הראל סל היא חברת תעודות סל בבעלות מלאה של קבוצת הראל השקעות בביטוח ופיננסים, ובעלת ניסיון רב בתחום תעודות הסל. החברה מנהלת באמצעות כ-100 תעודות סל, נכסים בשווי של למעלה מ-14 מיליארד ₪ (נכון לסוף אוקטובר 2017) על-פני מדדי מניות, מדדי אג"ח, שערי מטבע חוץ (מט"ח), סחורות או נכסי בסיס אחרים בארץ ובחו"ל. בנוסף, הראל סל מייצרת מוצרים פיננסיים מורכבים לפי דרישת הלקוח.​​

תעודות סל - אג"ח ממשלתי  

כותרת טבלה
שם תעודת סל מספר ני"ע נכס בסיס שער אחרון מספר עסקאות יומי מחזור (אלפי ש"ח)

הראל סל מק"מ (00A)

1123223 מדד מק"מ 277.55 9 144302.0

הראל סל שחר 2-5 (00A)

1113729 מדד שחר 2-5 423.08 19 316131.0

הראל סל שחר 5+ (00A)

1120831 מדד שחר5+ 618.16 22 458865.0

הראל סל ממשלתי שקלי (00A)

1116433 מדד ממשלתי שקלי 402.77 2 27315.0

הראל סל שחרים (00A)

1116425 מדד שחר כללי 461.97 3 32867.0

הראל סל גילונים (00A)

1113711 מדד גילונים 274.16 3 65348.0

הראל סל גליל 0-2 (00A)

1113737 מדד גליל 0-2 230.14 0 0.0

הראל סל גליל 2-5 (00A)

1113265 מדד גליל 2-5 265.4 6 104266.0

הראל סל גליל 5-10 (00A)

1120864 מדד גליל 5-10 343.72 6 99785.0

תעודות סל - אג"ח קונצרני  

כותרת טבלה
שם תעודת סל מספר ני"ע נכס בסיס שער אחרון מספר עסקאות יומי מחזור (אלפי ש"ח)

הראל סל תל בונד 20 (00A)

1113240 מדד תל בונד 20 335.0 17 212180.0

הראל סל תל בונד 40 (00A)

1113760 מדד תל בונד 40 311.67 1 2368.0

הראל סל תל בונד 60 (00A)

1113257 מדד תל בונד 60 323.86 12 771279.0

הראל סל תל בונד שקלי (00A)

1116292 מדד תל בונד שקלי 366.33 21 230243.0

הראל סל תל בונד צמוד (00A)

1127778 מדד תל בונד צמודות 332.09 17 154815.0

הראל סל תל בונד צמוד יתר (00A)

1127786 מדד תל בונד צמודות 334.3 5 431050.0

הראל סל תל בונד צמוד בנקים (00A)

1130343 תל בונד צמודות בנקים 315.98 8 119735.0

הראל סל תל בונד תשואות (00A)

1128578 מדד תל בונד תשואות 352.18 12 583645.0

הראל סל תל בונד מאגר (00A)

1132638 מדד תל בונד מאגר 340.42 2 4202.0

הראל סל תל בונד ריבית משתנה (00A)

1134725 מדד תל בונד ריבית משתנה 330.91 7 75520.0

הראל סל תל בונד לא צמודות (00A)

1137751 מדד תל בונד 348.35 1 10044.0

הראל סל תל בונד תשואות שקלי (00A)

1137769 מדד תל בונד תשואות שקלי 360.98 33 840876.0

תעודות סל - מדדי מניות  

כותרת טבלה
שם תעודת סל מספר ני"ע נכס בסיס שער אחרון מספר עסקאות יומי מחזור (אלפי ש"ח)

הראל סל ת"א 35(40A)

1113703 מדד ת"א 25 1428.0 45 225856.0

הראל סל ת"א 90(40A)

1113745 מדד ת"א 75 1036.0 38 712505.0

הראל סל ת"א 125(40A)

1113232 מדד ת"א 100 1305.0 32 383258.0

הראל סל ת"א 40A) SME60)

1116383 מדד יתר 50 663.5 37 567238.0

הראל סל ת"א -צמיחה (40A)

1116417 מדד יתר 1218.0 0 0.0

הראל סל ת"א בנקים -5 (40A)

1113752 מדד בנקים 1753.0 40 86486.0

הראל סל ת"א - נדל"ן (40A)

1116284 מדד נדל"ן 15 539.9 8 9757.0

הראל סל ת"א פיננסים (40A)

1116391 מדד פיננסים 1722.0 4 6928.0

הראל סל תל דיב (40A)

1116409 מדד תל דיב 1599.0 6 9876.0

תעודות סל - מדדי S&P  

כותרת טבלה
שם תעודת סל מספר ני"ע נכס בסיס שער אחרון מספר עסקאות יומי מחזור (אלפי ש"ח)

הראל סל תקשורת ישראל 40A) S&P )

1122613 s&p/הראל ת"א תקשורת 818.0 4 15018.0

הראל סל אנרגיה ישראל 40A) S&P )

1122621 s&p/הראל ת"א אנרגיה 1737.0 5 5222.0

תעודות סל - מדדי מניות חו"ל  

כותרת טבלה
שם תעודת סל מספר ני"ע נכס בסיס שער אחרון מספר עסקאות יומי מחזור (אלפי ש"ח)

הראל סל 4DA) S&P 500)

1116441 מדד 500 S&P 990.4 32 72939.0

הראל סל 4DA) NASDAQ 100 )

1116458 מדד נאסד"ק 100 2335.0 7 3245.0

הראל סל 4Da) (NTR) ISE Cyber Security)

1137850 HXR 1085.0 4 6554.0

הראל סל 4Da') DJ Industrial Average)

1128172 DJIA 8986.0 8 2927.0

הראל סל דיבדינד ארה"ב 4Da') DJ 100)

1128164 DJDVP 2598.0 0 0.0

הראל סל 4Da') STOXX EUROPE 600)

1130368 SXP 1790.0 5 3910.0

הראל סל 50 4Da`) EURO STOXX)

1128180 SX5E 1635.0 6 10777.0

הראל סל 4Da') (NTR) MSCI Europe Financial)

1131804 MSCI EUROPE FINANCIALS INDEX 496.3 0 0.0

הראל סל גרמניה 4Da') (GTR) DAX 30)

1124155 מדד הדקס 5244.0 14 10573.0

הראל סל ברזיל 4DA) DJ ADR 20)

1116300 מדד דאו ג'ונס ברזיל 892.7 4 2026.0

הראל סל הודו 4Db') NIFTY)

1116474 מדד ניפטי 570.8 11 26701.0

הראל סל סין 4DA) HSI)

1116466 מדד הנג סנג 1569.0 0 0.0

הראל סל אוסטרליה 4Da’) S&P ASX 200)

1128198 AS51 1852.0 0 0.0

הראל סל עולמי כל המדינות 4Da' ) MSCI )

1130988 MSCI AC 1843.0 3 8768.0

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים ('4Da)

1132596 MSCI EMERGING MARKETS 4251.0 2 5047.0

הראל סל 4Da') S&P HEALTH CARE)

1130996 IXV 2916.0 7 3351.0

הראל סל פיננסים ארה"ב 4Da') S&P IXM)

1130350 IXM 1165.0 3 2135.0

הראל סל S&P Technology ארהב ('4Da)

1131796 IXT 2305.0 1 1189.0

הראל סל תעשייה ארה"ב 4Da') S&P)

1128214 IXI 2605.0 1 787.0

הראל סל צריכה ארה"ב 4Da' ) IXR S&P )

1131002 IXR 2017.0 9 9624.0

הראל סל ארה"ב 4Da' ) IXY S&P CONSUMER DISCRETIONARY )

1134964 IXY 3384.0 0 0.0

הראל סל אנרגיה ארה"ב 4Da') (NTR) S&P)

