​קופת הגמל למשרתי הקבע בצה"ל הינה קופת גמל ייעודית, שהוקמה במיוחד לטובת התוכנית הפנסיונית של משרתי הקבע בפנסיה צוברת. ההצטרפות לקופת הגמל מיועדת למשרתי קבע בצה"ל מגיל 28 ומעלה ולבעלי ותק של לפחות שנה בשירות קבע.

קופת הגמל מיועדת לחיסכון בלבד והכיסוי הביטוחי למשרתי הקבע יינתן במסגרת פוליסות הביטוח הקבוצתיות לשאירים ולנכות.

פוליסות הביטוח יופעלו לאחר תיקון בחוק שירות הקבע בצה"ל (גמלאות). עד לתיקון החקיקה זכאים משרתי הקבע לכיסוי ביטוחי למקרי נכות ופטירה מכוח החוק ובהתאם ובכפוף להוראותיו, בדומה למשרתים במסלול פנסיה תקציבית.

קופת גמל למשרתי הקבע בצה"ל – מודל השקעות תלוי גיל (נכון לתאריך 31/08/2019) לתשואות כל המסלולים

 • 8.16% תשואה מתחילת שנת 2019
 • - תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
 •  למי מיועדת הקופה?

  קופת הגמל למשרתי הקבע בצה"ל – מודל השקעות תלוי גיל, מיועדת לשכירים ולעצמאים, המעוניינים במדיניות השקעה וסיכון המותאמים לגילם.
  אופן ניהול החיסכון הפנסיוני של העמית ישתנה באופן אוטומטי לפי גילו.
  עמית חדש שיצטרף לקופה החל מה- 1 בינואר 2016, יצורף באופן אוטומטי למודל זה.
  עמית קיים שהיו לו כספים בקופה לפני ה- 1 בינואר 2016 ושלא בחר להצטרף למודל מותאם הגיל, יישאר במסלול "לגיל 50 מטה" (לשעבר "מסלול כללי").


  מדיניות השקעה

  להלן מסלולי ההשקעה במסגרת המודל תלוי הגיל:

  • לגיל 50 ומטה (לשעבר: "מסלול כללי")
  • לגילאי 50 עד 60
  • לגילאי 60 ומעלה

  נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.


   

  מה כוללת התוכנית?

  התוכנית מיועדת לחיסכון בלבד. כיסוי ביטוחי יינתן במסגרת פוליסות הביטוח הקבוצתיות לשאירים ולנכות לכשיופעלו.

כלים נוספים