שינויים ועדכונים בקופות הגמל

בתאריך ה- 1.1.2016 חלו מספר שינויים ועדכונים בקופות הגמל של הראל. השינויים נובעים, בין השאר, מהנחיות משרד האוצר בשוק הפנסיוני, המחייבות הוספת אפשרות לניהול החיסכון על-פי מודל השקעה תלוי גיל.

השינויים כוללים:

 • מיזוג חברות מנהלות
 • שינויים במבחר ובשמות מסלולי ההשקעה 
 • הוספת אפשרות לניהול החיסכון על-פי מודל השקעה תלוי גיל
 • עדכון מדיניות ההשקעה בחלק מהמסלולים​
 • מיזוג חברות מנהלות

  החל מתאריך ה- 1.1.2016 חברת הראל עתידית קופות גמל בע"מ, המנהלת את קופת הגמל הראל גילעד גמל, מוזגה לתוך חברת הראל גמל והשתלמות בע"מ, המנהלת את קופת הגמל הראל עוצמה תעוז.

  בהתאם לכך, מסלולי ההשקעה של גילעד גמל עברו להיות תחת קופת הגמל הראל עוצמה תעוז, אשר שינתה את שמה להראל גמל.


  שינויים במבחר ובשמות מסלולי ההשקעה

  קופת הגמל הראל גמל כוללת 13 מסלולי השקעה. מסלולי ההשקעה כוללים מסלולים מתמחים כדוגמת: מניות, אג"ח, שקלי טווח קצר ו- 3 מסלולי השקעה במודל לפי גיל (מסלול לגילאי 50 ומטה, מסלול לגילאי 50-60 ומסלול מעל גיל 60.
  כמו כן, חלו שינויים בשמות מסלולי ההשקעה (ראה טבלת מסלולי ההשקעה המפורטת בהמשך).

  בדומה למצב הקודם, לעמית בקופת הגמל קיימת האפשרות לבחור באחד או יותר ממסלולי ההשקעה הקיימים, בהתאם לצרכיו ולצפיותיו משוק ההון. מעתה מבחר מסלולי ההשקעה יהיה רחב יותר, כך שהעמית יוכל לבצע התאמה מדויקת יותר.

  אפשרות לניהול החיסכון על-פי מודל השקעה תלוי גיל

  בנוסף לאפשרות בחירה בין מבחר מסלולי ההשקעה בהראל גמל, יכול העמית לבחור במודל השקעה תלוי גיל. במידה ויבחר באפשרות זו, ינוהל החיסכון שלו במסלול השקעה לפי גילו, והחיסכון שלו יועבר באופן אוטומטי למסלול התואם את גילו בהגיעו לגיל 50 או 60, לפי העניין.

  מודל החיסכון לפי גיל מורכב משלושה מסלולי השקעה על-פי טווחי גיל: עד גיל  50, מגיל 50 ועד גיל 60 ומעל גיל 60. הכספים במסלולים אלו יושקעו בהתחשב, בין היתר, בגילם של העמיתים.

  כל עמית יכול לנהל את כספי קופת הגמל שלו באחד משלושת מסלולי ההשקעה לפי גיל, ללא קשר לגילו. בחירה זו מאפשרת לעמית להמשיך ולחסוך במסלול שבחר ללא הגבלה, כמו בכל מסלול רגיל.

   

  לסרטון הסבר >


  עדכון מדיניות ההשקעה בחלק מהמסלולים

  להלן פירוט המסלולים בהם בוצע שינוי במדיניות ההשקעה:

  • הראל עוצמה תעוז שונה להראל גמל, אג"ח עד 25% מניות
   מדיניות ההשקעה של המסלול שונתה כך ששיעור המניות המקסימלי בנכסי המסלול יעמוד על 25%.

  • הראל גילעד גמל שונה להראל גמל אג"ח

   מדיניות ההשקעה של המסלול לא שונתה באופן מהותי ולפיה לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו באגרות חוב מסוגים שונים עם חשיפה למניות.
  • הראל עוצמה אג"ח שונה להראל גמל, אג"ח קונצרני

   מדיניות ההשקעה של המסלול שונתה כך שמרבית הנכסים במסלול יושקעו באגרות חוב קונצרניות (סחירות ולא סחירות).
  • הראל גילעד גמל אג"ח שונה להראל גמל, מסלול חו"ל

   מדיניות ההשקעה של המסלול שונתה כך שיושקע בנכסים מסוגים שונים בשווקים בחו"ל.

  איך השינויים משפיעים עליי?

  במידה והנך עמית באחת מקופות הגמל של הראל עליך להכיר את השינויים שהתרחשו (מיזוג חברות מנהלות, עדכון מסלולי ההשקעה והוספת מסלולים לפי גיל) ולדעת כי זכותך לבצע שינוי במסלול ההשקעה ובקופה שלך .

  • קופת הגמל ממשיכה להיות מנוהלת בהראל.
  • בחלק מהמסלולים בוצע עדכון שם בלבד, ללא שינוי באופן ההשקעה של המסלול.
   לדוגמה: אם הנך עמית בקופת הגמל הראל עצמה תעוז, במסלול ההשקעה הראל שחף, החל מה- 1.1.2016 הנך עמית בקופת הגמל הראל גמל במסלול הראל גמל, אג"ח עד 10% מניות.
  • מסלולים במודל השקעה לפי גיל: הראל גמל לגילאי 50 ומטה, הראל גמל לגילאי 50 עד 60, הראל גמל לגילאי 60 ומעלה, הנם שמות חדשים למסלולים קיימים (ראה טבלה). לא בוצעו שינויים מהותיים במדיניות ההשקעה במסלולים אלו. השתייכות לאחד מהמסלולים לפי גיל אין משמעותה כי החיסכון שלך מנוהל על-פי מודל החיסכון לפי גיל וכי תועבר באופן אוטומטי בין המסלולים. אם ברצונך לנהל את החיסכון שלך במודל השקעה לפי גיל, עליך לבקש זאת באופן מפורש. 
  • עם זאת, במידה וכספך מושקע באחד מארבעת המסלולים בהם מבוצע שינוי במדיניות ההשקעה (ראה טבלה), עליך לבדוק כי השינוי תואם את רצונותיך וציפיותיך משוק ההון. במידה ולא, תוכל לעבור למסלול אחר בו מדיניות ההשקעה מתאימה לך.
    
  לקוח חדש שהצטרף להראל גמל החל מה- 1.1.2016 ולא בחר במסלול השקעה, יצורף באופן אוטומטי למודל החיסכון לפי גיל וכספי החיסכון שלו יעברו באופן אוטומטי בין מסלולי ההשקעה בהתאם לגילו.

   

  שמות מסלולי ההשקעה החדשים בהראל גמל

  החל מה- 1.1.2016 שמות מסלולי ההשקעה החדשים בקופת הגמל הראל גמל הינם:

  קטגוריהשם קודםשם  חדשמיזוג חברותשינוי מדיניות השקעה
  מסלולים לפי גילהראל גילעד גמל כללי 2הראל גמל מסלול
  לבני 50 ומטה
  V -
  הראל קופת גמלהראל גמל מסלול
  לבני 50 עד 60
   - -
  הראל גילעד גמל ניב (עד 10% מניות)הראל גמל מסלול
  לבני 60 ומעלה
  V -
  מסלולים נוספיםהראל עצמה
  ללא מניות
  הראל גמל מסלול
  אג"ח ללא מניות 
   - -
  הראל גמל שחף
  (עד 10% מניות)
  הראל גמל מסלול
  אג"ח עד 10% מניות
   - -
  הראל עצמה תעוזהראל גמל מסלול
  אג"ח  עד 25% מניות
   -V
  הראל עצמה שקלי קצרהראל גמל מסלול
  שקלי טווח קצר
   - -
  הראל עצמה שקלי הראל גמל
  מסלול שקלי
   - -
  הראל גילעד גמל כללי  הראל גמל מסלול אג"ח  (עד 20% מניות)VV
  הראל עצמה אג"חהראל גמל
  מסלול אג"ח קונצרני
   -V
  הראל גילעד גמל אג"חהראל גמל
  מסלול חו"ל
  VV
  הראל גילעד גמל כהלכההראל גמל
  מסלול הלכה
  V -
  הראל גמל בז (מנייתי)הראל גמל
  מסלול מניות
   - -

   

כלים נוספים