אחד משלושת מסלולי ההשקעה תלויי הגיל של קופת התגמולים לעובדי בנק דיסקונט. זהו מסלול ברירת המחדל לעובדי הבנק בגילאי 60 ומעלה, שהצטרפו לקופה אך לא בחרו במסלול השקעה אחר. ​

תשואות גמל דיסקונט - בני 60 ומעלה (9929) (נכון לתאריך 31/10/2019) לתשואות כל המסלולים

 • 7.01% תשואה מתחילת שנת 2019
 • 5.52% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 3.46% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
 • ​למי מיועד המסלול?

  המסלול מיועד לעמיתים בני 60 ומעלה שהצטרפו למודל השקעה לפי גיל, וכן לכל עמית בכל גיל המעוניין לחסוך לפי מדיניות השקעה כללית, גם ללא הצטרפות למודל השקעה לפי גיל וכמסלול השקעה העומד בפני עצמו.

  מדיניות השקעה

  במסלול זה נכסי העמיתים חשופים לנכסים מסוגים שונים, בכפוף להוראות הדין ומושקעים על-פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.


  איך משנים מסלול השקעה?

  באפשרותך למלא טופס שינוי מסלול השקעה.
  למידע נוסף עיין במדריכי בקשות ושינויים בתפריט העליון.


  איך מצטרפים?

  אם הנך עובד בנק דיסקונט, במעמד עצמאי או שכיר (ובלבד שהינך זכאי להפרשות, תגמולים ופיצויים בהתאם להסכם עם הבנק או בהתאם להוראות הדין), או שהנך מוטב של עמית שנפטר, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי, באפשרותך להצטרף לקופה.


  למידע נוסף עיין במדריך איך מצטרפים? בתפריט העליון


   

כלים נוספים