​פוליסת הביטוח הקבוצתית למקרה מוות של עמיתי קופת התגמולים לעובדי בנק דיסקונט מאפשרת לך להגן על ביטחונם הכלכלי של בני משפחתך במקרה של פטירה מסיבה כלשהי. הפוליסה מעניקה פיצוי כספי חד-פעמי שישולם למוטבים שמינית, בהתאם לתנאי הפוליסה. את רשימת המוטבים באפשרותך לעדכן בכל עת באמצעות טופס הודעה על עדכון מוטבים.

בכל שאלה בנושא הפוליסה, באפשרותך ליצור עמנו קשר באמצעות מוקד שירות הלקוחות של הראל.

מוקד שירות לקוחות הראל

2735*
ימים א' - ה', בין השעות 8:00-16:00
אבא הלל סילבר 3, ת"ד 1951 רמת גן, 5211802

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף