טיפולים מחליפי ניתוח בישראל ובחו"ל הינו נספח הרחבה לפוליסת ביטוח ניתוחים בישראל של הראל. הנספח מעניק לך כיסוי להוצאות רפואיות הקשורות בטיפול מחליף ניתוח שבוצע בישראל או בחו"ל. טיפול מחליף ניתוח הינו טיפול רפואי המבוצע בידי רופא מומחה, שנועד להשיג את מטרת הניתוח אותו הוא מחליף. ​

כלים נוספים

הידעת? באפשרותך להגיש תביעה בביטוח הבריאות on-line

להגשת תביעה