כעמית באחת מקרנות הפנסיה של הראל, באפשרותך לייפות את כוחו של בעל רישיון לצורך קבלת מידע וביצוע פעולות בחשבון קרן הפנסיה שלך. ייפוי הכוח מתבצע באמצעות מילוי טופס ייפוי כוח ושליחתו אלינו באמצעות סוכן הביטוח שלך. הנך רשאי לבטל את ההרשאה לבעל הרישיון בכל עת, באמצעות הודעה לקרן הפנסיה.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לייפוי כוח לבעל רישיון בקרן הפנסיה.

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף

באפשרותך להגיש את הבקשה באמצעות סוכן הביטוח שלךבאפשרותך להגיש את הבקשה באמצעות סוכן הביטוח שלך, שיסייע לך במילוי הטופס, ילווה אותך בתהליך ויטפל בבקשה שלך מול הראל.

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:
  • סוכן הביטוח שלך
  • מוקד שירות הלקוחות של הראל בטלפון 2735*