בלם היא פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה, המעניקה פיצוי כספי למעסיק במקרה של היעדרות עובדיו מהעבודה עקב מחלה או תאונה.

 • פיצוי כספי למעסיק עקב אובדן כושר עבודה של עובד
 • פיצוי כספי עקב היעדרות עובד בשל מחלת ילדים
 • פיצוי כספי עקב היעדרות עובד בימי אבל
 • למי מיועדת הפוליסה?

  פוליסת הביטוח בלם מיועדת למעסיקים חמישה עובדים ויותר המעוניינים בפיצוי כספי יומי בגין היעדרות עובד מהעבודה עקב מחלה או תאונה.

  עיקרי הפוליסה

  • במקרה של אובדן כושר עבודה בקרב עובדיך עקב מחלה או תאונה, לרבות אשפוז בנסיבות האלה, תפוצה בסכום שייקבע בפוליסה.
  • באפשרותך לבחור את מספר ימי ההמתנה לפיצוי.
  • הפוליסה תספק לך פיצוי גם במקרה שאחד מעובדיך ייעדר עד שישה ימים בשנה בשל מחלת ילדיו שטרם מלאו להם 16 שנים.
  • הפוליסה תופעל גם לכיסוי יומי של הוצאותיך בגין שבעת ימי היעדרות אחד מעובדיך בימי האבל על מות קרוביו מדרגה ראשונה: בן/בת זוגו, בנו/בתו או אחד מהוריו.

  הפוליסה ניתנת לרכישה באחד משני מסלולים:

  • דמי ביטוח קבועים מראש
  • דמי ביטוח המתעדכנים אחת לשנה

  איך מצטרפים?

  ​​באפשרותך להצטרף לפוליסה באמצעות סוכן הביטוח שלך, שיסייע לך בהתאמת תנאי הפוליסה לצרכיך ולרצונותיך. בתהליך זה תתבקש למלא טופס הצטרפות הכולל הצהרת בריאות, שתקבע את תנאי קבלתך לפוליסה. אם אין לך סוכן אישי, פנה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 2735* על-מנת שנוכל להפנות אותך לסוכן.​


  ​​הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, ייגברו תנאי הפוליסה.

כלים נוספים

טסים לחו"ל בקרוב? ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, חברת ביטוחי הבריאות הגדולה בישראל

לרכישה