​​​​הראל Golden Care היא פוליסת ביטוח סיעודי המעניקה לך תגמול כספי חודשי לתקופה מוגדרת, בהתאם לבחירתך, במקרה בו תיקלע למצב סיעודי או במקרה של תשישות נפש. פוליסה זו תסייע לך במימון עלות הטיפול היקרה בביתך או במוסד סיעודי, כל זאת ללא תלות בכיסוי הניתן במסגרת קופות החולים או פוליסות ביטוח סיעוד קבוצתיות.

 • גמלה חודשית בגובה של עד 20,000 ₪
 • אפשרות לבחור את משך תקופת התגמול החודשי
 • כיסוי מלא בגין תאונות ואירועי טרור
 • למי מיועדת הפוליסה?

  פוליסת ביטוח הסיעוד, הראל Golden Care, מיועדת למעוניינים לקבל תגמול כספי חודשי לתקופה בהתאם לבחירתם, במקרה של מצב סיעודי או במקרה של תשישות נפש, בנוסף לסכומים שיתקבלו מקופת החולים ו/או מפוליסות נוספות.

  עיקרי הפוליסה

  הפוליסה מעניקה גמלת סיעוד חודשית לתקופה בהתאם לבחירתך, במקרה בו תיקלע למצב סיעודי או לתשישות נפש. מצב סיעודי מוגדר בפוליסה זו כמצב בו לא תוכל לבצע לפחות שלוש מתוך שש פעולות יומיומיות, המוגדרות במבחן ה- ADL*.

  הפוליסה כוללת את הכיסויים הבאים:

  • סכום תגמול חודשי של עד 20,000 ₪ לחודש, שיתקבל לאחר תקופת המתנה של 60 ימים
  • בחירת תקופת הפיצוי - 36 חודשים / 60 חודשים
  • סכום התגמול אינו מקוזז עם תשלומים מביטוחים אחרים, כמו למשל מהביטוח לאומי
  • כיסוי מלא בגין תאונות דרכים, תאונות עבודה או אירוע טרור
  • במצב סיעודי תהיה פטור מתשלום דמי הביטוח
  • במקרה בו תתחיל תהליך שיקום, תקבל החזר של 80% מגובה הוצאות השיקום בפועל
  • התוכנית אינה כוללת תקופת אכשרה*

  מסלולי תשלום

  הפוליסה ניתנת לרכישה באחד ממסלולי התשלום הבאים:

  • דמי ביטוח קבועים וידועים מראש
  • דמי ביטוח המשתנים מידי שנה ומתקבעים החל מגיל 65

  במידה ובחרת במסלול בדמי ביטוח קבועים או משתנים, תהיה זכאי לתגמול סיעודי מופחת גם לאחר שהפסקת לשלם את דמי הביטוח.

  תנאי הצטרפות

  • ההצטרפות לפוליסה אפשרית בין הגילאים 3-70​

  איך מצטרפים?

  ​​באפשרותך להצטרף לפוליסה באמצעות סוכן הביטוח שלך, שיסייע לך בהתאמת תנאי הפוליסה לצרכיך ולרצונותיך. בתהליך זה תתבקש למלא טופס הצטרפות הכולל הצהרת בריאות, שתקבע את תנאי קבלתך לפוליסה. אם אין לך סוכן אישי, פנה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 2735* על-מנת שנוכל להפנות אותך לסוכן.​


  ​​הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, ייגברו תנאי הפוליסה.

 • הפוליסה כוללת את ההטבות הבאות:

  • ערך מסולק – במידה ובחרת במסלול פרמיה קבועה או משולבת (מוגדלת), תהיה זכאי לתגמול סיעודי מופחת גם לאחר שהפסקת לשלם את דמי הביטוח.
  • ערך פדיון - במקרה שגובה התגמול הסיעודי החודשי המסולק נמוך מ-600 ₪ (צמוד למדד ינואר 2012), עם התשלום תבוטל הפוליסה.
  • הטבה לילדי מבוטח שנפטר - הנחה בגובה 50% לתקופה של 3 שנים עם רכישת פוליסת ביטוח סיעוד זהה.

כלים נוספים

להצטרפות לביטוח סיעודי באמצעות סוכן

*
השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.
CAPTCHA
טען מחדשהשמע את הקוד