כעמית באחת מקרנות הפנסיה של הראל, באפשרותך לבחור בהסדר ביטוח מסוג פנסיית נכות מתפתחת. הסדר זה מאפשר לך להגדיל את פנסיית הנכות, מרגע קבלתה, בשיעור שנתי של 2% ובכך להתחקות אחר התפתחות השכר המייצגת.
הבחירה באפשרות זו קיימת בכל אחד ממסלולי הביטוח בקרן הפנסיה בהם קיימים כיסויים ביטוחיים לנכות, למעט במסלולי פרישה מוקדמת, שבהם הכיסוי הביטוחי מסתיים בגיל 60. כמו כן, לא ניתן לבחור בהסדר זה לאחר מועד קרות הנכות.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה כדי להגיש בקשה להצטרפות להסדר פנסיית נכות מתפתחת בקרן הפנסיה שלך.​

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף

באפשרותך להגיש את בקשת ההצטרפות להסדרת פנסיית נכות מתפתחת on-line, בקלות ובכל עת באמצעות אתר הראל - באזור המידע האישי שלך.

לחלופין, באפשרותך למלא את טופס בקשת ההצטרפות המופיע בתחתית העמוד ולשלוח אותו אלינו.

לאחר שמילאת את הטופס וחתמת עליו, באפשרותך להגיש את הבקשה באחת מן הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך
באמצעות פקס, למספר: 03-7348190
באמצעות דוא"ל, לכתובת: idconpension@harel-ins.co.il

באפשרותך לוודא את הגעת המסמכים ששלחת בדוא"ל או בפקס באמצעות המענה הממוחשב, הזמין 24 שעות ביממה בטלפון 1-700-702-870. השירות ניתן כעבור שלוש שעות ממועד שליחת המסמכים. מסמכים שנשלחו לאחר השעה 15:00 יעודכנו במערכת ביום העבודה הבא.

באמצעות הדואר, לכתובת: בית הראל, לידי הראל פנסיה, אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת גן מיקוד 5211802

​לאחר קבלת הטופס החתום על-ידך, אנו נטפל בבקשתך. הודעה על ביצוע העדכון תישלח אליך בחודש העוקב.

​​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

  • סוכן הביטוח שלך
  • מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון 2735*