שלום, כאן הראל

אלה הכיסויים שמגיעים לך ולבני משפחתך
במסגרת ביטוח הבריאות הקבוצתי של ארגון עובדי מזרחי טפחות

אלה הכיסויים שמגיעים לך
ולבני משפחתך
במסגרת ביטוח הבריאות הקבוצתי
של ארגון עובדי מזרחי טפחות

להצטרפות ולצירוף בני המשפחה
Created with love by Hippocampus