הזמנת שירות תיקון נזקי מים וצנרת

כמבוטח בפוליסת ביטוח משכנתא של הראל הכוללת כיסוי לשירות לתיקון נזקי מים וצנרת, באפשרותך לפנות למוקד ספק השירות לצורך הזמנת איש מקצוע.

button