​בהמשך לרפורמת תעודות הסל ותיקון 28, האתר בעבודה ויעלה בקרוב.

לפרטים:
דסק מוסדי: 03-7546010
דסק מקצועי ליועצים: 03-7546111  או 2824*

הכל על הרפורמה

דמי ניהול משתנים