דף הבית
ביטוח     בריאות וסיעוד    מידע לשירותך     הנחיות להגשת תביעה
 
 
 
 
 
 

ביטוח בריאות וסיעוד - הנחיות להגשת תביעה

 
יש להדפיס את הטופס, למלא את הפרטים בכתב יד ברור, לחתום על הטופס ולשלוח אותו לכתובת או למספר הפקס המופיעים בו. כדי לצפות בטפסים דרושה תוכנת Acrobat reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להורידה ללא תשלום.

 
 
ניתוחים פרטיים בארץ
כאשר הינך מעוניין לבצע הניתוח באופן פרטי באמצעות ספקי השירות (מנתחים, בתי"ח) המצויים עמנו בהסכם לביצוע ניתוחים
לפרטים נוספים
ניתוחים פרטיים בארץ
כאשר הינך מעוניין לבצע הניתוח באופן פרטי באמצעות ספקי השירות (מנתחים, בתי"ח) המצויים עמנו בהסכם לביצוע ניתוחים
לצורך בחירת רופא מנתח מתוך רשימת רופאי ההסכם שלנו, הכוללת את מיטב המנתחים, תוכל להיעזר במנגנון החיפוש שבאתר בחירת מנתח. אם הינך מתקשה בבחירת מנתח, או אם יש לך שאלות, תוכל להתייעץ במוקד שרות לקוחות או בסוכן הביטוח שלך. לאחר שבחרת רופא מנתח, עליך למלא ולהעביר אלינו באמצעות הדואר או הפקס את טופס בקשה לאישור ולתיאום ניתוח, בטופס זה 3 חלקים :
  • חלק א', הכולל את פרטי המבוטח, עליך למלאו בעצמך- אנא מלא בו את כל הפרטים המבוקשים בקפידה, לשם שיפור וייעול הטיפול בפנייתך;
  • חלק ב', שנועד למילוי על ידי הרופא המטפל (רופא מקצועי המטפל בך בקשר עם הבעיה מטפל הרפואית הקשורה לניתוח, כגון אורטופד, רופא נשים, רופא עיניים וכד'), ובהעדר רופא מקצועי  כאמור, יש למלא הטופס על ידי רופא משפחה או רופא ילדים;
  • חלק ג', שנועד למילוי על ידי הרופא המנתח שצפוי לבצע את הניתוח;

אם הינך מעוניין לבצע הניתוח באופן פרטי באמצעות מנתח ו/או בי"ח שאינו מצוי עמנו בהסכם לביצוע ניתוחים, עליך להעביר אלינו את טופס בקשה לאישור ולתיאום ניתוח כשהוא מלא על שלושת חלקיו, ולצרף אליו הצעת מחיר מטעם המנתח ו/או ביה"ח לביצוע הניתוח;
ייתכן והמחירים המוצעים יהיו מקובלים עלינו ויאפשרו לנו לטפל בפנייתך כאילו היה מדובר בספקי שירות שבהסכם וייתכן אף כי נוכל לנהל מו"מ עם המנתח / ביה"ח המבוקש על ידך ולהגיע עמו להסכם לצורך ביצוע הניתוח שלך.
אם לא עלה בידינו להגיע להסכמה כאמור, הנך מתבקש להעביר אלינו לאחר ביצוע הניתוח את דוח הניתוח וכן קבלות מקוריות בגין התשלום עבורו.

לאחר קבלת טופס בקשה לאישור ולתיאום ניתוח מלא וחתום, תיבדק על ידינו זכאותך לכיסוי ביטוחי על פי תנאי הפוליסה.
אם מולא הטופס כנדרש, עשוי תהליך בדיקה זה לקחת עד שבוע ימים.
במקרה שמדובר בניתוח דחוף , אנא ציין זאת במפורש ובאופן בולט על גבי הטופס, והנושא יטופל מיידית – במקרים כאלה מומלץ אף ליצור קשר טלפוני עם מוקד השירות כדי להבטיח טיפול מיידי.

אם הכול ברור ותקין
אנו נאשר זכאותך לכיסוי ביטוחי על פי תנאי הפוליסה.
אם ביקשת לבצע הניתוח באמצעות מנתח הסכם שלנו ובבי"ח המצוי עמנו בהסכם, אנו נעביר ישירות למנתח ולביה"ח התחייבויות כספיות למימון שכרם עבור ביצוע הניתוח, ונסדיר מולם ישירות את התשלום לאחר ביצוע הניתוח.
אם בצעת את הניתוח באופן פרטי שלא על ידי ספקי הסכם שלנו, אנו נחזיר לך את עלות הניתוח על פי התעריפים המקובלים אצלנו כנגד המצאת דוח ניתוח וקבלות מקוריות על תשלום. הסכום המגיע יועבר לחשבון הבנק שלך עד 30 ימים ממועד קבלת כל המסמכים הנדרשים לטיפול בתביעתך.


אם תידרשנה ההבהרות כלשהן
בחלק קטן מן המקרים לא יהיה די בחומר הרפואי שבטופס בקשה לאישור ולתיאום ניתוח , ויהיה עלינו לעיין בחומר רפואי רלבנטי נוסף בטרם אישור התביעה, כגון תיקך הרפואי בקופ"ח או בבי"ח;
מטרת עיון נוסף זה הנה לוודא כי הניתוח אינו נובע ממצב בריאות לקוי שהיה קיים עוד בטרם הצטרפותך לביטוח.
במקרה זה אנו נפנה לקבלת תיקיך הרפואיים כאמור ואף נישא בהוצאות הכרוכות בכך ותישלח אליך הודעה כי אנו עושים כן.
פנייה כאמור עשויה להאריך את משך הטיפול בתביעה עד 4 שבועות, אולם אנו מצדנו נעשה כל מאמץ כדי לזרז את העניין.

אם יתברר כי הפוליסה אינה מכסה את הניתוח
מניסיוננו, מדובר במקרים מועטים, והסיבה לכך הנה בדרך כלל מצב בריאות לקוי שהיה קיים לפני תחילת הביטוח.
במקרה כזה, תישלח אליך הודעה מתאימה עד 30 ימים לאחר קבלת כל המסמכים הנדרשים או לאחר קבלת תיקים רפואיים שהוזמנו אצלנו לצורך בירור התביעה.

השגות על החלטתנו בדבר דחיית התביעה ניתן להפנות למוקד השרות, שינחה אותך לגבי דרך הטיפול בנושא.

ניתוחים פרטיים בארץ לבעלי שב"ן
כאשר הינך מעוניין לבצע הניתוח באופן פרטי באמצעות ספקי השירות (מנתחים ,בתי"ח) המצויים עימנו בהסכם לביצוע ניתוחים ובמימון השב"ן
לפרטים נוספים
ניתוחים פרטיים בארץ לבעלי שב"ן
כאשר הינך מעוניין לבצע הניתוח באופן פרטי באמצעות ספקי השירות (מנתחים ,בתי"ח) המצויים עימנו בהסכם לביצוע ניתוחים ובמימון השב"ן
כאשר  יש לך אפשרות לבצע ניתוח פרטי כאמור באמצעות ביטוח משלים של קופת החולים שבה אתה חבר (שב"ן)
אפשרות זו היא המומלצת ביותר, משום שכך תזכה הן לניתוח פרטי והן לפיצוי כספי מיוחד מאיתנו.
במקרה כזה עליך להעביר לנו את טופס בקשה לאישור ולתיאום ניתוח כשהוא מלא בחלק א'+ב' בלבד כאמור לעיל, ולציין כי הנך עתיד לעבור את הניתוח באמצעות קופת החולים שלך. אם כבר עברת הניתוח, יש לצרף לטופס התביעה סיכום שחרור/גיליון ניתוח וכן במקרה שבו שולמה על ידך השתתפות עצמית יש לצרף קבלה.

