>

זה הזמן לדאוג לביטחון הרפואי שלך​​ ושל משפחתך   ולהצטרף לפוליסות הביטוח המיוחדות של עובדי בנק לאומי
 
​​


ארגון עובדי בנק לאומי, הוועד הארצי המשותף
​​​