1132620 IXE 3645.0 1 56.0

תעודות סל - מדדי אג"ח חו"ל  

כותרת טבלה
שם תעודת סל מספר ני"ע נכס בסיס שער אחרון מספר עסקאות יומי מחזור (אלפי ש"ח)

הראל סל ארה"ב קונצרני 0DA) (GTR) DJCBT)

1121185 מדד דאו ג'ונס אג"ח קונצרני 1248.0 2 5121.0

הראל סל ארה"ב קונצרני GTR) DJCBT) מנוטרלת מטבע ('00a)

1134733 מדד דאו ג'ונס אג"ח קונצרני 365.7 0 0.0

הראל סל אג"ח קונצרני נזילות 3-7 דולר iBoxx י(GTR) מנוטרלת מטבע (00a)

1138601 iBOXX $ CORPORATE LIQUID 3-7 163.11 1 9803.0

הראל סל אג"ח קונצרני נזילות 3-7 דולר iBoxx י(0Da) (GTR)

1138619 iBOXX $ CORPORATE LIQUID 3-7 581.76 1 800.0

תעודות סל - משולבות חו"ל שקלי  

תעודות סל - משולבות חו"ל  

כותרת טבלה
שם תעודת סל מספר ני"ע נכס בסיס שער אחרון מספר עסקאות יומי מחזור (אלפי ש"ח)

הראל סל משולבת (3) מניות חו"ל ('4Da)

1133818 מדד מורכב 12500.0 0 0.0

הראל סל משולבת (4) מניות סקטורים ארה"ב ('4Da)

1134014 מדד מורכב 11820.0 3 888.0

תעודות סל - משולבות ישראל  

כותרת טבלה
שם תעודת סל מספר ני"ע נכס בסיס שער אחרון מספר עסקאות יומי מחזור (אלפי ש"ח)

הראל סל משולבת (5) ממשלתי (95%) תל דיב (5%) (10A)

1118520 מדד מורכב 10935.0 0 0.0

הראל סל משולבת (5) אג"ח (90%) תל דיב (10%) (20A)

1118538 מדד מורכב 12529.0 3 496.0

הראל סל משולבת (6) אג"ח (85%) מניות (15%) (20A)

1118546 מדד מורכב 12453.0 1 296.0

הראל סל משולבת (6) אג"ח (80%) מניות (20%) ('2Ba)

1128552 מדד מורכב 11650.0 0 0.0

הראל סל משולבת (5) מניות (40A)

1118553 מדד מורכב 11740.0 0 0.0

תעודות סל - מדדי מניות חו"ל שקלי  

כותרת טבלה
שם תעודת סל מספר ני"ע נכס בסיס שער אחרון מספר עסקאות יומי מחזור (אלפי ש"ח)

הראל סל S&P 500 מנוטרלת מטבע ('40a)

1123249 מדד S&P 500 2829.0 13 74357.0

הראל סל NTR) S&P 500 Equal Weight) מנוטרלת מטבע (40a')

1132612 SPXE 4454.0 0 0.0

הראל סל S&P 500 תנודתיות נמוכה מנוטרלת מטבע (' 40a )

1130392 SP5LVI 782.9 7 16399.0

הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מטבע ('40a)

1123231 מדד נאסד"ק 100 6597.0 19 9588.0

הראל סל NASDAQ Q-50 י(PR) מנוטרלת מטבע (40a)

1137843 NXTQ 451.6 0 0.0

הראל סל SECURITY ISE CYBER מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)

1137819 HXR 300.3 23 101121.0

הראל סל ראסל 2000 מנוטרלת מטבע ('40a)

1124163 ראסל 2000 1562.0 0 0.0

הראל סל דיבידנד ארה"ב 100 דאו ג'ונס (NTR) מנוטרלת מטבע ('40a)

1134956 DJDVP 1438.0 0 0.0

הראל סל קנדה S&P 60 מנוטרלת מטבע ('40a)

1124171 S&P/TSx60 1045.0 0 0.0

הראל סל STOXX EUROPE 600 מנוטרלת מטבע (' 40a )

1130376 SXXP 428.2 29 200010.0

הראל סל גרמניה DAX 30 מנוטרלת מטבע ('GTR) (40a)

1124189 דקס 12450.0 35 12071.0

הראל סל NTR) FTSE 250 MidCap) מנוטרלת מטבע (40a')

1131812 FTSE 250 1434.0 0 0.0

הראל סל דיבידנד אירופה STOXX י 40a) (NTR) 30) מנוטרלת מטבע

1137793 SD3T 4360.0 0 0.0

הראל סל NTR) MSCI Europe Financial) מנוטרלת מטבע (40a')

1131788 MSCI EUROPE FINANCIALS INDEX 1203.0 9 8028.0

הראל סל פיננסים ארה"ב S&P מנוטרלת מטבע (’ 40a )

1130384 IXM 330.9 9 42715.0

הראל סל טכנולוגיה ארה"ב S&P IXT שקלי (' 40a )

1131838 IXT 658.6 39 111248.0

הראל סל NTR) S&P Health Care) מנוטרלת מטבע (40a')

1132604 IXV 2622.0 6 5233.0

הראל סל צריכה ארה"ב NTR) IXR S&P) מנוטרלת מטבע (40a')

1134972 IXR 2044.0 0 0.0

הראל סל S&P CONSUMER DISCRETIONARY י(NTR) מנוטרלת מטבע (40a)

1137777 IXY 2658.0 0 0.0

הראל סל NIKKEI 225 מנוטרלת מטבע (’ 40a )

1128206 NKY 2231.0 15 23344.0

הראל סל בנקים אזוריים ארהב NTR) S&P) מנוטרלת מטבע (40a)

1137785 SPSIRBKN 1616.0 1 1652.0

הראל סל NTR) EURO STOXX 50) מנוטרלת מטבע (40a)

1137801 SX5T 7048.0 7 1193.0

הראל סל עולמי כל המדינות PR) MSCI) מנוטרלת מטבע (40a)

1137827 MXWD 501.1 2 5610.0

תעודות סל - פקדון  

כותרת טבלה
שם תעודת סל מספר ני"ע נכס בסיס שער אחרון מספר עסקאות יומי מחזור (אלפי ש"ח)

הראל סל פיקדון (00A)

1128974 ריבית בנק ישראל 5111.28 4 94837.0

הראל סל פיקדון דולר ('0Da)

1129014 דולר ארה"ב 35170.0 2 198.0

הראל סל פיקדון אירו ('0Da)

1128941 אירו 41390.0 0 0.0

הראל סל פיקדון דולר אוסטרלי ('0Da)

1128990 דולר אוסטרלי 26822.0 8 432.0

תעודות סל - סחורות  

כותרת טבלה
שם תעודת סל מספר ני"ע נכס בסיס שער אחרון מספר עסקאות יומי מחזור (אלפי ש"ח)

הראל סל סחורה לונדון זהב 4DA) PM)

1116318 London PM Fix 414.56 0 0.0

תעודות סל - מדדי מניות אגרסיביים  

כותרת טבלה
שם תעודת סל מספר ני"ע נכס בסיס שער אחרון מספר עסקאות יומי מחזור (אלפי ש"ח)

הראל סל ממונפת ת"א 35(50A)

1113224 מדד ת"א 25 1955.0 4 8102.0

תעודות סל - בחסר  

כותרת טבלה
שם תעודת סל מספר ני"ע נכס בסיס שער אחרון מספר עסקאות יומי מחזור (אלפי ש"ח)

הראל סל חסר תל בונד 40 (550) (00A)

1120856 מדד תל בונד 40 231.81 0 0.0

הראל סל חסר ת"א 35(2584) (60A)

1123595 ת"א 25 1165.0 2 9540.0

הראל סל חסר ת"א 125(2300) (60A)

1120849 מדד ת"א 100 997.1 18 102950.0

כלים נוספים

מאוכזב מהריבית לרעה? תן לנו להפתיע אותך לטובה. הראל פיננסים ניהול תיקים.

היכנס עכשיו

לרכישת תעודות הסל של הראל