כעמית באחת מקופות הגמל או קרנות ההשתלמות של הראל,  באפשרותך לייפות את כוחו של בעל רישיון לצורך קבלת מידע וביצוע פעולות בחשבונך.
ייפוי הכוח מתבצע באמצעות מילוי טופס ייפוי כוח ושליחתו אלינו באמצעות סוכן הביטוח שלך.
הנך רשאי לבטל את ההרשאה לבעל הרישיון בכל עת, באמצעות הודעה אלינו.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לייפוי כוח לבעל רישיון בקופת גמל או בקרן השתלמות.

בעולם השקעות דינמי, השירות עושה את ההבדל. הראל פיננסים ניהול תיקים לסכום של 300,000 ₪ ומעלה
למידע נוסף

באפשרותך להגיש את הבקשה באמצעות סוכן הביטוח שלךבאפשרותך להגיש את הבקשה באמצעות סוכן הביטוח שלך, שיסייע לך במילוי הטופס, ילווה אותך בתהליך ויטפל בבקשה שלך מול הראל.

​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

  • סוכן הביטוח שלך
  • מוקד שירות הלקוחות של הראל בטלפון 2735*