ההתפתחויות סביב נגיף הקורונה ממשיכות להיות הגורם הדומיננטי לתנודות בשווקים, ידיעות על חזרה הדרגתית לשגרה במחוזות מסוימים בסין ועל התמתנות במספר הנדבקים במחוז חוביי ומנגד על עלייה במספר החולים בדרום קוריאה ובמדינות נוספות הובילו לתנודות בשבוע החולף.


כותרות מעט מרגיעות במהלך השבוע האחרון הצביעו על ירידה מסוימת במספר הנדבקים בסין ואף במחוז חוביי, הובילו לעליות שערים ולשיאים חדשים, אך אלה התחלפו בירידות שערים בסוף השבוע האחרון, עם הידיעה על עלייה במספר החולים בדרום קוריאה באיטליה ובמדינות נוספות. על רקע החשש מהפגיעה בכלכלת סין הודיע השבוע הממשל הסיני על תמריצים פיסקאליים נוספים ועל כוונתו לסיים את ההשבתה עד תחילת מרץ.

עדיין קיימת אי ודאות בעניין ההשפעה של נגיף הקורונה על הכלכלה הסינית והעולמית והחשש העיקרי הוא סביב שרשרת האספקה הגלובלית בעקבות ההשבתה בסין. כחלק מהמאמצים שנעשים למזעור הפגיעה בחברות ובכלכלה הכריז הממשל הסיני על תמריצים פיסקאליים נוספים הכוללים בין היתר, הפחתת ריביות, הרחבת קווי האשראי לבנקים מסחריים ומתן סובסידיות לחלק מהעסקים שנפגעו. לאור הצעדים של הממשל והצעדים הגלובליים שנעשים ולאור הנתונים אודות התמתנות קצב ההדבקות, אנו ממשיכים בשלב זה להעריך כי ההשפעה תהיה בטווח הקצר בלבד ותתמקד בסין וסביבתה. התנודתיות השבוע באה לידי ביטוי גם בעקום האג"ח האמריקאי שירד השבוע בצורה חדה כשהתשואה ל 10 שנים עומדת על 1.47% התשואה ל 5 שנים עומדת על 1.32% והתשואה לשנה עומדת על 1.43% הירידה החדה ביותר הייתה בתשואת האג"ח הממשלתי האמריקאי ל 30 שנה שעומדת על 1.92%, שפל של כל הזמנים.

בארה"ב, הנתונים הכלכליים שפורסמו לאחרונה היו מעורבים כשהאומדן הראשוני של מדד מנהלי הרכש המשוקלל ירד בפברואר בחדות ל 49.6 נקודות לעומת 53.3 בינואר מה שמצביע על התכווצות בפעילות מנגד, הצריכה הפרטית המשיכה להציג חוזקה כאשר המכירות הקמעונאיות עלו ב 0.3%+ ו 4.4%+ ב 12 החודשים האחרונים. במקביל, מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן עלה עפ"י האומדן הראשוני ל 100.9 נקודות בפברואר, חודש שישי ברציפות של שיפור והנתון הטוב ביותר מזה קרוב לשנתיים.

בישראל, נתוני הצמיחה הראשוניים לרבעון האחרון של 2019 היו טובים מהערכות המוקדמות עם צמיחה חזקה של 4.8% בשיעור שנתי, בעיקר בשל צריכה פרטית חזקה (10%) והשקעה גבוהה בנכסים קבועים (8.7%). חלק מהצמיחה במהלך הרבעון נובעת מיבוא מוגבר של רכבים (לפני צמצום הטבת המס על יבוא רכבים היברידיים). אך גם בניכוי זאת, הצמיחה ללא מיסים על היבוא עמדה על 3.3% קצב נאה. בעקבות הנתון החזק ועדכון נתוני הרבעון הקודם (השלישי) כלפי מעלה, הצמיחה השנתית ב-2019 עודכנה ל 3.5%. ביום שני, צפויה להיות הודעת הריבית של בנק ישראל כשהצפי הוא ללא שינוי אך להערכתנו, האינפלציה הנמוכה, המשך התחזקות השקל והאפשרות שהצמיחה העולמית תיפגע כתוצאה מהתפרצות הנגיף בסין מעלים את ההסתברות שבנק ישראל יפחית את הריבית בחודשים הקרובים.

מה עושים בתיק השבוע?

מניות- אחרי "הרעשים" נשאר עם כלכלה צומחת בצורה מתונה וריבית נמוכה. מתמקדים במניות ישראל ובסקטור הציוד הרפואי בארה"ב

הידיעות החיוביות והשליליות סביב נגיף הקורונה ממשיכות להשפיע על התנודתיות בשווקים כשהעליות במהלך שבוע שעבר התחלפו בירידות בעקבות ידיעות בסוף השבוע על עליה במספר הנדבקים בדרום קוריאה באיטליה ובמדינות נוספות. מדד ה S&P500 ירד בשבוע האחרון 1.3%- ומתחילת השנה עלה ב 3.3%+ ומדד הנאסד"ק ירד בשבוע האחרון 1.6%- אך מתחילת השנה עלה כבר 6.7%+
במבט קדימה, לאור הצעדים שנעשים גם הגלובליים, וגם מצד הממשל בסין ולאור הידיעות החיוביות אודות ההתמתנות בקצב הנדבקים בחוביי שבסין והדיווחים על חזרה הדרגתית לפעילות במחוזות מסוימים בסין, אנו ממשיכים בשלב זה להעריך כי ההשפעה תהיה בטווח הקצר בלבד והכלכלה העולמית תשוב למצבה ערב התפרצות הנגיף. בתיקי ההשקעות אנו ממליצים להמשיך להיערך באמצעות הגדלת חשיפה לישראל, שחשופה פחות לאירועים האחרונים ביחס לעולם ומצטיינת בסטיית תקן נמוכה יחסית. בנוסף, מומלץ לפעול במישור הסקטוריאלי ע"י הקטנת החשיפה לסקטורים שהושפעו בצורה משמעותית מהנגיף כמו תעופה, תיירות ותעשייה ומנגד, הגדלת חשיפה לתחומים שיש להם יתרונות במיוחד במצבים כמו אלה שנוצרו בעקבות התפרצות השפעת בסין. מניות הציוד הרפואי הן דוגמה לסקטור מתאים לתקופה לא רק בשל המוצרים שמייצרות החברות (ציוד לחדרי ניתוח, מסכות וכו') אלא גם בזכות העובדה שמדובר בחברות שנהנות מביקוש צומח ורגולציה מקלה.

בנוסף, יש לוודא בתקופות כאלו שיש פיזור רחב מאוד ברכיב המנייתי ולהימנע מאחזקה של שיעור גבוה במניה בודדת.
בישראל, עונת הדו"חות ל-2019 נפתחה כשלצד תוצאות השנה שעברה, פרסום יעדי החברות לשנת 2020 תיתן תמונה טובה יותר שתשפיע על ביצועי המניות בשנה הקרובה.


2. אג"ח בארץ- נערכים לתקופת המדדים הגבוהים; אג"ח מדינה ממזער תנודתיות בתקופה כזו
אג"ח דולרי- עקום האג"ח האמריקאי שטוח/הפוך, פיקדונות דולריים וקרנות כספיות דולריות מהוות פתרון

בשבוע שחלף נרשמה מגמה מעורבת עם ירידות שערים קלות בחלק הקצר והבינוני של העקום ועליות שערים בחלקו הארוך. על רקע ירידת התשואות החדה בארה"ב בסוף השבוע הפער השלילי בין אג"ח ממשלת ישראל ל 10 שנים לאג"ח המקבילה בארה"ב הצטמצם ל 73 נקודות. עקום האג"ח הישראלי ממשיך להיות תלול בהשוואה לשוקי האג"ח ברוב העולם המפותח והעובדה כי ישראל צפויה להצטרף למדד האג"ח העולמי באפריל 2020, הן חלק מהסיבות לאטרקטיביות שוק האג"ח הישראלי.
בשבוע שעבר פורסם מדד המחירים לחודש ינואר שהיה שלילי, כשלפנינו עונת המדדים הגבוהים. לרוב, הרבעון השני של השנה מתאפיין במדדי מחירים גבוהים יותר עונתית והביצועים של הצמודים בולטים לטובה בתקופות אלה, כאשר לא פעם המשקיעים נזכרים באיחור. יחד עם הבחירות שבפתח והאפשרות שבשל השפעות וירוס הקורונה נראה עליית מחירים מכיוון נוסף, שווה להתחיל לבחון כבר עתה את החשיפה של הצמודים בתיק ההשקעות. בקונצרני , אנו ממשיכים להמליץ על גיוון תיק האג"ח גם בחשיפה מפוזרת של אג"ח בנקים COCO, הנהנים מדירוג אשראי גבוה (ממוצע AA-), אך בתשואה לפדיון גבוה משמעותית מהאג"חים ה"רגילים" של הבנקים. אפשרות נוספת לתקופות תנודתיות היא השקעה באג"ח קונצרני עם בטחונות איכותיות שנוטה לרדת הרבה פחות כשיש אי שקט בשווקים ולהתאושש מהר יותר.
במצב עקום האג"ח הדולרי הנוכחי, נכון עבור מרבית המשקיעים להמשיך להתמקד באג"ח קצרצר ושילוב פיקדונות וקרנות כספיות דולריות.
המלצה לתיק אג"ח

3. תיק השקעות– שילוב אפיקים מסייע למזעור התנודתיות בתיק

על רקע ההתפתחויות בסין ולאור התנודתיות שעלולה להגיע גם מכיוונים אחרים כמו מלחמת הסחר או הבחירות בארה"ב, חייבים לזכור כי בקבלת החלטות השקעה הדבר המרכזי שצריך להוביל זה הניתוח הכלכלי, התמדה ומשמעת.

למרות התנודתיות בשווקים בטווח הקצר, טוב לזכור כי המגמות המרכזיות בשווקים הן המשך ריביות נמוכות בעולם, אפשרות שהריבית בישראל תרד וכן כי לפי שעה לא צפוי מיתון בישראל ובארה"ב. המשמעות הנגזרת מהערכה זו היא כי בעת הזו ההחלטה הסבירה ביותר היא שמירה על הרכב תיק יציב. הדרך הנכונה להתמודד מול הלקוחות היא שילוב מרבי של אפיקי השקעה: גם אג"ח מדינה וגם קונצרני, גם שקלי וגם צמוד, גם מניות בארץ וגם בחו"ל , מגוון רחב של אפיקים תוך ניצול הקורלציה השונה ביניהם - הם המתכון המנצח לתקופה.
מיקוד לתיק השקעות

אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהראל פיננסים. עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים. הנחת החברה כי המידע ונתונים אלו נכונים, אך אין השימוש בהם מהווה אימות ו/או אישור לבדיקת נכונותם. האמור בעבודה זו משקף את חוות דעתנו במועד פרסום העבודה. חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת. החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בעבודה זו, וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים. הכותבים ו/או חברות בקבוצת הראל ו/או בעלי עניין בהן ו/או בעלי השליטה בקבוצה, עשויים להחזיק ו/או לסחור, בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו, וזאת באופן המנוגד לאמור בעבודה זו. ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. עבודה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע.


 

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף