​​טיפולים מחליפי ניתוח בישראל ובחו"ל הינו נספח הרחבה לפוליסת ביטוח ניתוחים בישראל של הראל. הנספח מעניק לך כיסוי להוצאות רפואיות הקשורות בטיפול מחליף ניתוח שבוצע בישראל או בחו"ל. טיפול מחליף ניתוח הינו טיפול רפואי המבוצע בידי רופא מומחה, שנועד להשיג את מטרת הניתוח אותו הוא מחליף. ​

 • ​למי מיועד נספח ההרחבה?

  נספח ההרחבה, מיועד למי שמבוטח בביטוח ניתוחים בישראל של הראל, שאינו כולל כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח.

  עיקרי נספח ההרחבה

  הנספח מעניק כיסוי להוצאותיך עבור הטיפול מחליף הניתוח: שכר הרופא המבצע את הטיפול, חדר ניתוח, חדר טיפולים והוצאות אשפוז בבית חולים בחו"ל. ועוד 

  • כיסוי לטיפול מחליף ניתוח בישראל הינו בגובה עלות הניתוח המוחלף בישראל, או סכום השיפוי המירבי בסך 250,000 ₪, הנמוך מבין השניים.
  • כיסוי לטיפול מחליף ניתוח בחו"ל הינו עד לתקרה של 200% מעלות הניתוח המוחלף בישראל ועד לסכום מירבי של 250,000 ₪, הנמוך מבין השניים.

  תנאי הצטרפות

  • גיל הצטרפות מקסימלי: 75

  איך מצטרפים?

  באפשרותך להצטרף לפוליסה באמצעות סוכן הביטוח שלך, שיסייע לך בהתאמת תנאי הפוליסה לצרכיך ולרצונותיך. בתהליך זה תתבקש למלא טופס הצטרפות הכולל הצהרת בריאות, שתקבע את תנאי קבלתך לפוליסה. אם אין לך סוכן אישי, פנה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 2735* על-מנת שנוכל להפנות אותך לסוכן.


   


   

כלים נוספים

לזה חובה עליך להקשיב: אבלמה - הפודקאסט הכלכלי של הראל, לכל מי שרוצה לדעת

לפרטים ולהאזנה