​כחלק מהמאמץ הבינלאומי להילחם בהעלמות מס שמקורן בפעילות של תושבים המנהלים את השקעותיהם במדינות שאינן מדינות התושבות שלהם, פרסם ארגון ה- OECD בחודש יולי 2014 תקן לחילופי מידע אוטומטיים: Common Reporting Standards (CRS).

ה- CRS הינו תקן אחיד לאיסוף מידע אודות חשבונות פיננסיים של תושבים זרים לצורך קיום חילופי מידע למטרות אכיפת מס בין מדינות. על פי תקן ה- CRS, מידע פיננסי אודות תושבים זרים ייאסף על-ידי המוסדות הפיננסיים ויועבר לרשות המוסמכת במדינה (בדרך כלל רשות המס) לצורך העברתו למדינות התושבות של בעלי החשבונות, באופן אוטומטי ועל בסיס שנתי.

בעולם השקעות דינמי, השירות עושה את ההבדל. הראל פיננסים ניהול תיקים לסכום של 300,000 ₪ ומעלה
למידע נוסף

בהתאם להנחיות, את טופס הצהרה בדבר תושבות מס לצורך CRS נדרשים למלא:

  • עמית בקופת גמל להשקעה, שהוא תושב לצורכי מס במדינה זרה שאינה ארה"ב. עמית זה יידרש למלא טופס הצהרה בדבר תושבות מס לצורך CRS  – הצהרת יחיד.
  • את טופסי החברה וכן את הטופס הנדרש להצהרת מדינת/ות תושבות המס, ניתן למצוא בתחתית העמוד.
    לתשומת לבך, למידע על הצהרת תושבות מס בארה"ב יש לעיין במדריך יישום חוק ה- FATCA בהראל קרן השתלמות

עמית בקופת גמל להשקעה ומי שרשאי למשוך כספים או לשנות מוטבים בקרן נדרשים להשיב על שאלות הנוגעות לתושבות לצורכי מס במדינה זרה, במקרים הבאים:

  • הצטרפות לקופת גמל להשקעה חדשה
  • רישום או שינוי מיופה כוח או אפוטרופוס
  • ביצוע משיכה
  • בעת תשלום במקרה פטירה (המוטב)

    לצורך ביצוע הפעולות האמורות, על עמית הקופה למלא את הטפסים הרלוונטיים במלואם ולחתום. רשימת הטפסים מופיעה בתחתית העמוד.

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף