כמבוטחת באחת מפוליסות ביטוח הבריאות הפרטיות של הראל הכוללת כיסוי עבור הפריה חוץ-גופית, באפשרותך לבצע טיפולי הפריה חוץ-גופית באופן פרטי ולקבל בגינם החזר כספי, בכפוף לתנאי הפוליסה שברשותך.​

גם בהגשת תביעות בביטוח הרפואי עוברים ל- on-line. פשוט יותר, זמין יותר, מהיר יותר.
להגשת תביעה
יש לוודא כי מצויים ברשותך המסמכים הבאים:​

 
  • קבלות בגין התשלום עבור הבדיקות או טיפולי ההפריה.
  • המלצת רופא לביצוע ההפריה החוץ-גופית.
  • צילום תעודת הזהות שלך, הכולל את הספח בו רשומים פרטי ילדייך.
    לידיעתך, בחלק מן הפוליסות הכיסוי מותנה בהורות לשני ילדים לפחות​.

אנו ממליצים להשתמש במערכת הגשת תביעות באתר הראל. בדרך זו תוכל לשלוח לנו את המסמכים הנדרשים בקלות ובמהירות.

לחלופין, באפשרותך למלא את טופס התביעה, לצרף אליו את כל המסמכים בהתאם להנחייה בטופס 
ולשלוח אותם אלינו באחת הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך, אשר ילווה אותך בתהליך.  לבדיקת פרטי הסוכן שלך היכנס לאזור המידע האישי

בדואר אלקטרוני, לכתובת: tvbriut@harel-ins.co.il

בפקס, למספר: 03-7348166

בדואר, לכתובת: רחוב אבא הלל 3, ת"ד 1951 רמת גן, מיקוד 5211802, לידי הראל חברה לביטוח, אגף תביעות בריאות

תוכל לוודא את הגעת הבקשה שנשלחה בדואר אלקטרוני או פקס באמצעות המערכת לבדיקת קבלת מסמכים שבאתר, או באמצעות פנייה למענה קולי ממוחשב הפעיל 24 שעות ביממה, במספר: 1-700-70-28-70.

השירות ניתן שלוש שעות ממועד שליחת המסמכים. מסמכים שנשלחו לאחר השעה 15:00 יעודכנו במערכת ביום העבודה הבא.
במסרון, למספר 052-3235121​

עם הגעת המסמכים לחברתנו, אנו נעדכן אותך באופן שוטף בהתפתחויות הטיפול בבקשתך, באמצעות מסרונים לטלפון הנייד שלך או בהודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שלך (כפי שעדכנת בעת פתיחת הבקשה). 

תשובתנו לבקשה תישלח אליך עד 30 ימים ממועד קבלת כל המסמכים המבוקשים.

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך באמצעות אחת הדרכים הבאות:

 
  • באזור ה​מידע האישי שלך
  • באמצעות סוכן הביטוח שלך​
  • בפניה למוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון: 2735*