דאג​​ לביטחון הרפואי שלך וש​ל משפחתך והצטרף לפוליסות הביטוח המיוחדות ש​​​ל חברי האגודה השיתופית של קופת חולים כללית.