שווקי המניות ממשיכים במומנטום חיובי. ההסתברות להעלאת ריבית נוספת בארה"ב עוד השנה עלתה מעט והביאה לעליית תשואות באג"ח. אירופה ממשיכה לספק נתונים חיוביים. מדד המחירים לצרכן בישראל עלה ב 0.3% בחודש אוגוסט, האינפלציה עדיין שלילית.

​בעולם

מדדי המניות העיקריים בעולם ממשיכים במומנטום חיובי גם בחודש ספטמבר, מדד נאסד"ק עומד על רמות שיא כל הזמנים לאחר שעלה מתחילת השנה בכמעט 20%. גם שווקי המניות האירופאים, בהובלת הדאקס הגרמני, ממשיכים בעליות, להוציא את בריטניה שירדה החודש בשל התחזקות המטבע המקומי בכ 5% מול הדולר. העליות ממשיכות לאור עליית מחירי חומרי הגלם שמצביעה על המשך צמיחה צפויה. השווקים המתעוררים השלימו כבר עלייה של 30% בשערי המניות מתחילת השנה כאשר המטבעות מתחזקים וגם התשואות יורדות.

הנתונים הכלכליים בארה"ב ממשיכים להצביע על צמיחה יציבה עם שמירה על מסגרת אינפלציה בטווח היעד. מדד המחירים לצרכן עלה ב 0.4% אולם המדד בניכוי אנרגיה ומזון עלה רק ב 0.2%, בהתאם לצפי האינפלציה, בשנה באחרונה עלו המדדים בניכוי מזון ואנרגיה ב 1.7%.

המכירות הקמעונאיות ירדו ב0.2% לעומת צפי לעלייה של 0.2% וגם מדד אמון הצרכנים של מישיגן יצא מעט מעל התחזיות. ככלל ניתן לומר שיש מעט עלייה בסביבת האינפלציה בעולם בעקבות עלייה במחירי חומרי הגלם ומחירי האנרגיה, מה שבא לידי ביטוי בעלייה בציפיות האינפלציה בארה"ב ובאירופה בשבוע האחרון.

מחירי הנפט המשיכו גם השבוע לעלות בשיעור של כ 5% וחזרו לרמות השיא ששררו בשלהי חודש יולי והביאו לעלייה בציפיות האינפלציה. כתוצאה מנתוני האינפלציה היחסית גבוהים, בעיקר הכלליים והלא מנוטרלים, ראינו עליית תשואות בכל העולם וההסתברות להעלאת ריבית נוספת בארה"ב עוד השנה עלתה לשיעור של 47%. בכדי לשים דברים בפרופורציה יש לציין כי התשואות כרגע הן בערך ממוצע התשואות של השנה האחרונה בארה"ב.

גם בבריטניה ראינו עלייה בהסתברות לעליית ריבית עקב האינפלציה הגבוהה, האבטלה הנמוכה והצמיחה הגבוהה מה שהופך את השוק הבריטי למעט פחות אטרקטיבי, נראה כי בטווח הקצר גורמים אלו  יגרמו לליש"ט להתחזק.
אירופה ממשיכה לספק נתוני מקרו חזקים כאשר קיימת הערכה כי בשלב מסויים שיעור הרכישות של הבנק המרכזי האירופאי יופחת.

כל המגמות הנ"ל מובילות להמשך עליות שערים בשווקים והמשך ירידת מרווחים בשערי אגרות החוב הקונצרניות. הדגשים שלנו ממשיכים להיות בחו"ל: סקטורים אשר אינם מושפעים מתוואי הריבית העתידית, למרות הערכתינו כי הריבית, אם תעלה, תעלה בקצב איטי מאד.
במבט קדימה אנחנו ממשיכים להרגיש בנוח עם שוק האג"ח העולמי עקב התשואות הפנימיות הנוחות והמשך התאוששות הכלכלה.

בישראל

מדד חודש אוגוסט פורסם ביום שישי האחרון ועמד על 0.3%+, מדד זה אינו משנה את המגמה של אינפלציה נמוכה מאד. בשנה האחרונה האינפלציה עדיין שלילית ברמה של 0.1%-.

ללא פיחות משמעותי, אנו מתקשים לראות את האינפלציה חוזרת לטווח היעד בטווח של השנה הקרובה (להערכתנו שנה קדימה 0.5%) ולפיכך מתקשים לראות את הריבית עולה בטווח הנראה לעין.
מצד שני אנחנו כן רואים צמיחה כלכלית טובה ב-2017 שאמורה אף לעלות ב-2018 בזכות אינטל ומאגר לוויתן. שילוב של צמיחה גבוהה, אינפלציה נמוכה וריבית אפסית אמורה להמשיך ולתמוך בשוק המניות הישראלי, כפי שהיא תומכת בשווקי מניות בעולם, אפילו ביתר שאת.

מה עושים השבוע?

1. מניות - ממשיכים להעדיף חשיפה למניות בישראל
לאחר פתיחה מגומגמת חזרו המניות בכל העולם לתשואות חודשיות חיוביות, S&P500 עלה מתחילת החודש ב 1.16% ונאסד"ק עלה ב 0.31%, באירופה עלה הדאקס ב 3.84%, יורוסטוקס 50 עלה ב 2.75% ומנגד, פוטסי הבריטי ירד ב 2.9%. הניקיי היפני עלה ב-1.34%.
הסקטורים שבלטו בשבוע האחרון היו מצד אחד האנרגיה שעלה ב-2.1%, על רקע עליית מחירי האנרגיה במהלך השבוע. וסקטור הפיננסים עלה ב-2.4%, על רקע המשך מגמת עליית התשואות מצד שני סקטור הצריכה והתשתיות תיפקדו פחות טוב. מדד ה VIX ירד בשבוע האחרון מרמה של 12 ל 10.
בארץ, מדד ת"א 35 עלה ב 1.1% החודש, מדד ת"א 90 עלה ב 2.32% ואילו מדד הבנקים ירד ב 1.24%. אנו ממשיכים לראות את אפיק המניות בישראל כאטרקטיבי יותר מבחינת תמחור ופוטנציאל קדימה ולהקצות לו מעל 50% מהחלק המנייתי כולו, בחו"ל אנו מקטינים מעט את החלק האמריקאי שנמצא ברמות שיא ומסיטים כספים לכיוון אירופה עם גידור המטבע.

2. אג"ח - ממליצים על טיוב תיק האג"ח תוך הסטה לחו"ל, תנודתיות המט"ח ממשיכה לתמוך בגידור החשיפה המטבעית
עליית התשואות באג"ח בארה"ב, שהובילה את התשואות ל 10 שנים לרמה של 2.20% הגדילה בשבוע האחרון את הפער מול אג"ח ממשלתי ישראלי ל 10 שנים לרמה של מינוס 0.5%. הציפיות לעליית ריבית בארה"ב ממשיכות לתמוך בכך שהריבית הקצרה בארה"ב תישאר גבוהה יותר ולפיכך חשיפה לאג"ח חו"ל ממשיכה לתת תשואות פנימיות גבוהות יותר.
ההמלצה להעדיף גידור של החשיפה המטבעית מתחזקות בעקבות התנודתיות החזקה של השקל מול הדולר בזמן האחרון. הירידה החדה של הדולר מדגישה את חשיבות גידור המט"ח, במיוחד כאשר מדובר בהשקעה סולידית כאגרות חוב בחו"ל.
אנו ממשיכים לתמוך במעבר מאג"ח בישראל עם תשואות נמוכות יחסית לאג"ח חו"ל מגדור מט"ח. בשוק המקומי האפיק הקונצרני רשם ביצועים נאים בשבוע האחרון, לנוכח המרווחים הנמוכים בין הדירוגים הגבוהים לנמוכים אנו ממשיכים לתמוך בטיוב התיק הקונצרני ומעבר לדירוגים גבוהים יותר.

3. תיק השקעות - פיזור, טיוב, גידור
באג"ח בישראל המח"מ המועדף מבחינתנו הוא כ 4 שנים וגם באג"ח בחו"ל המח"מ הוא כ  - 43.5 שנים (קצר יחסית למדדי האג"ח בעולם). בארץ אנו עדיין ממשיכים להעדיף את האפיק השקלי על פני הצמוד.

בתחום המניות אנו ממשיכים להמליץ לשמור על ישראל כמרכיב הגדול ביותר בתיק המניות, מתוך הבנה כי הביצועים המעולים שהיו לשוק האמריקאי בשנים האחרונות לא יוכלו לחזור על עצמן מדי שנה גם בשנים הקרובות. כמו כן אנו ממליצים על פיזור התיק גם מחוץ לארה"ב, כולל חשיפה לאירופה במשקל מוגבל, חשיפה ליפן וגם לשווקים מתעוררים שצפויים לתרום לביצועים.
אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהראל פיננסים. עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים. הנחת החברה כי המידע ונתונים אלו נכונים, אך אין השימוש בהם מהווה אימות ו/או אישור לבדיקת נכונותם. האמור בעבודה זו משקף את חוות דעתנו במועד פרסום העבודה. חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת. החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בעבודה זו, וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים. הכותבים ו/או חברות בקבוצת הראל ו/או בעלי עניין בהן ו/או בעלי השליטה בקבוצה, עשויים להחזיק ו/או לסחור, בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו, וזאת באופן המנוגד לאמור בעבודה זו. ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. עבודה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע.

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף