כעמית באחת מקרנות הפנסיה של הראל, באפשרותך לעדכן את פרטייך האישיים בחשבונך בקרן בכל רגע שתבחר. כחלק מתהליך הבקשה תתבקש למלא טופס עדכון פרטים אישיים ולצרף צילום תעודות זהות.

פעל בהתאם להנחיות במדריך זה להגשת בקשה לעדכון פרטיך האישיים בחשבונך.

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף

באפשרותך לעדכן את הפרטים באזור המידע האישי או להגיש את הבקשה באמצעות מילוי טופס עדכון פרטים אישיים. יש להקפיד למלא את הטופס באופן מדויק ושלם.

לפני הגשת הבקשה, אנא ודא כי ברשותך המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת זהות, כולל ספח
  • טופס ייפוי כוח לקבלת מידע וביצוע פעולות (במידה ואתה פועל מטעם המבוטח)

לאחר מילוי הטופס, באפשרותך להגיש את הבקשה באחת מן הדרכים הבאות:

באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: idconpension@harel-ins.co.il

באמצעות פקס, למספר: 03-7348190

באפשרותך לוודא את הגעת המסמכים ששלחת בדואר אלקטרוני או בפקס באמצעות המענה הממוחשב, הזמין 24 שעות ביממה בטלפון 1-700-702-870. השירות ניתן כעבור שלוש שעות ממועד שליחת המסמכים. מסמכים שנשלחו לאחר השעה 15:00 יעודכנו במערכת ביום העבודה הבא.

באמצעות דואר, לכתובת: בית הראל, לידי הראל פנסיה, אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת גן מיקוד 5211802

לאחר קבלת הטופס במשרדינו, אנו נבדוק את תקינותו. במידה וטופס הבקשה יימצא תקין ושלם, יעודכנו פרטיך האישיים בחשבונך בקרן הפנסיה.

בכל מקרה של בעיה, יישלח אליך מסרון לטלפון הנייד שלך.

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך באחת הדרכים הבאות:

  • באמצעות הסוכן או היועץ הפנסיוני שלך
  • באמצעות מוקד שירות הלקוחות של הראל בטלפון 2735*