האפשרות לתוכנית הרחבה כמותית חדשה באירופה הקפיצה את הבורסות בגוש היורו – והזכירה למשקיעים עד כמה חשוב הפיזור לכל האפיקים והשווקים. חולשה במקרו בארה"ב מרחיקה עוד יותר את הצפי לעליית ריבית ותמכה ביציאה הרשמית של הנאסד"ק מהשוק הדובי


שבוע המסחר השני של חודש פברואר הוכיח למשקיעים עד כמה חשוב הפיזור האפיקי לכל השווקים ולכל האפיקים. מי שהוביל את העליות במניות השבוע היו השווקים באירופה – אשר מתחילת השנה דווקא בלטו בביצועי חסר. העליות באירופה באו בעקבות התבטאות אחד מראשי הבנק המרכזי האירופי, לפיה בבנק שוקלים תוכנית הרחבה כמותית חדשה בגוש היורו.
בתמונה הרחבה יותר סגרו כל השווקים בעולם שבוע חיובי נוסף. ברגע העליות חולשה בנתוני המקרו בארה"ב המרחיקה עוד יותר את עליית הריבית, יחד עם סיום סבב שיחות נוסף בין ארה"ב לסין במסגרת מלחמת הסחר, לצד סיום עונת הדו"חות בארה"ב, שבה מרבית החברות היכו את התחזיות המוקדמות. ההתפתחויות החיוביות האלה ממשיכות להקנות אופטימיות למשקיעים ולהחזיר את הביטחון ללקוחות.

בארה"ב, בגזרת המאקרו, מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר נשאר ללא שינוי, כשהצפי היה לעלייה של 0.1%. נתונים מאכזבים לעניין התפוקה התעשייתית שייצא 0.6%- (כשהצפי 0.1%+) ומכירות קמעונאיות שיצאו ללא שינוי (כשהצפי 0.2%+). מדד מנהלי הרכש של מכון ISM לענפי השירותים ירד ל 56.7 נקודות, רמה שעדיין מצביעה על המשך התרחבות נאה בפעילות. חלק מהירידה בסנטימנט מקורו בהשבתה הממשלתית הארוכה שכבר הסתיימה.

באירופה, תחזית הצמיחה עודכנה כלפי מטה והמשך הירידה בציפיות לאינפלציה לוחץ על הבנק המרכזי לפעול. על רקע זה, איתותי הבנק האירופאי העלו אפשרות לתוכנית הרחבה כמותית חדשה – מה שהוביל לעליות ברוב מדדי המניות. קצב הצמיחה בבריטניה התמתן ברבעון האחרון של 2018. הבנק המרכזי הותיר את הריבית ללא שינוי (0.75%) אך עדכן כלפי מטה את תחזית הצמיחה השנתית שלו ל-1.2% ב 2019. הגורמים המרכזיים לכך היו ההיחלשות בפעילות הכלכלית באירופה ובמיוחד אי-הוודאות סביב ה Brexit שגורמת כבר לירידה בהשקעות של החברות וחשש הבנק שהדבר יגלוש גם לצריכה של משקי הבית. הנגיד הדגיש שיציאה ללא הסכם יכולה לגרום לגלישת המשק למיתון, אך ציין שתגובתו להסכם הפרישה עם אירופה לא תהיה אוטומטית ויכולה להשתנות לשני הכיוונים.

בישראל, ביום שישי התפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר 2019. המדד ירד 0.1%- (מעל הצפי שהיה 0.3%-), כאשר ההפתעה נבעה בעיקר מסעיף הירקות והפירות שעלו 3.5%+. להערכתנו, מדד חודש פברואר ירד 0.1%- בהשפעת התחזקות השקל מתחילת שנת 2019 ב 4%. מדד חודש מרץ צפוי לעלות 0.3%+. בשנה הקרובה אנו צופים אינפלציה של 1.1%+.
נתוני מקרו נוספים במשרד כללו את הוצאות הממשלה בינואר , שהיו גבוהות מהצפי ולראשונה מאז 2003 הממשלה מתחילה את השנה בגירעון .ייתכן והסיבה לכך היא שבניגוד לשנים הקודמות בהן היה עודף תקציבי בסוף השנה, הפעם לא הקדימו חלק מההוצאות של תחילת 2019 לסוף 2018. אנו לא צופים האצה בהכנסות המדינה ממיסים במהלך השנה הקרובה ללא הכנסות חריגות) בעיקר בשל ההערכות שלנו שהשיפור בשוק העבודה קרוב למיצוי. לכן, הגירעון כאחוז מהתוצר צפוי להימצא מעל ליעדו במהלך כל שנת 2019. סנטימנט החברות עלה בתחילת השנה בעיקר בענף המלונאות, שנהנה מהמשך רמה גבוהה של כניסות תיירים. בענף התעשייה נרשמה יציבות. גם השכר הממוצע ממשיך לעלות בקצב מהיר במיוחד בסקטור העסקי. מנגד, קצב הגידול של המשרות החדשות נותר מתון.

מה עושים השבוע ?


1. מניות – תמחור נוח ופתיחת עונת הדו"חות בת"א תומכים בחשיפה לשוק המקומי
גרמניה הובילה את העליות בשוקי המניות בעולם בקרב השווקים המפותחים בשבוע החולף. הדאקס עלה בשבוע החולף ב-3.6% והשלים עלייה של 7% מתחילת 2019. הניקיי ביפן עלה בשבוע החולף ב 2.8% והשלימו מתחילת 2019 עלייה של 4.4%.
בשוק האמריקאי מדד S&P500 עלה השבוע 2.5% ומדד הנאסד"ק ב2.4% ולמעשה יצא מ"שוק דובי" כשמאז השפל בדצמבר 2018 עלה 21%. מתחילת שנת 2019 עלה מדד מניות הטכנולוגיה 12.6%. מדד ת"א 35 סגר את השבוע בעלייה של 1.2% כשמראשית השנה עלה מעל 7%.
עונת הדו"חות בארה"ב לרבעון הרביעי של שנת 2018 הסתיימה כאשר מרבית החברות היכו את התחזיות המוקדמות. בהשוואה לרבעון השלישי של שנת 2018, נראה כי קצב הצמיחה רגוע יותר וגם הצפי לרבעון הראשון של 2019 מראה צמיחה דומה.
עונת הדוח"ות בישראל התחילה, כשהשבוע פרסמו טאואר, מליסרון ונייר חדרה. החברות ממשיכות לצמוח והמשמעות היא שכיום שוק המניות זול ממה שהיה לפני שנה. להערכתנו, ברמות התמחור הנוכחיות צריך לשמור על פוזיציה מנייתית גבוהה יחסית בשוק המקומי.

מבנק תיק המניות

2. אג"ח – אחזקה לפדיון תסייע ללקוח להתמודד עם התנודתיות
העליות בשוק האג"ח נמשכו בשבוע האחרון, כשבלטו במיוחד האג"ח הממשלתי והמדדים של הדירוגים הגבוהים. המדד שרשם את העליות החדות ביותר היה תל בונד דולר, שבלט בתשואה השבועית וסיים בעלייה של 1%. גם השבוע בלטו האג"חים השקליים בדירוגים הגבוהים (תל בונד שקלי 50, ללא חברות הנדל"ן האמריקאי). תל בונד שקלי 50 ממשיך לבלוט בתשואה של 2.3% מתחילת השנה – מה שתואם גם את ההמלצות שלנו לשמור על דירוגים גבוהים ומח"מ לא ארוך.
גם אחרי העליות של ינואר, מעניין לשים לב כי בהסתכלות על רמות המרווחים – המדדים הקונצרנים אטרקטיביים להשקעה. למעט המימוש של סוף דצמבר, המרווחים כיום עדיין ברמה הגבוהה ביותר בשנתיים האחרונות, כך שהשוק אטרקטיבי יותר היום מאשר לפני שנה באג"ח.
במבט קדימה, הנחת העבודה שלנו היא כי התנודתיות תימשך – גם אם בעוצמות שונות. לאור זאת, אנו מעדיפים להתמקד באיגרות חוב של חברות איכותיות ובדירוגים גבוהים, שצפויים לסבול פחות. להערכתנו אחזקה של אג"חים לפדיון מספקת פתרון טוב למשקיעים החוששים מעליית התנודתיות בהמשך השנה.

איך צריך להראות תיק אג"ח

3. תיק השקעות – שוב קיבלנו הוכחה שפיזור אפיקי תורם לתיק ההשקעות
פברואר ממשיך את המומנטום החיובי בשווקים, כאשר השבוע האחרון חידד עוד יותר את חשיבות הפיזור האפיקי. במניות היתה זו אירופה שבלטה לחיוב לאחר ביצועי החסר בחודשים האחרונים בעוד שהשבוע נפתח עם ביצועי יתר של האפיק הצמוד לאור הפתעת מדד המחירים לצרכן שעלה בשיעור גבוה מהצפוי.
ההפתעות האלה הן תמונה מייצגת של התנודתיות שתמשיך לאפיין את השווקים במהלך השנה הקרובה. לפיכך, תיק המשלב כל הזמן את כל אפיקי ההשקעה נהנה מהקורלציה הנמוכה בין האפיקים השונים ומהווה את הפתרון האידאלי לתנודתיות לשנת 2019.
חשוב תמיד לזכור שאנחנו מחזיקים נכסים שונים בתיק ההשקעות, לא בשביל שכולם יעלו ביחד (כי זה קורה לעתים רחוקות), אלא כדי לקבל תוחלת תשואה חיובית לאורך זמן.
אחת הטעויות של משקיעים רבים היא שהם ממהרים למכור את מה שירד ולהגדיל את הנכסים שעלו. תהליך זה יוצר תיק השקעות פחות מאוזן ופחות מותאם לתקופות כאלה. האתגר הוא להצליח לשמור בתיק גם את החשיפה למרכיבים שהפסידו אבל יש להם תפקיד חשוב בתמהיל התיק, כדוגמת הדולר שתיפקד מתחילת השנה פחות טוב, אך בלט לטובה בשבוע האחרון.

מיקוד הראל לתיק ההשקעות בטבלה אחת


אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהראל פיננסים. עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים. הנחת החברה כי המידע ונתונים אלו נכונים, אך אין השימוש בהם מהווה אימות ו/או אישור לבדיקת נכונותם. האמור בעבודה זו משקף את חוות דעתנו במועד פרסום העבודה. חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת. החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בעבודה זו, וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים. הכותבים ו/או חברות בקבוצת הראל ו/או בעלי עניין בהן ו/או בעלי השליטה בקבוצה, עשויים להחזיק ו/או לסחור, בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו, וזאת באופן המנוגד לאמור בעבודה זו. ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. עבודה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע.

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף