוח רכב אחרת, עיין במדריך הייעודי לביטול פוליסת ביטוח רכב (רכוש).

הראל סוויץ' ביטוח רכב - נוסעים מעט, משלמים מעט. לפרטים חייגו: 2010*
בדקו כמה תשלמו

​פוליסת ביטוח חובה הינה פוליסת ביטוח המחויבת לרכישה על-פי חוק, על-ידי כל מי שמחזיק ברכב מנועי ועושה בו שימוש. הפוליסה מעניקה כיסוי בגין נזקי גוף לנהג, לנוסעי הרכב ולהולכי הרגל במקרה שנפגעו כתוצאה מתאונת דרכים. בקשה לביטול הפוליסה כולה תוביל לביטול כל הכיסויים הביטוחיים שלך בפוליסה.

ביטול הפוליסה עלול לחשוף אותך לנזק עצמי (לגוף) ו/או לחבות כלפי צד שלישי (נזקי גוף לנוסעים ברכב או לאדם כלשהו שנפגע כתוצאה מהשימוש ברכב) . לאחר ביטול הפוליסה לא יכוסה מקרה ביטוח שאירע ולא תהיה זכאי לקבלת פיצוי כלשהו.

כמו כן, אם בעתיד תבקש להצטרף מחדש לביטוח, הדבר עשוי להיות כרוך בתהליך חיתום מחודש, בקבלת הסכמתה המחודשת של הראל ובתנאים ובתעריפים שיהיו נהוגים בחברה ביום בקשתך. בנוסף, ככל שתאושר בקשתך להצטרף מחדש לביטוח, הפוליסה שתופק לך תהיה פוליסה חדשה לכל דבר ועניין.

לפיכך, בטרם תעביר בקשה לביטול פוליסת ביטוח החובה לרכב שלך, אנו ממליצים לך להתייעץ עם סוכן הביטוח שלך ולקבל הסבר נוסף בנוגע למשמעויות הביטול.

​אם החלטת שברצונך לבטל את פוליסת ביטוח החובה לרכב שלך, באפשרותך להגיש את בקשתך באחת הדרכים הבאות:

הגשת בקשה on-line באמצעות התחברות לאזור המידע האישי באתר הראל, כניסה לפוליסה אותה אתה מעוניין לבטל ומילוי טופס הביטול המקוון

באמצעות מילוי טופס בקשה לביטול פוליסה ושליחתו אלינו:
בפקס, למספר: 03-7348855
בדואר אלקטרוני, לכתובת: bitulpolisatelementary@harel-ins.co.il

לטופס הבקשה לביטול עליך לצרף את תעודת החובה המקורית. אם התעודה המקורית אבדה / נגנבה / הושחתה - עליך לצרף הצהרה בכתב שתיחתם בפני הראל / הסוכן בדבר נסיבות האובדן / הגניבה / ההשחתה.                             

פנייה למוקד שירות הלקוחות, בטלפון: 03-9208040

  • בקשתך תועבר לטיפול בהתאם להוראות הדין ותנאי הפוליסה. אם יתגלו נתונים חסרים או שגויים בבקשה, הנדרשים לצורך ביצוע הביטול, תישלח אליך הודעה על כך.
  • עם סיום הטיפול בבקשתך, תישלח אליך הודעה בכתב אודות ביצוע הביטול.
  • החזר כספי, אם קיים, יועבר אליך באמצעות אמצעי התשלום בו שולמו דמי הביטוח עבור הפוליסה או בדרך אחרת, בהתאם לפרטים המצויים ברשותנו.

​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך באמצעות סוכן הביטוח שלך.

לזה אתם חייבים להקשיב: אבלמה - הפודקאסט הכלכלי של הראל, לכל מי שרוצה לדעת

לפרטים ולהאזנה