לאחר קבלת טופס בקשה לאישור ולתיאום ניתוח מלא וחתום, תיבדק על ידינו זכאותך לכיסוי ביטוחי על פי תנאי הפוליסה.
אם מולא הטופס כנדרש, עשוי תהליך בדיקה זה לקחת עד שבוע ימים.
במקרה שמדובר בניתוח דחוף , אנא ציין זאת במפורש ובאופן בולט על גבי הטופס, והנושא יטופל מיידית – במקרים כאלה מומלץ אף ליצור קשר טלפוני עם מוקד השירות כדי להבטיח טיפול מיידי.

אם הכול ברור ותקין
אנו נאשר זכאותך לכיסוי ביטוחי על פי תנאי הפוליסה.
אם ביקשת לבצע הניתוח באמצעות מנתח הסכם שלנו ובבי"ח המצוי עמנו בהסכם, אנו נעביר ישירות למנתח ולביה"ח התחייבויות כספיות למימון שכרם עבור ביצוע הניתוח, ונסדיר מולם ישירות את התשלום לאחר ביצוע הניתוח.
אם ביקשת לבצע הניתוח באמצעות ביטוח משלים בקופ"ח, אנו נודיע לך מהו סכום הפיצוי לו תהיה זכאי לאחר ביצוע הניתוח, ונבקשך להמציא לנו את סיכום הניתוח לאחר ביצועו לצורך קבלת פיצוי זה. סכום הפיצוי יועבר לחשבון הבנק שלך עד 30 ימים ממועד קבלת כל המסמכים הנדרשים לטיפול בתביעתך.
אם בצעת את הניתוח באופן פרטי שלא על ידי ספקי הסכם שלנו, אנו נחזיר לך את עלות הניתוח על פי התעריפים המקובלים אצלנו כנגד המצאת דוח ניתוח וקבלות מקוריות על תשלום. הסכום המגיע יועבר לחשבון הבנק שלך עד 30 ימים ממועד קבלת כל המסמכים הנדרשים לטיפול בתביעתך.אם תידרשנה ההבהרות כלשהן
בחלק קטן מן המקרים לא יהיה די בחומר הרפואי שבטופס בקשה לאישור ולתיאום ניתוח , ויהיה עלינו לעיין בחומר רפואי רלבנטי נוסף בטרם אישור התביעה, כגון תיקך הרפואי בקופ"ח או בבי"ח;
מטרת עיון נוסף זה הנה לוודא כי הניתוח אינו נובע ממצב בריאות לקוי שהיה קיים עוד בטרם הצטרפותך לביטוח.
במקרה זה אנו נפנה לקבלת תיקיך הרפואיים כאמור ואף נישא בהוצאות הכרוכות בכך ותישלח אליך הודעה כי אנו עושים כן.
פנייה כאמור עשויה להאריך את משך הטיפול בתביעה עד 4 שבועות, אולם אנו מצדנו נעשה כל מאמץ כדי לזרז את העניין.

אם יתברר כי הפוליסה אינה מכסה את הניתוח
מניסיוננו, מדובר במקרים מועטים, והסיבה לכך הנה בדרך כלל מצב בריאות לקוי שהיה קיים לפני תחילת הביטוח.
במקרה כזה, תישלח אליך הודעה מתאימה עד 30 ימים לאחר קבלת כל המסמכים הנדרשים או לאחר קבלת תיקים רפואיים שהוזמנו אצלנו לצורך בירור התביעה.

השגות על החלטתנו בדבר דחיית התביעה ניתן להפנות למוקד השרות, שינחה אותך לגבי דרך הטיפול בנושא.

ניתוחים בבתי חולים ציבוריים
במקרה שבו עברת או הינך עומד לעבור ניתוח בבי"ח ציבורי ללא השתתפותנו
לפרטים נוספים
ניתוחים בבתי חולים ציבוריים
במקרה שבו עברת או הינך עומד לעבור ניתוח בבי"ח ציבורי ללא השתתפותנו
במקרה שבו עברת או אתה עומד לעבור ניתוח בבי"ח ציבורי ללא השתתפותנו.
עליך להעביר לנו, לאחר ביצוע הניתוח, את טופס  תביעה להחזר הוצאות/פיצוי לאחר שמולאו בו חלקים א' ו-ב' בלבד ולצרף אליו סיכום ניתוח מבית החולים הציבורי .
אם הכול ברור ותקין
אנו נאשר זכאותך לכיסוי ביטוחי על פי תנאי הפוליסה.

אם עברת את הניתוח בבית חולים ציבורי, ללא השתתפותנו, אנו נחזיר לך - פיצוי מיוחד בגובה 50% משכר מנתח הסכם שלנו בגין הניתוח שבוצע. הסכום המגיע יועבר לחשבון הבנק שלך עד 30 ימים מקבלת כל המסמכים הנדרשים לטיפול בתביעתך.

אם תידרשנה ההבהרות כלשהן
בחלק קטן מן המקרים לא יהיה די בחומר הרפואי שבטופס בקשה לאישור ולתיאום ניתוח , ויהיה עלינו לעיין בחומר רפואי רלבנטי נוסף בטרם אישור התביעה, כגון תיקך הרפואי בקופ"ח או בבי"ח;
מטרת עיון נוסף זה הנה לוודא כי הניתוח אינו נובע ממצב בריאות לקוי שהיה קיים עוד בטרם הצטרפותך לביטוח.
במקרה זה אנו נפנה לקבלת תיקיך הרפואיים כאמור ואף נישא בהוצאות הכרוכות בכך ותישלח אליך הודעה כי אנו עושים כן.
פנייה כאמור עשויה להאריך את משך הטיפול בתביעה עד 4 שבועות, אולם אנו מצדנו נעשה כל מאמץ כדי לזרז את העניין.

אם יתברר כי הפוליסה אינה מכסה את הניתוח
מניסיוננו, מדובר במקרים מועטים, והסיבה לכך הנה בדרך כלל מצב בריאות לקוי שהיה קיים לפני תחילת הביטוח.
במקרה כזה, תישלח אליך הודעה מתאימה עד 30 ימים לאחר קבלת כל המסמכים הנדרשים או לאחר קבלת תיקים רפואיים שהוזמנו אצלנו לצורך בירור התביעה.

השגות על החלטתנו בדבר דחיית התביעה ניתן להפנות למוקד השרות, שינחה אותך לגבי דרך הטיפול בנושא.

ניתוחים בחו"ל
במקרה שבו עברת או הינך עומד לעבור ניתוח בחו"ל
לפרטים נוספים
ניתוחים בחו"ל
במקרה שבו עברת או הינך עומד לעבור ניתוח בחו"ל
ראשית, יש לוודא שרכשת נספח הרחבה לפוליסה המאפשר ביצוע  ניתוחים בחו"ל .
במידה ורכשת נספח כאמור, על פי תנאי הפוליסה הינך מחויב לפנות אלינו בטרם ביצוע הניתוח, שכן פניה כאמור מהווה תנאי לזכאותך על פי תנאי הפוליסה.
עליך למלא ולהעביר אלינו באמצעות פקס את טופס בקשה לאישור ותיאום ניתוח בחו"ל , שבו יש למלא את שני החלקים הראשונים:
  • חלק א', הכולל את פרטי המבוטח, עליך למלאו בעצמך - אנא מלא בו את כל הפרטים המבוקשים בקפידה, לשם שיפור וייעול הטיפול בפנייתך;
  • חלק ב', שנועד למילוי על ידי הרופא המטפל (רופא מקצועי המטפל בך בקשר עם הבעיה הרפואית הקשורה לניתוח, כגון אורטופד, רופא נשים, רופא עיניים וכד'), ובהעדר רופא מקצועי מטפל כאמור, יש למלא הטופס על ידי רופא משפחה או רופא ילדים;

    כמו כן יש לצרף:
  • מסמכים רפואיים המפרטים מהו הניתוח המבוקש ובאיזה מרכז רפואי בחו"ל מבוקש לבצעו.
  • מכתב הזמנה מבי"ח בחו"ל לביצוע הניתוח והערכת מחיר.
לאחר קבלת טופס בקשה לאישור ותיאום ניתוח בחו"ל מלא וחתום, תיבדק על ידינו זכאותך לכיסוי ביטוחי על פי תנאי הפוליסה.
אם מולא הטופס כנדרש, עשוי תהליך בדיקה זה לקחת עד שבוע ימים.
במקרה שמדובר בניתוח דחוף , אנא ציין זאת במפורש ובאופן בולט על גבי הטופס, והנושא יטופל מיידית – במקרים כאלה מומלץ אף ליצור קשר טלפוני עם מוקד השירות כדי להבטיח טיפול מיידי.

אם הכול ברור ותקין
אם ביקשת לבצע הניתוח באמצעות ביטוח משלים בקופ"ח, אנו נפצה אותך בסכום פיצוי כקבוע בפוליסה לאחר ביצוע הניתוח, ונבקשך להמציא לנו את סיכום הניתוח לאחר ביצועו לצורך קבלת פיצוי זה. סכום הפיצוי יועבר לחשבון הבנק שלך עד 30 ימים ממועד קבלת כל המסמכים הנדרשים לטיפול בתביעתך.
אם בצעת את הניתוח באופן פרטי שלא על ידי ספקי הסכם שלנו, אנו נחזיר לך את עלות הניתוח על פי התעריפים המקובלים אצלנו כנגד המצאת דוח ניתוח וקבלות מקוריות על תשלום. הסכום המגיע יועבר לחשבון הבנק שלך עד 30 ימים ממועד קבלת כל המסמכים הנדרשים לטיפול בתביעתך.

אם תידרשנה ההבהרות כלשהן
בחלק קטן מן המקרים לא יהיה די בחומר הרפואי שבטופס בקשה לאישור ותיאום ניתוח בחו"ל, ויהיה עלינו לעיין בחומר רפואי רלבנטי נוסף בטרם אישור התביעה, כגון תיקך הרפואי בקופ"ח או בבי"ח;
מטרת עיון נוסף זה הנה לוודא כי הניתוח אינו נובע ממצב בריאות לקוי שהיה קיים עוד בטרם הצטרפותך לביטוח.
במקרה זה אנו נפנה לקבלת תיקיך הרפואיים כאמור ואף נישא בהוצאות הכרוכות בכך ותישלח אליך הודעה כי אנו עושים כן.
פנייה כאמור עשויה להאריך את משך הטיפול בתביעה עד 4 שבועות, אולם אנו מצדנו נעשה כל מאמץ כדי לזרז את העניין.

אם יתברר כי הפוליסה אינה מכסה את הניתוח
מניסיוננו, מדובר במקרים מועטים, והסיבה לכך הנה בדרך כלל מצב בריאות לקוי שהיה קיים לפני תחילת הביטוח.
במקרה כזה, תישלח אליך הודעה מתאימה עד 30 ימים לאחר קבלת כל המסמכים הנדרשים או לאחר קבלת תיקים רפואיים שהוזמנו אצלנו לצורך בירור התביעה.

השגות על החלטתנו בדבר דחיית התביעה ניתן להפנות למוקד השרות, שינחה אותך לגבי דרך הטיפול בנושא.

אובדן כושר עבודה כתוצאה מביצוע ניתוח
מה עליך לעשות בעת תביעה בקשר עם אובדן כושר עבודה כתוצאה מביצוע ניתוח
לפרטים נוספים
אובדן כושר עבודה כתוצאה מביצוע ניתוח
מה עליך לעשות בעת תביעה בקשר עם אובדן כושר עבודה כתוצאה מביצוע ניתוח
מה עליך לעשות בעת תביעה בקשר עם אובדן כושר עבודה כתוצאה מביצוע ניתוח
אנו מפנים את תשומת ליבך לכך שהנך זכאי לפיצוי כאמור רק אם הנך מעל גיל 21 ומתחת לגיל 65.
עליך למלא ולהעביר אלינו באמצעות הדואר את טופס תביעה לאובדן כושר עבודה כתוצאה מביצוע ניתוח
, שבו יש למלא את שני החלקים הראשונים:

א. חלק א', הכולל את פרטי המבוטח, עליך למלאו בעצמך - אנא מלא בו את כל הפרטים 
    המבוקשים בקפידה, לשם שיפור וייעול הטיפול בפנייתך;
ב. חלק ב' שנועד למילוי על ידי הרופא המטפל (רופא מקצועי המטפל בך בקשר עם הבעיה הרפואית
    הנובעת מהניתוח, כגון אורטופד, רופא נשים, רופא עיניים וכד'), ובהעדר רופא מקצועי
    טפל כאמור, יש למלא הטופס על ידי רופא משפחה או רופא ילדים;

לטופס עליך לצרף תלושי שכר ו/או אישור המעסיק שיעידו על היותך כשיר לעבודה מלאה במשך 6 חודשים עובר לביצוע הניתוח.

הנחיות להגשת תביעה בריאות וסיעוד - ניתוחים 23.06.13

אם הכל ברור ותקין
אנו נאשר זכאותך לכיסוי ביטוחי על פי תנאי הפוליסה, ונשלם לך את סכומי הפיצוי כמתחייב מהפוליסה לאחר תום תקופת המתנה של שלושה חודשים מיום הניתוח ולמשך 24 חודשים לכל היותר, כל עוד הנך מצוי באובדן כושר עבודה לעסוק בכל עבודה במקצועך או בעיסוק סביר המתאים להכשרתך.
(תוכל לחשב את הסכום הצפוי על בסיס הסכומים המופיעים ב"תנאי הפוליסה המלאים").
אם מולא הטופס כנדרש, עשוי תהליך הבדיקה לקחת עד שבוע ימים.

אם תידרשנה ההבהרות כלשהן
בחלק קטן מן המקרים, לא יהיה די בחומר הרפואי שבטופס תביעה לאובדן כושר עבודה כתוצאה מביצוע ניתוח
, ויהיה עלינו לעיין בחומר רפואי רלבנטי נוסף בטרם אישור התביעה, כגון תיקך הרפואי בקופ"ח או בבי"ח. מטרת עיון נוסף זה הנה לוודא כי הניתוח אינו נובע ממצב בריאות לקוי שהיה קיים עוד בטרם הצטרפותך לביטוח.

במקרה כזה אנו נפנה לקבלת תיקיך הרפואיים כאמור ואף נישא בהוצאות הכרוכות בכך, ותישלח אליך הודעה כי אנו עושים כן.
פנייה כאמור עשויה להאריך את משך הטיפול בתביעה עד 4 שבועות, אולם אנו מצדנו נעשה כל מאמץ כדי לזרז את העניין.

אם יתברר כי הפוליסה אינה מכסה את אובדן הכושר
הסיבה לכך הנה בדרך כלל מצב בריאות לקוי שהיה קיים לפני תחילת הביטוח או אי התקיימות תנאים אחרים כגון שסיבת אובדן כושר העבודה אינה נובעת מביצוע הניתוח אלא מהמחלה או הפגיעה שקדמו לניתוח.

במקרה כזה, תישלח אליך הודעה מתאימה עד שבוע לאחר קבלת טופס תביעה לאובדן כושר עבודה כתוצאה מביצוע ניתוח או לאחר קבלת תיקים רפואיים שהוזמנו אצלנו לצורך בירור התביעה.
השגות על החלטתנו בדבר דחיית התביעה ניתן להפנות למוקד השרות, שינחה אותך לגבי דרך הטיפול בנושא.
 

 

ביטוח חיים - תשלום במקרה מוות במהלך ניתוח
מה יש לעשות בעת תביעה בקשר עם מוות במהלך ניתוח
לפרטים נוספים
ביטוח חיים - תשלום במקרה מוות במהלך ניתוח
מה יש לעשות בעת תביעה בקשר עם מוות במהלך ניתוח

ביטוח חיים - תשלום במקרה מוות במהלך ניתוח
אנו מפנים את תשומת ליבך לכך שהזכאות לפיצוי כאמור הנה רק למוטב מעל גיל 21 ומתחת לגיל 65.
כמו כן, שים לב שתנאי לזכאות הנו כי פטירת המוטב ארעה במהלך 7 ימים מהיום שעבר ניתוח המכוסה לפי תנאי פוליסה זו.

יש למלא ולהעביר אלינו באמצעות הדואר את טופס תביעה להחזר הוצאות/פיצוי , שבו יש למלא את שני החלקים הראשונים-

א. חלק א' הכולל את פרטי המבוטח;
ב. חלק ב' שנועד למילוי על ידי רופא שטיפל במוטב לפני פטירתו;

לטופס יש לצרף דוח ניתוח, תעודת פטירה וכן צו ירושה ו/או צו קיום צוואה המעיד על זהות יורשי המוטב.

תביעה להחזר הוצאות/פיצוי

דוח ניתוח
תעודת פטירה
צו ירושה ו/או צו קיום צוואה המעיד על זהות יורשי המוטב.

לאחר קבלת טופס בקשה לאישור ולתיאום ניתוח מלא וחתום, תיבדק על ידינו הזכאות לכיסוי ביטוחי על פי תנאי הפוליסה.

אם הכל ברור ותקין
אנו נאשר הזכאות לכיסוי ביטוחי על פי תנאי הפוליסה ונשלם למוטבים (על פי הצוואה או בהעדר צוואה ליורשים על פי דין ) את הפיצוי החד פעמי המגיע. (תוכל לחשב את הסכום הצפוי על בסיס הסכומים המופיעים ב"תנאי הפוליסה המלאים").
הסכום המגיע יועבר לחשבון הבנק שלך תוך 10  ימים ממועד אישור התביעה.

אם תידרשנה ההבהרות כלשהן
בחלק קטן מן המקרים לא יהיה די בחומר הרפואי שבטופס תביעה להחזר הוצאות/פיצוי, ויהיה עלינו לעיין בחומר רפואי רלבנטי נוסף, בטרם אישור התביעה, כגון תיקך הרפואי בקופ"ח או בבי"ח; מטרת עיון נוסף זה הנה לוודא כי הניתוח אינו נובע ממצב בריאות לקוי שהיה קיים עוד בטרם הצטרפותך לביטוח.

במקרה כזה אנו נפנה לקבלת תיקיך הרפואיים כאמור ואף נישא בהוצאות הכרוכות בכך, ותישלח אליך הודעה כי אנו עושים כן.

פנייה כאמור עשויה להאריך את משך הטיפול בתביעה עד 4 שבועות, אולם אנו מצדנו נעשה כל מאמץ כדי לזרז את העניין.


אם יתברר כי הפוליסה אינה מכסה את מקרה המוות במהלך ניתוח
הסיבה לכך הנה בדרך כלל מצב בריאות לקוי שהיה קיים לפני תחילת הביטוח או אי התקיימות תנאים אחרים כגון שפטירת המוטב ארעה לאחר 7 ימים ממועד ביצוע הניתוח.

במקרה כזה, תישלח הודעה מתאימה עד שבוע לאחר קבלת טופס תביעה להחזר הוצאות/פיצוי או לאחר קבלת התיקים הרפואיים שהוזמנו אצלנו לצורך בירור התביעה.

השגות על החלטתנו בדבר דחיית התביעה ניתן להפנות למוקד השרות, שימסור הנחיות לגבי דרך הטיפול בנושא.

 

 

עזרה - לבן משפחה שאינו מבוטח
במקרה תביעה בקשר עם ניתוח של בן משפחה קרוב שאינו מבוטח במסגרת הפוליסה מחמת גילו או מצב בריאותו
לפרטים נוספים
עזרה - לבן משפחה שאינו מבוטח
במקרה תביעה בקשר עם ניתוח של בן משפחה קרוב שאינו מבוטח במסגרת הפוליסה מחמת גילו או מצב בריאותו
עליך לפנות/להעביר למוקד שרות הלקוחות בכתב את פרטי הניתוח המתוכנן (מועדו, זהות המנתח, המקום המיועד לביצועו) ואת פרטיו המלאים של בן המשפחה שעתיד לעבור הניתוח.
אנו נאפשר לבן המשפחה הקרוב לעשות את הניתוח באמצעותנו, תוך שימוש בכל ההסכמים שלנו עם ספקי ההסכם שלנו על מנת לקבל מחירים מוזלים.
לפני הניתוח, תידרש לחתום על הסכם הלוואה/ מימון בנוסח המקובל אצלנו.