כלכלת ישראל התכווצה ברבעון השני, אבל בפחות מרוב המדינות המתקדמות. תנופה מדינית יכולה להועיל לשוק המניות המקומי. קצב התפשטות הקורונה בעולם יורד בינתיים, אבל המגמות המרכזיות שהיא עוררה ימשיכו לבלוט: הביקוש לציוד רפואי יגדל והמעבר לעבודה מהבית יחולל שינוי

שוק ההון הישראלי ממשיך להדביק פערים מול העולם במניות ואג"ח. שבוע המסחר המקומי נפתח בעליות חדות על רקע כינון היחסים הדיפלומטיים עם איחוד האמירויות והנתונים הטובים מהצפוי של התמ"ג. ברבעון השני אמנם כלכלת ישראל התכווצה ב-28%, אך היה זה שיעור נמוך מהצפוי ונמוך יותר מרוב השווקים המפותחים. לביצועים החיוביים של המניות בישראל תרמו במהלך היום גם דו"חות כספיים מפתיעים לחיוב.


ההיסטוריה מלמדת כי הסדרים עם מדינות ערב הובילו לתגובה חיובית בשוק ההון המקומי. לשיתוף פעולה אזורי פוטנציאל גדול עבור מדינת ישראל, כאשר השוואה יבשה של נתוני שתי המדינות מעלים כי גודל המדינות זהה, דירוג האשראי גבוה יותר, אך ההכנסה לנפש כפולה מישראל. שיתוף הפעולה יאפשר חשיפה של בעלי ממון רב באיחוד האמירויות לשוק הישראלי, יעניק אפשרות גם לייצוא שירותים ומוצרים מתחומי הייטק (ענפי אלקטרוניקה, בריאות, חקלאות), נשק ומוצרי צריכה.

גרף המראה את התכווצות התוצר ברבעון השני של 2020
 בגזרת התמ"ג, הנתונים היו הגרועים ביותר מאז שהחלו לפרסם נתונים רבעוניים לפני כ-40 שנה, כאשר כל רכיבי הצמיחה העיקריים היו חריגים עם ירידה של כ‑44 אחוזים בצריכה הפרטית, 32 אחוזים בהשקעות בנכסים קבועים ו-29 אחוזים ביצוא הסחורות והשירותים. אך עלייה חדה בהוצאות הקניות של הממשלה במהלך הרבעון תרמו לעלייה של 25 אחוזים בהוצאה הציבורית ומנעו הידרדרות חדה יותר. להערכתנו, הרבעון השלישי יציג צמיחה חזקה מאוד (לא רק בישראל), בעיקר בשל העובדה הטכנית שההסרה של ההגבלות תראה בהשוואה עלייה מהירה בפעילות. אך נוכח ההתאוששות האיטית של חלק מהענפים בשל שיעור התחלואה הגבוה הצמיחה במחצית השנייה לא תספיק כדי לקזז את הנזק מהמחצית הראשונה.​

דגשים לתיק ההשקעות השבוע

1. מניות – פוטנציאל המשך צמיחה למניות הציוד הרפואי ו- Work From Home.
מדד S&P500 חזר בשבוע החולף לרמות השיא מלפני המשבר, בעיקר בזכות עליות חדות בסקטורים הצומחים שמובילים את השווקים – מניות הטכנולוגיה לצד חברות הציוד הרפואי (בזכות העליות בתקופה האחרונה יחד מהווים סקטור הטכנולוגיה והבריאות כ 50% מהמדד).
המגמה הכלכלית המרכזית בעולם היום היא מהפכת העבודה מהבית. המגמה משפיעה לא רק על החברות הספקות פתרונות לעבודה מהבית וסייבר, אלא גם על מגזרים שלמים כדוגמת נדל"ן, תחבורה, מניעת זיהום אוויר ועוד.
בשוק המקומי אנו בשיא עונת הדו"חות, כך שאנו צפויים לתנודתיות חריגה במניות שיפתיעו לטובה. בשבוע החולף ראינו הפתעות שליליות בבנק הפועלים (הפרשה של מעל מליארד שקל להפסדי אשראי ונפילה חדה ברווחי הבנק) לצד דוחות חזקים של אנרג'יקס ואלביט מערכות. השבוע ימשיכו לזרום הדו"חות בתל אביב ובניהם מבני תעשיה (פרסמה היום דו"ח חזק); בנק מזרחי, בזק ושטראוס (שני); עזריאלי ושופרסל (ברביעי) וגזית גלוב (בחמישי).

טבלה המראה את מיקוד הראל לתיק האג"ח

2. אג"ח – מדד גבוה מהצפוי תומך בשמירה על צמודים בתיק. יותר קונצרני מדורג.
מדד המחירים לצרכן ליולי היה גבוה מהערכות המוקדמות ועלה ב 0.2%+. האינפלציה ב 12 החודשים האחרונים עלתה למינוס 0.6%- (0.1%- ללא אנרגיה) ואנו צופים קדימה עלייה של 0.1%+ במדד אוגוסט (המשך עליית מחירי הנופש בארץ) וירידה של 0.1%- במדד ספטמבר (מבצעים לקראת החגים). ב 12 המדדים הקרובים אנו צופים אינפלציה של כ 0.6%+ (גבוהה משמעותית מהאינפלציה הנגזרת משוק האג"ח).
בשוק האג"ח המקומי, ניכרת חזרתו של האפיק הקונצרני, על רקע רכישות בנק ישראל.

אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהראל פיננסים. עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים. הנחת החברה כי המידע ונתונים אלו נכונים, אך אין השימוש בהם מהווה אימות ו/או אישור לבדיקת נכונותם. האמור בעבודה זו משקף את חוות דעתנו במועד פרסום העבודה. חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת. החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בעבודה זו, וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים. הכותבים ו/או חברות בקבוצת הראל ו/או בעלי עניין בהן ו/או בעלי השליטה בקבוצה, עשויים להחזיק ו/או לסחור, בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו, וזאת באופן המנוגד לאמור בעבודה זו. ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. עבודה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע.

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף