הגשת תביעה בפוליסות ביטוח החיים הקבוצתיות לעובדי קופת חולים כללית

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח החיים הקבוצתיות לחברי האגודה השיתופית של עובדי קופת חולים כללית, הנך זכאי להגיש תביעה במקרה של נכות מוחלטת ותמידית ובמקרה של גילוי מחלה סופנית.​ אם הנך מוטב או יורש של מבוטח באחת מפוליסות ביטוח החיים הקבוצתיות לחברי האגודה השיתופית של עובדי קופת חולים כללית, הנך זכאי להגיש תביעה במקרה של פטירת המבוטח. לנוחיותך, ריכזנו עבורך מידע חיוני להגשת תביעה ולמימוש זכויותיך בפוליסה.

button

הגשת תביעה בפוליסת ביטוח הבריאות הקבוצתית לעובדי קופת חולים כללית ולבני משפחותיהם - מושלם לעובד

כמבוטח בפוליסת ביטוח הבריאות הקבוצתית לעובדי קופת חולים כללית, מושלם לעובד, באפשרותך ובאפשרות בני משפחתך לקבל פיצוי כספי או החזר כספי בגין מצבים רפואיים הכלולים בפוליסת הביטוח שברשותך. לנוחיותך, ריכזנו עבורך מידע חיוני להגשת תביעה ולמימוש זכויותיך בפוליסה.

button

הגשת תביעה בפוליסת ביטוח הבריאות הקבוצתית לעובדי קופת חולים כללית ולבני משפחותיהם - פלטינום לעובד

כמבוטח בפוליסת ביטוח הבריאות הקבוצתיות לעובדי קופת חולים כללית, פלטינום לעובד, באפשרותך ובאפשרות בני משפחתך לקבל פיצוי כספי או החזר כספי בגין מצבים רפואיים הכלולים בפוליסת הביטוח שברשותך. לנוחיותך, ריכזנו עבורך מידע חיוני להגשת תביעה ולמימוש זכויותיך בפוליסה.

button

הגשת תביעה בפוליסת ביטוח הבריאות הקבוצתית לגמלאי קופת חולים כללית - מושלם לעובד גמלאים

כמבוטח בפוליסת ביטוח הבריאות הקבוצתית לעובדי קופת חולים כללית, מושלם לעובד גמלאים, באפשרותך ובאפשרות בני משפחתך לקבל פיצוי כספי או החזר כספי בגין מצבים רפואיים הכלולים בפוליסת הביטוח שברשותך. לנוחיותך, ריכזנו עבורך מידע חיוני להגשת תביעה ולמימוש זכויותיך בפוליסה.

button

משקיע סולידי או מעדיף חשיפה למניות? ניהול תיקי השקעות בהתאמה אישית לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף