אופטימיות בשווקים על רקע ההערכה כי השלב הראשון בהסכם הסחר בין ארה"ב לסין מתקרב וכי המכסים המתוכננים לדצמבר יבוטלו. שיפור במדד מנהלי הרכש ISM  בענפי השירותים בארה"ב ובאירופה הפיח רוח אופטימית בשווקים.


נתוני מאקרו חיוביים בארה"ב, אופטימיות לגבי הסכם הסחר עם סין והמשך דו"חות כספיים חיוביים הובילו את השווקים בעולם לשבוע עליות חמישי ברציפות ולשיאים חדשים. עקום התשואות האמריקאי חזר לצורה ה"נורמאלית" (עולה משמאל לימין) – חדשות מצוינות לשוק המניות ופחות חיוביות למי ששמר על מח"מ ארוך באג"ח הדולרי.

שיפוע עקום התשואות בארה"ב היה בחודשים האחרונים שלילי בחלקו, מה ששיקף את החששות למיתון. לאור זאת, חזרת העקום לשיפוע חיובי מהווה איתות לשיפור בצפי לצמיחה כלכלית ומשפיעה לחיוב בעיקר על הסקטור הפיננסי ועל שוק המניות כולו. התשואות ל 10 שנים בארה"ב עלו בצורה חדה בסוף השבוע האחרון והן עומדות כעת על 1.94%, מעל התשואה ל 5 שנים שעומדת על 1.75%. השינוי בא כפועל יוצא משורת הנתונים הכלכליים החיוביים יחד עם האמירות של הפדרל ריזרב כי הריבית צפויה להישאר ברמתה הנוכחית בתקופה הקרובה.

מדד מנהלי הרכשISM לענפי השירותים, המשקף את הפעילות בסקטורים המרכזיים של הכלכלה (למעט תעשייה), פורסם ביום שלישי האחרון והיה מעל הצפי עם עליה של 2.1 נקודות ל 54.7 (הצפי היה 53.5 נק', כאשר כל נתון מעל 50 מציין התרחבות של הכלכלה). גם מדד מנהלי הרכש לענפי התעשייה עלה לרמה של 48.3 אולם רמה זו עדיין נמוכה ומצביעה על התכווצות. בדומה למגמה בארה"ב, גם באירופה נרשמה בחודש אוקטובר התאוששות קלה במדד מנהלי הרכש לשירותים שעלה ב 0.4 נקודות ל 52.2.

בישראל


נתוני הצמיחה לרבעון השני בישראל עודכנו כלפי מטה ל 0.6% בשיעור שנתי, אך האינדיקאטורים לרבעון השלישי מצביעים על האצה בצמיחה בהובלת הצריכה הפרטית וייצוא השירותים שמפצים על החולשה בייצוא הסחורות ובתעשייה. הצריכה הפרטית השוטפת עלתה בקצב נאה של 3.8% והייצוא עלה ב 10% בשיעור שנתי, וזאת למרות ההאטה בסחר העולמי. מכיוון שנתוני הצמיחה בישראל נוטים להיות תנודתיים, יש חשיבות לבחינת טווחי זמן ארוכים יותר. מבט על המחצית הראשונה כולה מראה קצב צמיחה של 3.4% בשיעור שנתי, אומנם נמוך מהאומדן הקודם שעמד על 3.6% אך האצה בהשוואה למחצית השנייה אשתקד.

הגירעון התקציבי ב 12 החודשים האחרונים (עד אוקטובר) השתפר והסתכם ב 3.7% כאשר בנטרול השפעת החגים הגירעון אף נמוך יותר ועומד על 3.6% מהתוצר. ניתן לראות שהוצאות הממשלה יורדות בהדרגה ומתכנסות אל עבר היעד.
ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי (0.25%), אך הבנק אותת שייתכן ויהיה צורך אף להפחיתה. זאת נוכח המדיניות המוניטרית המרחיבה של הבנקים המרכזיים בעולם, הסיכונים לכלכלה הגלובלית וחוזקו של השקל שמקשה על האינפלציה לחזור ליעדה. להערכתנו, בהחלטה הקרובה הסיכוי שהריבית תישאר ללא שינוי עולה על הסיכוי שהריבית תרד, לנוכח נתוני המאקרו החיוביים, העלייה בפעילות בשוק הדיור וההתפתחויות הגיאו-פוליטיות החיוביות בשבועיים האחרונים בין ארה"ב לסין ובין בריטניה לאיחוד האירופי.


מה עושים בתיק השבוע?

1. מניות- המאקרו תומך בחשיפה מנייתית מלאה, שרובה מוקצה לישראל

ידיעות חיוביות על התקדמות בשיחות הסחר עם סין, יחד עם נתוני מאקרו מעודדים והפתעות חיוביות בעונת הדו"חות, הובילו לעליות בשוק המניות האמריקאי בסוף השבוע לרמות שיא.S&P500 עלה בכ 0.9%+ בשבוע החולף ובסיכום חודשי כ 5.3%+ ומדד Nasdaq עלה בשבוע החולף בכ 1.1%+ ובסיכום חודשי כ 6.6%+.

על רקע רמות השיא, חשוב לוודא שהחשיפה למניות בארה"ב מתמקדת במניות של חברות רווחיות, שיודעים לנתח אותן ויש להן פוטנציאל צמיחה. ניתן לבחון חשיפה לתתי סקטורים מעניינים, כמו חברות הציוד הרפואי שתוצאותיהן גם בולטות לחיוב בעונת הדו"חות.

בישראל, נתוני הצמיחה והאינפלציה החלשים יחד עם הצפי להרחבה מוניטארית וכל הגורמים החיוביים הגלובליים מספקים תמיכה בשוק המניות המקומי. אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה לשוק הישראלי הנהנה מרמת תנודתיות נמוכה יותר משוקי מניות מרכזיים אחרים בעולם. מדד ת"א 90 ממשיך לבלוט ומציג עליה מתחילת השנה של כ 33%, בנוסף, מדד ת"א נדל"ן מציג ביצועים מצוינים עם עלייה של כ 62% מתחילת השנה, בזכות הצפי לריבית נמוכה ובשל שורת עסקאות במגזר שהובילו לעדכון כלפי מטה של שיעורי ההיוון.

בשבוע החולף נפתחה באופטימיות בתל אביב עונת הדו"חות (בעיקר החברות הדואליות) ובתקופה הקרובה היא צפויה להשפיע על ביצועי החברות. אנו ממשיכים להמליץ להקצות חלק מרכזי מהחשיפה המנייתית לישראל לאור העובדה שפוטנציאל התשואה גבוה יותר, הכלכלה נראית טוב והריבית תישאר נמוכה עוד זמן רב.
מבנה תיק המניות בארץ

2. אג"ח בארץ- שומרים על מח"מ בינוני; מחפשים הזדמנויות להשקעה באג"חים בדירוגים גבוהים
אג"ח דולרי- תנודתיות גבוהה מאוד בחלק הארוך ממשיכה לתמוך במח"מ קצרצר.

שוק האג"ח בישראל ממשיך ליהנות ממגמה חיובית בזכות הצפי להמשך ההרחבה המוניטארית בעולם ובישראל וציפיות אינפלציה בתחום הנמוך של היעד. האינפלציה בישראל ב 12 החודשים האחרונים היא רק 0.3% והצפי שנה קדימה הוא אינפלציה של 1.1%, מה שממשיך לספק תמיכה בשוק האג"ח המקומי. בשבוע החולף בלט בעיקר האפיק הלא-צמוד בדירוגים הגבוהים כאשר מדד תל בונד שקלי 50 מציג תשואה של 7.3% מתחילת השנה. במבט קדימה אנו ממשיכים להעדיף אג"חים של חברות בדירוגים גבוהים, שנהנים מתזרים חזק ולכן גם מסיכון נמוך יותר. אנו ממשיכים לשמור על חשיפה לצמודים לאור הצפי להתמודדות הממשלה החדשה שתהיה עם נושא הגירעון, אך האפיק השקלי עדיין מקבל משקל גדול יותר בתיק. ביום שישי הקרוב צפוי להתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר שעל פי התחזיות בשוק צריך להיות 0.4%+ לפחות.

על רקע התשואות הנמוכות יחסית באג"ח הקונצרני, אנו ממשיכים להמליץ לחפש הזדמנויות השקעה בדירוגים גבוהים. אחת החלופות המעניינות לבחינה בשוק המקומי בתקופה זו היא אג"ח בנקיםCOCO , המאפשר ליהנות מהשקעה באותם הבנקים המוכרים בדירוג ממוצע AA-, אך בתשואה גבוהה פי ארבעה במקרים מסויימים מכפי שניתן לקבל בחשיפה דרך מדד תל בונד צמודות בנקים. אנו ממשיכים להתמקד בקונצרני בהפחתת סיכונים ע"י התמקדות בשתי אסטרטגיות: "גלישה על העקום" ע"י אחזקת אג"חים עד לפדיון והתמקדות באג"ח מדורגות בעלות תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת.

התנודתיות החדה באג"חים הארוכים בארה"ב כפי שראינו בשבוע החולף ממחישה כי אחזקת אג"ח דולרי במח"מ בינוני ומעלה לא מתאימה לרוב הלקוחות הסולידיים. במצב הנוכחי, נכון עבור מרבית המשקיעים להמשיך להתמקד באג"ח קצרצר ושילוב פיקדונות וקרנות כספיות דולריות.
המלצה לתיק אג"ח

3. תיק השקעות– מתמקדים בהפחתת תנודתיות באמצעות מיקוד במדד שארפ גבוה וניצול מתאם שונה בין אפיקים

בצל התנודתיות הגוברת בחודש החולף על רקע אירועים עולמיים ונתונים כלכליים, נרצה לנהל היטב את הסיכונים בתיקים. הדרך החכמה כיום למזעור התנודתיות היא באמצעות שילוב אפיקי השקעה תוך ניצול הקורלציה השונה בין האפיקים.

בחודש החולף ראינו מצוין את הקורלציה ההפוכה בין אג"ח מדינה למניות או בין הדולר לשאר האפיקים. בסביבה הנוכחית בה התנודתיות עולה וקיימים לא מעט גורמים משמעותיים שלא ניתנים לחיזוי, מתחדדים היתרונות של קרנות נאמנות המשלבות מספר אפיקים שכן במקרה זה התנודתיות שהלקוח מרגיש יורדת בצורה משמעותית.

תנודתיות גבוהה במוצרי השקעה גורמת למשקיעים להיכנס ולצאת מהשוק – צעדים שבסופו של דבר פוגעים בתשואה. מכאן, מזעור התנודתיות בתיק באמצעות שילוב אפיקי השקעה תוך ניצול הקורלציה השונה בין האפיקים הם המתכון המנצח לתקופה. נעדיף מוצרים שהצליחו להציג לאורך זמן תמהיל נכון בין תשואה לסיכון.

מיקוד הראל לתיק ההשקעות


אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהראל פיננסים. עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים. הנחת החברה כי המידע ונתונים אלו נכונים, אך אין השימוש בהם מהווה אימות ו/או אישור לבדיקת נכונותם. האמור בעבודה זו משקף את חוות דעתנו במועד פרסום העבודה. חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת. החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בעבודה זו, וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים. הכותבים ו/או חברות בקבוצת הראל ו/או בעלי עניין בהן ו/או בעלי השליטה בקבוצה, עשויים להחזיק ו/או לסחור, בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו, וזאת באופן המנוגד לאמור בעבודה זו. ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. עבודה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע.

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף