​החיסכון בקופת גמל הוא הבסיס לקצבה חודשית שתקבל לאחר הפרישה מעבודה.

לפניך מידע בסיסי לניהול כספי החיסכון שלך.

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה
למידע נוסף
  • ​הקצבה החודשית שלך בפרישה תיקבע בהתאם לסכום שיופקד לחיסכון בקופת הגמל ולרווח שישיג הכסף שלך, בניכוי דמי ניהול ועלות הכיסוי הביטוחי.

  • חיסכון לתקופה ארוכה יותר, דמי ניהול נמוכים יותר ואי משיכת כספים לאורך תקופת החיסכון תבטיח לך קצבה חודשית גבוהה יותר.

לתשומת לבך, משיכת פיצויים עלולה להקטין את הקצבה החודשית שלך בכ-40%.

  • ​החיסכון שלך מושקע במסלול השקעה לבחירתך והוא נותן לך רווחים על החיסכון בקופה.

  • אם לא בחרת במסלול השקעה, כספך יושקע במסלול ברירת המחדל. באפשרותך לבחור במסלול השקעה אחר ולשנות את בחירתך לאורך כל תקופת החיסכון.

לתשומת לבך, בעת בחירת מסלול השקעה יש לבחון את התשואה ואת רמת הסיכון של מסלול ההשקעה שבחרת.

עבור ניהול כספי החיסכון שלך תשלם דמי ניהול לקופת הגמל.
להלן שיעור דמי הניהול הממוצעים הנגבים מעמיתים בקופה "הראל קופת גמל":

מסך החיסכון​מההפקדה החודשית​
שיעור דמי ניהול ממוצעים בקופה בשנת 2017​0.66%​0.28%​​


 

לתשומת לבך, שיעור דמי הניהול משפיע על גובה החיסכון שיעמוד לרשותך בגיל פרישה.