אחד מארבעת מסלולי ההשקעה בקופת התגמולים לעובדי בנק דיסקונט. המסלול הינו מסלול מתמחה ובו לפחות 75% מנכסי המסלול מושקעים באג"ח ממשלת ישראל. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.​

תשואות גמל דיסקונט - אג"ח ממשלת ישראל (2234) (נכון לתאריך 30/09/2019) לתשואות כל המסלולים

 • 4.51% תשואה מתחילת שנת 2019
 • 3.92% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 2.28% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 1.59% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 1.55 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
 • ​למי מיועד המסלול?

  המסלול מיועד לעמיתים המעוניינים בהשקעה שבה לפחות 75% מנכסי המסלול מושקעים באג"ח ממשלת ישראל.

  מדיניות השקעה

  מסלול עם חשיפה לאג"ח ממשלת ישראל, צמודות ושאינן צמודות, במשך חיים ממוצע משתנה, על-פי החלטות ועדת ההשקעות.

  איך משנים מסלול השקעה?

  באפשרותך למלא טופס שינוי מסלול השקעה.
  למידע נוסף עיין במדריכי בקשות ושינויים בתפריט העליון.

  איך מצטרפים?

  אם הנך עובד בנק דיסקונט, במעמד עצמאי או שכיר (ובלבד שהינך זכאי להפרשות, תגמולים ופיצויים בהתאם להסכם עם הבנק או בהתאם להוראות הדין), או שהנך מוטב של עמית שנפטר, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי, באפשרותך להצטרף לקופה.

  למידע נוסף עיין במדריך איך מצטרפים? בתפריט העליון.

   

כלים נוספים