כשהמניות בארה"ב בשיא, מסיטים חשיפה מנייתית לשווקים עם תנודתיות נמוכה יותר כמו ישראל. כשהעקום בארה"ב ממשיך להיות הפוך מקטינים סיכון על ידי קיצור מח"מ באג"ח חו"ל. כשבישראל מבינים שהממשלה החדשה תידרש לצעדים משמעותיים להקטנת הגירעון – שומרים על החשיפה לצמודים

היערכות לגל הורדות ריבית חובק עולם, יחד עם לחצים אינפלציוניים מוגבלים ואפשרות להפתעות בעונת הדו"חות הכספיים הובילו בשבוע האחרון לשיאים חדשים בשוק המניות האמריקאי. מגמה חיובית באפיק המנייתי בארה"ב קבעה בשבוע האחרון שיאים חדשים וסיפקה רוח גבית לאפיק המנייתי בעולם ובמיוחד בישראל, שוק המאופיין ברמת דפנסיביות גבוהה יותר.
האירוע המרכזי של השבוע החולף היה עדות יו"ר הפד פאוול בקונגרס, שממנה ניתן היה ללמוד עד כמה חוסר הוודאות בכלכלה הגלובלית והמתחים בתחומי הסחר משפיעים על התחזית הכלכלית בארה"ב. הם גם מפחיתים את הלחצים האינפלציוניים, הממשיכים להיות מוגבלים (מדד המחירים ליוני עלה ב 0.3%), והאינפלציה נמוכה מ 2%. מהעדות עולה בבירור כי פניו של הפד למדיניות מרחיבה והורדת ריבית – ככל הנראה כבר החודש. השוק מתמחר הורדת ריבית ב 31 ביולי באופן ודאי ו 2 הורדות נוספות ב 12 החודשים הבאים.​

טבלה המציגה את תיק ההשקעות בהראל פיננסים 

בין היתר, מה שמחזק את הציפיות להורדת ריבית מעבר לעדות פאוול זה מודל הפד לחיזוי הסתברות להאטה ב 12 החודשים הקרובים, הניצב ברמה הגבוהה ביותר מאז 2009. המודל הזה הצליח לחזות את רוב תקופות ההאטה הכלכלית מאז 1960.
ביום שלישי השבוע יפורסמו נתוני התמ"ג לרבעון החולף, לאחר שנתוני הרבעון הקודם הצביעו על צמיחה חזקה של 4.8%+. הנפט השבוע רשם עלייה של 5%+ והגיע למחיר של 60$ לחבית, בהשפעת המתיחות במפרץ הפרסי.
באירופה, הנציבות האירופית הורידה את תחזית הצמיחה לגוש היורו ב 2020 מ 1.5% ל 1.4% . התחזית ל 2019 נותרה ללא שינוי 1.2%+ (לעומת 1.9%+ ב 2018). כל אלה מספקים קרקע פורייה לדראגי להורדת ריבית החודש או להודעה על היערכות לצעד כזה.

מדוע מדד יוני לא מספר את הסיפור?

בקבות הירידה המהירה במחירי הפירות והירקות בסוף יוני הפחתנו את התחזית למדד יוני ל 0.3%- ואת האינפלציה ב 12 החודשים הבאים ל 1.2%+. עם זאת, למרות הירידה במדד, יש חשיבות לשמירה על החלק הצמוד בתיק ההשקעות לנוכח הציפייה שהגירעון העצום ייאלץ את הממשלה החדשה לצעדים משמעותיים כמו העלאת המע"מ בנקודת אחוז או הטלת מיסים – צעדי הממשלה עשויים להקפיץ את האינפלציה.
בשבוע שעבר החליט בנק ישראל שלא לשנות את הריבית מרמה של 0.25% כאשר בהודעתו הודגש שלאחרונה חלה עלייה קלה בסביבת האינפלציה על רקע הימצאות המשק בסביבת תעסוקה מלאה. בנק ישראל ציין כי הצפי להרחבות מוניטאריות בעולם עשוי להביא ללחצים לייסוף השקל, כחלק ממלחמת מטבעות גלובלית שתוצת מחדש.
עם זאת, דברי הנגיד, פרופ' אמיר ירון היו ניציים גם בהשוואה לבנקים מרכזיים אחרים בעולם וגם ביחס לציפיות שלנו. חטיבת המחקר של הבנק עדיין צופה עליית ריבית בסוף הרבעון הנוכחי ועוד פעמיים במהלך השנה הבאה - למרות שהנגיד ריכך והדגיש בנאומו שאלו אינן תחזיות הוועדה המוניטרית. להערכתנו, זוהי תחזית אופטימית שאיננה נותנת משקל מספיק לשינוי שחל בחודשיים האחרונים במדיניות המוניטרית בעולם ולהתחזקות השקל. אנו צופים שהריבית תישאר ללא שינוי עד לסוף השנה.

מה עושים בתיק ההשקעות?

1. מניות - מניות- השיאים בארה"ב תומכים במעבר לשווקים בעלי סטיית תקן נמוכה כמו ישראל.
השבוע תיפתח עונת הדו"חות בארה"ב לרבעון השני של השנה, כאשר תחילה יפרסמו הבנקים ( JPM בשלישי וBAC ברביעי) ובהמשך השבוע יפרסמו גם יתחילו חברות הטכנולוגיה (IBM ברביעי ו Microsoft בחמישי). עד סוף השבוע נקבל תמונה ראשונית, לפחות בסקטור הבנקים.
עדות פאוול בקונגרס ונתוני האינפלציה הנמוכים, הובילו את הבורסות המובילות בארה"ב לשיא בשבוע שעבר. S&P500 חצה את רף 3000 הנקודות ועלה בסיכום שבועי 0.78%+, מדד נאסד"ק עלה 1%+ והדאו ג'ונס שחצה לראשונה את רף ה 27,000 נקודות עלה 1.52%+.


פאי המציג את מבנה תיק ההשקעות המומלץ 

שוק המניות המקומי פתח את השבוע בעליות וסגר פערים מול העולם, על רקע ההבנה שירידת הריבית בארה"ב תתמוך בשווקי המניות בכלל העולם ותייצר רוח גבית חיובית גם אצלנו. אנו ממשיכים לראות את השוק המקומי כשוק אטרקטיבי בעל פוטנציאל תשואה גבוה ובעל סטיית תקן נמוכה יותר משאר השווקים בעולם. יש הגיון להקצות חלק גדול יותר מהחשיפה המנייתית לישראל.

במחצית הראשונה של 2019 הניב שוק המניות הישראלי תשואה נמוכה במקצת מהשוק האמריקאי – מה שמגדיל את הסיכויים לביצועי יתר בהמשך השנה, בדיוק כפי שהיה גם ב 2018, כאשר בחישוב שנתי מדדי המניות בישראל הניבו תשואת יתר מול רוב ממדדי המניות בארה"ב ובעולם. לאור זאת, המיקוד למחצית השנייה, הוא המשך השקעה במניות בשיעור גבוה, תוך מעבר לשוקי מניות בעלי סטיית תקן נמוכה, כדוגמת מניות ישראל. שוק המניות בישראל הינו אחד משוקי המניות הדפנסיביים בעולם, כאשר בשנה/שלוש שנים/חמש שנים, הוא הפגין סטיית תקן נמוכה משוקי המניות בארה"ב, אירופה, יפן והשווקים המתעוררים.

2. אג"ח בארץ- הקיצוצים והמיסים שתידרש כל ממשלה לעשות להקטנת הגירעון מצדיקים שמירה על מרכיב צמוד
אג"ח דולרי- ציפיות להורדת ריבית הפד, תומכת במימוש רווחים ומעבר למח"מ קצר כדי להימנע מהפסדי הון.
מדד המחירים לצרכן שיפורסם ביום שני צפוי להערכתנו לרדת ב 0.3%- בעקבות הירידה המהירה במחירי הפירות והירקות בסוף יוני. למרות המדד הנמוך, חשוב להערכתו לשמור על חשיפה לאפיק הצמוד, לנוכח ההבנה כי הגירעון הגדול מאוד ייאלץ כל ממשלה שתיבחר לנקוט בשלל צעדים כמו העלאת מע"מ ומסים אחרים כדי לחזור לתוואי הגירעון היורד. האינפלציה ב 12 החודשים הבאים תסתכם להערכתנו ב 1.2%+.

שוק האג"ח הדולרי מושפע באופן קיצוני מהצפי האגריסיבי להורדות ריבית בארה"ב ב 12 החודשים הקרובים. לאור זאת, להערכתנו, כיום יש יותר סיכון באג"ח חו"ל בטווחים ארוכים ובינוניים בארה"ב מאשר סיכוי, כפי שראינו כבר בשבוע האחרון כאשר הצפי להורדות ריבית בשנה הקרובה החל להתמתן – מה שהוביל לעליית תשואות לקראת סוף השבוע. לכן ביתרות הדולריות כדאי לבחון מימוש של הרווחים הנאים מתחילת השנה וכניסה למחצית השנייה של 2019 עם מח"מ תיק אג"ח דולרי קצר יותר, ע"י שילוב פיקדונות דולריים וקרנות כספיות דולריות - כל עוד עקום האג"ח האמריקאי הפוך.
בשוק הישראלי, מדד האג"ח הכללי עלה 2.5%+ והאפיק הקונצרני ממשיך במגמה החיובית. מתחילת השנה מדד התל בונד תשואות שקלי עלה 9.5%+ ומדד התל בונד תשואות צמוד עלה 7.5%+. לנוכח מבנה עקום האג"ח המקומי התלול – בישראל יש עדיפות להתמקד במח"מ בינוני ואסטרטגיה של "גלישה על העקום" ע"י אחזקת אג"חים עד לפדיון.
השקעה בתיק אג"ח מפוזר לפדיון מאפשרת לא רק פיזור למספר גבוה של אג"חים שקלים וצמודים ורמת וודאות גבוהה יותר לגבי התשואה לפדיון, אלא מאפשרת ללקוח לצלוח בקלות רבה יותר תקופות של תנודתיות.

3. תיק השקעות– מניות בישראל, שמירה על מרכיב צמוד וקונצרני מדורג.
המגמה החיובית בשווקים נתמכת על ידי הצפי להורדות ריבית בעולם בהמשך השנה, יציבות בריבית המקומית וציפיות אינפלציה בתחום הנמוך של היעד. מצד שני, כל אלה עשויים להוביל גם לתנודתיות גבוהה יותר של השווקים במחצית השנייה.

טבלה המציגה כיצד מומלץ להיראות תיק ההשקעות 

לאור זאת אנו מתמקדים כיום בהסטה למניות ישראל לצד ארה"ב, אחזקה באג"ח קונצרני בדירוגים גבוהים-בינוניים לפדיון וחשיפה לדולר במח"מ קצרצר. אחרי הביצועים החזקים מתחילת השנה, נראה כי המחצית השנייה תהיה תנודתית יותר ולכן יש לבנות תיק שערוך ומוכן גם לזעזועים, שיאפשר ללקוחות להתמיד בהשקעה.
להערכתנו, דרך נכונה להיחשף למניות בארץ הינה דרך קרן נאמנות המאפשרת חשיפה מנייתית בפיזור רחב וללא מגבלות למדד או סקטור. עבור רוב הלקוחות, אג"ח לפדיון פיזור רחב מהווה פתרון להתמודדות עם תנודתיות ומקנה מידה של וודאות.

אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהראל פיננסים. עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים. הנחת החברה כי המידע ונתונים אלו נכונים, אך אין השימוש בהם מהווה אימות ו/או אישור לבדיקת נכונותם. האמור בעבודה זו משקף את חוות דעתנו במועד פרסום העבודה. חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת. החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בעבודה זו, וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים. הכותבים ו/או חברות בקבוצת הראל ו/או בעלי עניין בהן ו/או בעלי השליטה בקבוצה, עשויים להחזיק ו/או לסחור, בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו, וזאת באופן המנוגד לאמור בעבודה זו. ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. עבודה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע.

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף