התפשטות וירוס הקורונה מחוץ לסין לשווקים המפותחים יצרה חששות למגיפה עולמית. המסחר הרובוטי שצבר תאוצה בשנים האחרונות החריף את מגמת הירידות בשווקים והפך את השבוע האחרון לגרוע ביותר מאז 2008 בשוקי המניות.

מדוע השווקים חזרו לרדת?


למרות סימני הדעיכה והירידה בקצב הנדבקים בנגיף הקורונה בסין, נרשמה עליה במספר המקרים המדווחים מחוץ לסין - מה שעורר חששות ממגיפה עולמית. אם עד לפני שבוע וחצי התרחיש המרכזי היה לצמיחה אפסית בסין ברבעונים הראשון והשני של השנה, ברגע שהווירוס החל להתפשט למדינות נוספות התמונה השתנתה ואי הודאות התעצמה.

הדבר הוביל לירידות חדות בשוקי המניות בכל העולם. מדד S&P500 רשם בשבוע האחרון את הירידה החדה ביותר מאז 2008 ואילו תשואות האג"ח הממשלתי הארוכות ירדו לרמות שפל של כל הזמנים. מדד הפחד בשווקים (VIX) קפץ לרמה של מעל 40 – הרמה הגבוהה ביותר מאז משבר החובות באירופה (2011) והמשבר של 2008, מה שמשקף רמות פחד של משבר גלובלי.
מדד הויקס

מה תהיה ההשפעה הכלכלית של הקורונה?


אם החשש עד כה היה מסגירת מפעלים בסין, הרי שהתפשטות הווירוס לשווקים המפותחים עשויה לפגוע בצריכה העולמית מאחר שהיא תיאלץ יותר ויותר אנשים להסתגר בבתים, להוריד צריכה פרטית, לטוס פחות ולצאת פחות לנופש. לפי הערכות בנק ישראל, התרחיש הבסיסי הוא שהתפשטות הנגיף תיעצר בחודשים הקרובים וההשפעה הכוללת על הכלכלה העולמית צפויה להיות מוגבלת. באחרונה פורסמו הערכות שמחיר הקורונה לכלכלה העולמית יגיע ל 160 מיליארד דולר, אך בהתחשב בתמ"ג העולמי (מעל 75 טריליון דולר) מדובר בפחות מ-0.2%.

כדי לנסות לכמת את השפעת הנגיף בישראל ניתן להתבונן על מבצע "צוק איתן" בו נרשמה פגיעה למשך כחודשיים בשני סקטורים מרכזיים אחד הוא הצריכה הפרטית עם ירידה משמעותית בביקושים ובהוצאת משקי הבית על תרבות, פנאי, מסעדות, דלק מזון וכו' והשני הוא סקטור התיירות שמספק מקומות עבודה לבעלי ההכנסות הנמוכות. על פי דוח בנק ישראל, הנזק שנגרם למשק במבצע "צוק איתן" היה בהיקף של כ-3.5 מיליארד ₪ כ 0.3% תוצר, אך ראינו תיקון ברבעונים שלאחר מכן.
במבט של כמה חודשים קדימה ההשפעה של הקורונה בישראל תהיה בעלייה באינפלציה. במידה ושערי היצוא של סין יהיו סגורים גם בעוד חודש מעכשיו, הדבר יביא לירידה במלאים שיחייבו חלופות שככל הנראה יהיו במחירים גבוהים יותר, מה שיתרום לעלייה באינפלציה. יחד עם זאת, בסופו של דבר עד כמה חמור שיהיה התרחיש, יש לזכור שמדובר בתרחיש חולף שלאחריו נראה צמיחה גבוהה יותר בארץ ובעולם שתפצה על חלק גדול מהנזקים.
אפשרות להקמת ממשלה חדשה, תתמוך באינפלציה בשל צעדים מתבקשים להקטנת הגרעון.


למי מחכים או מי יוכל לפתור את הבעיה?


כפי שראינו בסין, על מנת לתמוך בפעילות הכלכלית ולמזער עד כמה שניתן את הנזק הכלכלי הרשויות עשויות לנקוט בצעדים מוניטאריים ופיסקאליים. ירידת התשואות הממשלתיות בעולם המפותח מצביעה על הצפי של המשקיעים כי הבנקים המרכזיים ינקטו מדיניות מוניטארית מרחיבה – כלומר צפי להורדת ריבית בארה"ב וצפייה להרחבה מוניטארית נוספת באירופה, שם הריבית כבר כיום שלילית.
עם זאת, לאור העובדה שהיכולת להוריד ריבית מאוד מוגבלת והיא גם לא תיתן מענה לחששות עצמם, נראה כי הכלי המתאים יותר לטיפול במצב הכלכלי הוא המדיניות הפיסקאלית. תמיכה כזו גם תקטין את הסיכוי למשבר גלובלי כתוצאה מהנגיף.

מה ההשפעה על שוק האג"ח? (או למה אג"ח ממשלתי כ"כ חשוב בתיקים?)


התנודתיות בשווקים בימים האחרונים על רקע החששות מדגישה את החשיבות של אג"ח מדינה בתיקי ההשקעות, בעיקר כגורם מייצב ומקטין תנודתיות. התשואה ל-10 שנים בארה"ב ירדה בסוף השבוע לשפל של 1.16% וגררה את האג"ח הממשלתי בכל העולם לעליות חדות. בהנחה שהתנודתיות בשווקים תימשך, המקום של אג"ח מדינה בתיק ההשקעות ימשיך להיות מרכזי בתקופה הקרובה. התנודתיות של השווקים מלמדת כי נזילות/ עו"ש אינה מהווה תחליף לאג"ח מדינה בתקופות כאלה.
לביצועים של אג"ח מדינה צפויה לתרום גם כניסת ישראל למדד האג"ח העולמי באפריל הקרוב. אג"חים קונצרנים בדירוגים גבוהים ואגרות חוב עם בטוחות, צפויים להערכתנו להיות הראשונים להתאושש מהירידות באג"ח הקונצרני, כפי שאירע בעשרות מקרים בעבר.

האם להקטין חשיפה למניות עכשיו?


באשר לוירוס הקורונה אי הודאות עדיין גבוהה אך ההיסטוריה מלמדת שההשלכות של התפרצות מחלות, אירועים ביטחוניים, אסונות טבע וכו' היא נקודתית וקצרת טווח. מבדיקה שערכה מחלקת המחקר של הראל עולה כי למעט המשבר של 2008, ב-75 השנים האחרונות (מאז 1945), בכל המקרים שבהם ירד מדד S&P500ביותר מ-15% - הוא היה ברמה גבוהה יותר שנה לאחר מכן.
לאחר ירידה שבועית של מעל 11%, מכפיל הרווח של מדד S&P500עומד כעת על 19.4, והוא נמוך יותר מהמכפיל הממוצע של המדד בחמש השנים האחרונות.
קשה להעריך האם גל הירידות כבר מאחורינו ולכן לא ניתן לומר אם הנקודה הנוכחית נוחה להיכנס לשוק או שמא מוקדם מדי. עם זאת, בעתות כאלה חשוב  להיזכר בדברי המשקיע האגדי פיטר לינץ', מנהל פידליטי קרן מג'לן, שאמר:
"הרבה יותר משקיעים הפסידו כסף בניסיון לחזות את השוק, מאשר הפסידו בגלל הירידות בשוק"

הניסיון לתזמן את השוק נועד מראש לכישלון והעובדה שהכלכלה העולמית ממשיכה לצמוח, גם אם בקצב איטי יותר, והריביות נשארות אפסיות הן מה שצריך להניע את השוק. מי שבכל זאת חושש מהתנודתיות ומעוניין לבחון שינויים בתיק ההשקעות כדאי להתמקד בשווקים שפחות חשופים להשלכות כדוגמת ארה"ב וישראל.
מכפילי מניות

3 דברים ששווה לוודא בתיק ההשקעות


1. שילוב מרבי של אפיקי השקעה והימנעות מפוזיציות בודדות גדולות מדי.

2. אג"ח ממשלתי ממשיך לתת הגנה בימים כאלה ולהקטין תנודתיות. אג"ח ממשלתי צמוד - מרכיב חשוב להמשך הדרך. לאור המדדים החיוביים הצפויים החל מחודש מרץ, מי שבכל זאת מממש אחזקות, יש עדיפות לקרנות כספיות בשל מגן המס.

3. יכולת החזר החוב של החברות לא נפגעה ולכן אג"ח קונצרני איכותי (דירוגים גבוהים, מגובה בביטחונות) יחזור לתפקד טוב. מי שבכל זאת ממש אחזקות בחו"ל, עדיפות למכשירים המספקים ניהול נזילות יומי דולרי, כדוגמת קרנות כספיות.


אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהראל פיננסים. עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים. הנחת החברה כי המידע ונתונים אלו נכונים, אך אין השימוש בהם מהווה אימות ו/או אישור לבדיקת נכונותם. האמור בעבודה זו משקף את חוות דעתנו במועד פרסום העבודה. חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת. החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בעבודה זו, וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים. הכותבים ו/או חברות בקבוצת הראל ו/או בעלי עניין בהן ו/או בעלי השליטה בקבוצה, עשויים להחזיק ו/או לסחור, בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו, וזאת באופן המנוגד לאמור בעבודה זו. ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. עבודה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע.

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף