קיצור השיחות בין ארה"ב וסין תרמו השבוע לאווירה מעורבת בשווקים. תוואי הריבית העתידי יחד עם הלחצים מצד טראמפ ממשיכים לתת אותותיהם בחוסר הוודאות בשווקים. שבוע לפני ראש השנה ושבוע לאחר הבחירות לכנסת ה 22 - מה עושים בתיקים כשאי הוודאות עולה?

שבוע המסחר המקוצר שחלף בישראל הסתיים ולאחר ספירת המעטפות הכפולות לכנסת ה 22, טרם ניתן להצביע על הרכב קואליציוני ברור, דבר שממשיך לחזק את חוסר הוודאות שסובבת אותנו בימים אלו. נראה כי כל החלטה להרכב קואליציוני תשפיע על השווקים בטווח הקצר, אולם בטווח הארוך השווקים ימשיכו להיות מושפעים מהכלכלה המקומית החזקה והריבית הנמוכה. הליכה לבחירות בפעם השלישית, יכולות לפגוע בצמיחה בטווח הקצר, אולם ההשפעה על תיק ההשקעות בטווח הארוך זניחה.

יחד עם חוסר הבהירות בשוק הישראלי, הירידות בשווקים בעולם בסוף השבוע האחרון הגיעו לאחר שהמשלחת הסינית לניהול המשא ומתן עם ארה"ב בנושא מלחמת הסחר, ביטלה את הביקור המתוכנן שלה במונטנה ויותר מכך, הנציגים הביעו את רצונם לחזור מוקדם מהצפוי לארצם. גורמים אלו הובילו את השוק לפרש את הדבר כחוסר הסכמה בין הצדדים אשר הוביל בסופו של דבר לירידות השערים. גם יום ה"כישוף מרובע", הקורה אחת לרבעון ובו פוקעות אופציית למניות, חוזים עתידיים על מניות ספציפיות, חוזים עתידיים על מדדים וחוזים עתידיים על אופציות, משך את השוק מטה.

עם זאת, חוסר ההחלטיות שמשדר הבנק המרכזי לגבי התוואי העתידי של הריבית, יחד עם הלחצים שממשיך נשיא ארה"ב טראמפ להפעיל על הבנק המרכזי, ממשיכים לתת אותותיהם בחוסר הוודאות שרואים השווקים והתנודתיות. בשבוע שעבר, הוריד הבנק המרכזי של ארה"ב את הריבית ב 0.25% נוספים לטווח של 1.75%-2% עם רוב של 7 חברים מול 3 שהתנגדו.

הורדת הריבית הוסברה כ"ביטוח" נוסף נגד הרעה נוספת בפעילות הגלובלית ועל רקע התמתנות לחצים אינפלציוניים. יו"ר הפד, פאוואל, הדגיש שהורדות נוספות יהיו תלויות בנתונים השוטפים ובתחזיות לגבי הצמיחה הכלכלית. חברי הפד חלוקים לגבי ההמשך והשוק מתמחר בסבירות של 70% הורדת ריבית נוספת בחודש דצמבר השנה ועוד אחת בתחילת שנת 2020. במקביל, פורסמה תחזית הפד לצמיחה הגלובלית לשנת 2020 שהצביעה על צמיחה של 3% בלבד. נתון הנמוך בעשור האחרון והוא נובע בעקבות ההאטה הגלובלית.

עוד בארה"ב, הפד הודיע על תוכנית רכישות חדשה אשר עתידה לעזור לשוק האמריקאי, שבמרכזו שוק ה REPO (בו הבנקים נותנים הלוואות אחד לשני) ובמסגרתה הפד יעביר ב 3 השבועות הקרובים, מימון יומי בהיקף של עד 75 מיליארד דולר וזאת בשל ירידת הנזילות בבנקים למינימום האפשרי שעוררה חששות וגרמה מסיבות טכניות לזינוק התשואות בתחילת השבוע החולף. בנוסף, הבנק יבצע 3 רכישות נוספות לתקופה של 14 יום בהיקף של 30 מיליארד דולר בכל רכישה.

התנודתיות בשבוע החולף אפיינה לא רק את שוקי המניות, אלא גם את האג"ח הממשלתי, לצד עליה חריגה במחיר הנפט כשעלה בשבוע החולף ב 6%+ ועומד על 58 $ לחבית. העלייה הגיעה לאחר המתקפה האיראנית במתקני הנפט הסעודיים אשר הובילה לעיכוב עולמי בתפוקת הנפט ופגיעה אנושה בתהליך הייצור. בעקבות זאת, ארה"ב הטילה סנקציות קשות נוספות על הבנק המרכזי האיראני וטראמפ התבטא כי לא פוסל אופציה לתגובה צבאית.

מכאן אנו מבינים שהתנודתיות בשווקי המניות בארה"ב כמו גם בשווקי האג"ח צפויה להימשך. עם זאת ניתן לראות כי כבר זמן רב השוק המקומי פחות תנודתי ובאופן ברור מהשווקים בעולם.

מה עושים בתיק השבוע?


מניות- שומרים על חשיפה מנייתית גבוהה לישראל, אחרי עוד שבוע שהציג סטיות תקן נמוכות יותר משאר שוקי המניות בעולם

בשל החששות וחוסר הוודאות בעולם, מדדי המניות בארה"ב ירדו כשמדדS&P500 ירד בכ 0.5%- ומדד Nasdaq בכ 1%-. לעומת זאת, מדדי המניות בישראל סגרו שבוע חיובי, כאשר מדד ת"א 35 עלה בשבוע החולף ב 0.36%+ ומדד ת"א 125 התחזק ב 0.5%+. המניה שבלטה לחיוב בשבוע שעבר הייתה מניית טבע שזינקה ב 20.9%+.
בטווח הבינוני, אנו צופים המשך מגמה חיובית בארה"ב בזכות המדיניות המוניטרית המרחיבה שתתמוך בהמשך הצמיחה האמריקאית ושוק מניות מקומי חיובי על רקע עוצמת הכלכלה המקומית. מתחילת השנה המדדים המובילים הם מדד ת"א 90 שהשיג תשואה של כ 26% ואחריו מדד Nasdaq שהשיג תשואה של כ 23%.

שוק המניות בישראל ממשיך ליהנות מרמת תנודתיות נמוכה יותר משוקי מניות מרכזיים אחרים בעולם. בתקופה בה תשואות האג"ח נמוכות במיוחד ועם חזרה למדיניות מוניטארית מרחיבה בכל העולם, המיקוד להמשך השנה ממשיך להיות השקעה במניות בשיעור גבוה יחסית, תוך מעבר לשוקי מניות בעלי סטיית תקן נמוכה, כדוגמת ישראל.

דוגמא הממחישה את פוטנציאל התשואה הטמון בשוק המניות הישראלי היא רכישת קניון קריית אונו ביום חמישי האחרון ובמסגרתה עתידה חברת הנדל"ן המניב - אמות לרכוש מנכסים ובניין כ 50% מקניון קריית אונו, שבמחצית ממנו היא כבר מחזיקה. אנו ממשיכים להקצות חלק גדול מהחשיפה המנייתית למניות ישראל לאור העובדה שפוטנציאל התשואה גבוה יותר, הכלכלה נראית טוב יותר והריבית תישאר נמוכה עוד זמן רב. להערכתנו, בתקופה זו יש עדיפות לחשיפה מנוהלת למניות ישראל, בשל האפשרות והצורך להגיב באופן מיידי לשינוים בשוק במקרה הצורך.
מבנה תיק מניות מומלץ

אג"ח בארץ- העלאת המיסים הצפויה תתמוך באג"חים הצמודים: אג"ח מדינה וקונצרני מדורג;
אג"ח דולרי- תנודתיות גבוהה מאוד בחלק הארוך, תשואה נמוכה מאוד באג"ח הבינוני תומכים במח"מ קצרצר.

השוק הישראלי התנהג גם בשבוע החולף ביציבות, כאשר מדד תל בונד תשואות בלט בעלייה של 1% ומדד תל בונד 60 עלה ב 0.7%. בצל התנודתיות המתעצמת, תוצאות הבחירות ולקראת הקמת ממשלה חדשה, המסר המרכזי שלנו הינו המשך שילוב אפיקי השקעה בתיק מאוזן ומפוזר וניצול הזדמנות להצטייד באג"ח צמודי מדד בטרם כניסתו לתפקיד של שר אוצר חדש (מי שלא יהיה) היות והטיפול בגרעון המעמיק יצריך העלאת מע"מ ומיסים נוספים שישפיעו באופן מיידי על האינפלציה בפועל.

מכאן, נראה כי שמירה על מרכיב נאה של צמודים בתיק ההשקעות היא המלצה נכונה במבט קדימה. אפשר להגיד שיש לנו בישראל את שוק האג"ח הצמוד המשוכלל בעולם ולכן כדאי לנצל את היתרון הזה. אנו צופים לאינפלציה של 1.1%+ ב 12 החודשים הקרובים והציפיות הגלומות בשוק נמוכות מכך.

באג"ח הקונצרני אנחנו מתמקדים בהפחתת סיכונים ע"י התמקדות בשתי אסטרטגיות: "גלישה על העקום" ע"י אחזקת אג"חים עד לפדיון והתמקדות באג"ח מדורגות בעלות תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת. גישות אלו מאפשרות ללקוח לצלוח בקלות רבה יותר תקופות של תנודתיות, כפי שאנו עשויים לראות בחודשים הקרובים.

שוק האג"ח הדולרי מושפע מהצפי להורדות ריבית בשנה הקרובה, כך שיש בו כיום, באג"חים במח"מ ארוך-בינוני, יותר סיכון מאשר סיכוי. ביתרות הדולריות נבחן מימוש הרווחים מתחילת השנה באג"חים הבינוניים והארוכים ונעבור בינתיים למח"מ תיק אג"ח דולרי קצר יותר, ע"י שילוב פיקדונות דולריים וקרנות כספיות דולריות- כל עוד עקום האג"ח האמריקאי הפוך.
המלצה לתיק אג"ח בטבלה
תיק השקעות– שילוב אפיקים מסייע בהפחתת תנודתיות, תוך בחינת חשיבותו העולה של מדד שארפ, יגרמו לנו לצלוח את תקופת החגים הקרובה
בצל התנודתיות בארץ ובעולם וממש רגע לפני צאתנו לימי מסחר מקוצרים ולחגי תשרי, נרצה לנהל את הסיכונים בתיקים. שילוב אפיקי השקעה בתיק, תוך שימוש במדדים המוכרים והידועים, תוך בחינת מדד שארפ והצטיידות באג"ח צמודי מדד בטרם כניסתו לתפקיד של שר אוצר חדש, תגרום לנו לצלוח את תקופת החגים בבטחה.
המשקיעים במוצר בעל שארפ גבוה, יוכלו להתמיד יותר בהשקעה וכך להרוויח יותר. תנודתיות גבוהה במוצרי השקעה גורמת למשקיעים להיכנס ולצאת מהשוק – צעדים שבסופו של דבר פוגעים בתשואה. מכאן, מזעור התנודתיות בתיק ההשקעות
באמצעות שילוב אפיקי השקעה תוך ניצול הקורלציה השונה בין האפיקים, מדינה ומניות או דולר ושאר האפיקים - הם המתכון המנצח לתקופה.
מיקוד הראל לתיק השקעות
אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהראל פיננסים. עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים. הנחת החברה כי המידע ונתונים אלו נכונים, אך אין השימוש בהם מהווה אימות ו/או אישור לבדיקת נכונותם. האמור בעבודה זו משקף את חוות דעתנו במועד פרסום העבודה. חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת. החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בעבודה זו, וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים. הכותבים ו/או חברות בקבוצת הראל ו/או בעלי עניין בהן ו/או בעלי השליטה בקבוצה, עשויים להחזיק ו/או לסחור, בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו, וזאת באופן המנוגד לאמור בעבודה זו. ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. עבודה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע.

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף