אחרי ינואר ופברואר שהרקיעו, הגיע שבוע של ירידות במניות. סין מפחיתה את יעד הצמיחה ל 6% עד 6.5%. דו"ח תעסוקה פושר בארה"ב. הבנק האירופאי מתחייב להותיר את הריבית ללא שינוי עד סוף השנה. פחות מתרגשים מהעלייה בגרעון התקציבי

השבוע קיבלנו תזכורת כי השוק יודע גם לרדת. נכון, זה היה "השבוע הגרוע ביותר בשנת 2019", אולם לאור הפתיחה המאוד חיובית של השנה, לא כ"כ קשה להגיע להישג הזה. למרות הירידות שחווינו השבוע, אם נסתכל מתחילת השנה, נגלה כי שווקי המניות בעולם עדיין בתשואות חיוביות חזקות.
שינוי המגמה בשווקי העולם בשבוע האחרון הגיעו על רקע מספר אירועים, אולם אף אחד מהם אינו מהותי. הראשון והמוכר מהתקופה האחרונה הוא המשך הסוגייה בשיחות הסחר בין סין לארה"ב וההמתנה לסוף חודש מרץ כאשר שני הנשיאים יפגשו. השני, הגיע מהאיחוד האירופאי, שבהודעת הריבית מיום חמישי בו דראגי נאם ואמר כי הריבית תישאר ללא שינוי עד סוף שנת 2019 והכריז על חידוש תוכנית הלוואות לבנקים. השלישי, הגיע מכיוון דוח התעסוקה הפושר שהתפרסם ביום שישי בארה"ב.

בארה"ב, דו"ח התעסוקה לחודש פברואר פורסם והציג דו"ח פושר. על פי נתוני הדו"ח נוספו כ 20 אלף משרות בלבד (כשהצפי היה ל 180 אלף משרות).
הצמיחה ברבעון האחרון של 2018 התמתנה ל 2.6% בשיעור שנתי, הנתון היה טוב מההערכות המוקדמות, עם המשך התרחבות נאה בצריכה הפרטית בהשקעות בנכסים קבועים. לעומת זאת, ההשקעות בבניה למגורים ירדו זה הרבעון הרביעי ברציפות וקצב עליית מחירי הבתים ממשיך להתמתן.

באירופה, האינפלציה בגוש האירו עלתה קלות ל 1.5% בפברואר, על פי האומדן הראשוני, אך בניכוי מחירי המזון האנרגיה היא ירדה ל 1%, נמוך מיעד הבנק המרכזי. החולשה בנתונים מגוש האירו, לצד האינפלציה המתונה והירידה המהירה בציפיות לאינפלציה בחודשיים האחרונים לא נעלמה מעיני הבנק המרכזי בגוש האירו.
בהודעת הריבית של דראגי מיום חמישי הבנק האריך את התחייבותו להותיר את הריבית ללא שינוי עד סוף שנת 2019.
בנוסף, נאמר כי בספטמבר יחל סבב נוסף של הלוואות לטווח ארוך בריבית משתנה (TLTRO) של הבנק, דבר שגרם לסקטור הבנקים לרדת ולאירו להיחלש.

בסין, הממשל הודיע על הורדת יעד הצמיחה ל 6% עד 6.5%, לשפל של 30 שנה והועלתה תוכנית להרחבה פיסקלית שתכלול הפחתת מיסים לעסקים ומע"מ עד 300 מיליארד דולר, הרחבת הלוואות לעסקים קטנים והרחבת תקציבי מו"פ ובטחון. התמריצים תומכים במיוחד בענפי התעשייה במדינה.
בנוסף, מדד מנהלי הרכש לענף התעשייה בסין עלה ל 49.9 נקודות בפברואר, רמה שמצביעה עדיין על קיפאון בפעילות אך עלייה משפל של כמעט 3 שנים שנרשם בינואר (48.3). עיקר הסיבה לשיפור נובע מגידול בביקושים המקומיים (בתמיכת הצעדים של הממשלה) אך החולשה בביקושים ליצוא נמשכת. לעומת זאת, המדד המקביל לענפי השירותים רשם ירידה ל 51.1 נקודות. ייתכן ומועד ראש השנה הסיני, שחל בתחילת פברואר, תרם לתנודתיות החריגה בנתונים בחודשיים הראשונים של השנה.

בישראל, הממצאים הראשוניים מאוד לצריכה הפרטית ברבעון בתחילת השנה היו חיוביים; מדד ערך המכירות בכרטיסי אשראי עלה ב 1% בינואר בדומה לרמה הממוצעת ברבעון הקודם וקרוב לרמת השיא של המדד. מדד פדיון רשתות שיווק לינואר נותר ללא שינוי בהשוואה לחודש הקודם, אך המדד עדיין קרוב לרמת השיא שלו. יש לציין שתת-סעיף המזון מתוך המדד רשם ירידה של 1.4%.
בישראל עלה לכותרות הגידול בגרעון השנתי, מעבר לתחזיות. ביחס לעולם, נתוני החשבונאות הלאומית של ישראל עדיין נראים מצוין, ולהערכתנו, כל עוד הגרעון יישאר ברמות האלה, לא צפויה פגיעה בדירוג האשראי של ישראל או בעלות גיוס החוב של המדינה.

מה עושים השבוע?

1. מניות –שוק המניות בישראל מפתיע בנתונים: זול ודפנסיבי ביחס לעולם
שוקי המניות קיבלו השבוע תזכורת שגם הם יודעים לרדת לאחר תקופה ממושכת של עליות. בסיכום שבועי מדד S&P500 ירד 2.2% ומדד נאסד"ק ירד ב 2.5%. אך למרות הירידות מתחילת השנה המדדים המובילים עדיין בעליות; מדד הנאסד"ק עלה 11.7%, מדד ה S&P500 שעלה 9.4%, מדד HangSeng 50 שעלה 9.2%, מדד הDAX30 שעלה 8.5% ומדד ת"א 35 שעלה ב5.4%.
בשוק המקומי עונת הדוחות ממשיכה להתפרסם. בנק לאומי שפרסם את דוחותיו לרבעון 4 של 2018, הציג תוצאות חזקות עם תשואה להון של 9.3%. הבנק נסחר במכפילים סבירים עם תשואת דיבידנד שנתית צפויה של 4.5% ולהערכתנו יכול להיות עוגן בתיק ההשקעות.

השבוע ימשיכו להתפרסם עונת הדו"חות שבניהם ביום שני- בנק דיסקונט, בשלישי- בזן, ברביעי- הבנק הבינלאומי, ובחמישי- שטראוס.
להערכתנו, ברמות התמחור הנוכחיות במונחים היסטוריים צריך לשמור על פוזיציה מנייתית גבוהה יחסית בשוק המקומי. מבדיקה שערכנו בהראל נראה כיכמעט בכל חתך זמן בשנים האחרונות, שוק המניות הישראלי נסחר בסטיית תקן נמוכה משאר שוקי המניות בעולם.

בסוף השבוע, ביום שישי עתיד להתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר שהצפי לירידה של 0.2% ולאחריהם יגיעו להערכתנו רצף של שלושה מדדים חיובים, כך שהאינפלציה ל 12 החודשים הקרובים תעמוד על 1.1%.
פאי עם מבנה תיק המניות
2 .אג"ח – אחזקת אג"ח לפדיון תסייע ללקוח להתמודד עם התנודתיות
שוק האג"ח היה יציב בשבוע האחרון, כשבלטו במיוחד מדד התל בונד תשואות שקלי עם עלייה של 0.6% ומדד התל בונד תשואות צמוד שעלה ב 0.4%. אלו הם גם המדדים המובילים מתחילת השנה עם תשואה של מעל 4%.

בהסתכלות על רמות המרווחים – המדדים הקונצרנים אטרקטיביים להשקעה. המרווחים כיום עדיין ברמה הגבוהה ביותר בשנתיים האחרונות, כך ששוק האג"ח אטרקטיבי היום יותר מאשר לפני שנה.

במבט קדימה, הנחת העבודה שלנו היא כי התנודתיות תימשך – גם אם בעוצמות שונות. לאור זאת, אנו מעדיפים להתמקד באיגרות חוב של חברות איכותיות ובדירוגים גבוהים, שצפויים לסבול פחות. להערכתנו אחזקה של אג"חים לפדיון מספקת פתרון טוב למשקיעים החוששים מעליית התנודתיות בהמשך השנה.
איך צריך להראות תיק אג"ח

3. תיק השקעות – השבוע האחרון חידד שוב, כמה חשוב הפיזור האפיקי
ינואר ופברואר המשיכו לתת ביצועים מרשימים, הלקוחות חזרו להרגיש בטחון בשווקים, אולם ברור שהמשך השנה יהיה תנודתי יותר, כפי שחווינו בשבוע החולף. הדבר מחדד יותר ויותר את חשיבות הפיזור האפיקי בתיק ההשקעות. אנחנו ממליצים להחזיק נכסים שונים בתיק ההשקעות לא בשביל שכולם יעלו ביחד, כי לרוב זה לא קורה, אלא כדי לקבל תוחלת תשואה חיובית לאורך זמן ולהפחית תנודתיות.

ולכן אחרי העליות מתחילת השנה ההמלצה על פיזור אפיקי לא משתנה וההתמדה והמשמעת לאורך זמן חשובה. תנאי הרקע בכלכלה העולמית לא השתנו: העולם ממשיך לצמוח בקצב מתון, לא צפוי מיתון בישראל או בארה"ב בשנה-שנתיים הקרובות. בנוסף, הריביות בעולם ימשיכו להיות מאוד נמוכות ויתמכו בהשקעה בשוק ההון.

הנתח המרכזי בתיק המנייתי צריך להיות מרוכז בשוק המקומי – 50%-60% מכלל החשיפה. ביתר התיק, ממליצים לשמור על מבנה תיק מפוזר "פשוט ונורמלי" שמכיל את כל האפיקים: אג"ח מדינה, אג"ח קונצרני מדורג וגם מט״ח כדי לאזן את התנודתיות.

ומה לעשות עם הדולר? תפקיד הדולר בתיק, הוא להגן על תיק ההשקעות ממשברים. במהלך השנה יהיו חודשים פחות טובים לשוק ואז הדולר צפוי להגן על התיק ומסיבה זו אנו ממשיכים להמליץ גם לשמור על חשיפה דולרית בתיק ההשקעות. אנחנו מעדיפים למקד את החשיפה באג"ח קצר, קרנות כספיות דולריות ופיקדונות – בגלל השילוב של ריבית שוטפת גבוהה ותנודתיות נמוכה.

תיק המשלב כל הזמן את כל אפיקי ההשקעה נהנה מהקורלציה הנמוכה בין האפיקים השונים ומהווה את התרופה האידאלית לתנודתיות הצפויה בשנת 2019.
מיקוד הראל לתיק ההשקעות בטבלה אחת


אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהראל פיננסים. עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים. הנחת החברה כי המידע ונתונים אלו נכונים, אך אין השימוש בהם מהווה אימות ו/או אישור לבדיקת נכונותם. האמור בעבודה זו משקף את חוות דעתנו במועד פרסום העבודה. חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת. החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בעבודה זו, וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים. הכותבים ו/או חברות בקבוצת הראל ו/או בעלי עניין בהן ו/או בעלי השליטה בקבוצה, עשויים להחזיק ו/או לסחור, בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו, וזאת באופן המנוגד לאמור בעבודה זו. ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. עבודה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע.

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף