כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות הפרטיות של הראל, הכוללת כיסוי מפני אובדן כושר עבודה, באפשרותך לקבל פיצוי כספי במקרה בו כתוצאה מניתוח שעברת, איבדת את יכולתך להמשיך לעבוד בעבודתך כרגיל.

במסגרת תהליך הבקשה לקבלת הסכום הכספי, תתבקש למלא טופס בקשה לפיצוי כספי ולצרף מסמכים נוספים וקבלות.​

גם בהגשת תביעות בביטוח הרפואי עוברים ל- on-line. פשוט יותר, זמין יותר, מהיר יותר.
להגשת תביעה

ככלל, אנו ממליצים לך לפנות לסוכן הביטוח שלך לבדיקת זכאותך ולקבלת הכוונה כיצד לפעול לפני הגשת הבקשה. כמו כן, הסוכן יוכל ללוות אותך ולסייע בטיפול בהגשת התביעה.

לפני הגשת הבקשה, ודא כי מצויים ברשותך המסמכים הבאים:

  • אישור רפואי (ממרפאה או מבית חולים) הכולל דוח ניתוח מפורט
  • מסמכים רפואיים הנוגעים לבעיה הרפואית שבעקבותיה נזקקת לניתוח
  • אישורי מחלה ברצף לתקופת ההיעדרות מהעבודה
  • אישורי היעדרות ממקום העבודה למשך כל התקופה בגינה הוגשה הבקשה
  • אישור המעסיק שלפיו עבדת באופן מלא בששת החודשים שקדמו לניתוח
  • תלוש השכר שלך עבור החודש שקדם לניתוח

בהמשך התהליך ייתכן שתתבקש להציג מסמכים נוספים.

שים לב: הנך זכאי לפיצוי כאמור רק אם הנך מעל גיל 21 ומתחת לגיל 65.

באפשרותך להגיש את הבקשה On-line, באמצעות התחברות לאזור המידע האישי באתר הראל ובחירה באפשרות "הגשת תביעה חדשה". בדרך זו תוכל לשלוח לנו את המסמכים הרלוונטיים בקלות ובמהירות.

לחלופין, באפשרותך למלא את טופס התביעה (חלקים א' ו-ב') המופיע בתחתית עמוד זה, לצרף אליו את כל המסמכים הרלוונטיים ולשלוח אותם אלינו באחת הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך, אשר ילווה אותך בתהליך ויטפל עבורך במקרה הביטוח מול הראל

בפקס, למספר: 03-7348166

תוכל לוודא את הגעתו באמצעות האתר או בפנייה למוקד המענה הממוחשב העומד לרשותך 24 שעות ביממה, בטלפון: 1-700-702-870.
השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. בקשות שיתקבלו לאחר השעה 15:00 יעודכנו ביום העבודה הבא.
בדואר אלקטרוני, לכתובת: tvbriut@harel-ins.co.il
בדואר, לכתובת: רחוב אבא הלל 3, ת"ד 1951 רמת גן, מיקוד 5211802, לידי הראל חברה לביטוח, אגף תביעות בריאות וחו"ל

אם הגשת את הבקשה באמצעות סוכן, בפקס או דואר, תשובתנו תישלח אליך לכתובת הרשומה בטופס הבקשה, עד 30 ימים ממועד קבלת כל המסמכים המבוקשים.

אם הגשת את הבקשה און-ליין, אנו נעדכן אותך באופן שוטף בהתפתחויות הטיפול בבקשתך, באמצעות מסרונים לטלפון הנייד שלך או בהודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שלך (כפי שבחרת בעת פתיחת הבקשה). תשובתנו תישלח אליך עד 30 ימים ממועד קבלת כל המסמכים המבוקשים.

אם תביעתך תאושר לתקופה קצובה, ולאחריה תרצה לקבל אישור זכאות לתקופה נוספת -  אנו נבצע בדיקה מחודשת של מצבך הרפואי והתפקודי ונבחן את זכאותך בהתאם לכללים לבדיקה מחודשת של זכאות.

אם תאושר זכאותך, נשלם לך החזר כספי בהתאם לתנאים הקבועים בפוליסה.

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך באחת הדרכים הבאות:

  • באמצעות התחברות לאזור המידע האישי שלך באתר הראל וכניסה לעמוד התביעות שלי
  • באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון: 2735*
  • באמצעות סוכן הביטוח שלך