בחר את מסלול ההשקעה המתאים לך

הראל קופת גמל הינה קופה רב-מסלולית, הכוללת עשרה מסלולי השקעה מתמחים ועוד שלושה מסלולי השקעה במודל השקעה מותאם גיל. מבחר המסלולים מאפשר לך גמישות בניהול החיסכון וההשקעה שלך לטווח הארוך והתאמה לרצונותיך ולציפיותיך משוק ההון.

 • אחת מקופות הגמל הגדולות והוותיקות בענף
 • מבחר מסלולי השקעה לבחירה, ברמות סיכון שונות
 • ניהול השקעות מקצועי של חטיבת ההשקעות של קבוצת הראל
 • פיזור השקעות גם בתחומי האשראי, הנדל"ן, התשתיות ועוד

הראל גמל לגילאי 50 ומטה

המסלול מיועד למשקיע המעוניין בחשיפה גבוהה לשוק המניות בתיק הנכסים, באופן יחסי לשאר מסלולי הקופה.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/07/2022)
 • -4.51% תשואה מתחילת שנת 2022
 • 2.16% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 6.17% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 5.51% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 7.86 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל גמל לגילאי 50 עד 60

המסלול מיועד לעמיתים בני 50 עד 60 אשר הצטרפו למודל לפי גיל וכן לכל עמית בכל גיל אשר מעונין לחסוך לפי מדיניות השקעה כללית עם רמת חשיפה למניות בשיעור של כ- 34%, גם ללא הצטרפות למודל השקעה לפי גיל.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/07/2022)
 • -3.72% תשואה מתחילת שנת 2022
 • 2.41% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 5.95% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 5.38% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 6.83 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל גמל לגילאי 60 ומעלה

המסלול מיועד למעוניין בהשקעה באג"ח עם חשיפה נמוכה, של עד 15%, לשוק המניות.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/07/2022)
 • -3.41% תשואה מתחילת שנת 2022
 • 1.09% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 4.03% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 3.95% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 4.72 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל גמל - מסלול אג"ח עד 25% מניות

המסלול מיועד למעוניינים להשקיע את נכסיהם הפיננסים בהתאם למדיניות הדירקטוריון והחלטת ועדת ההשקעות.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/07/2022)
 • -2.57% תשואה מתחילת שנת 2022
 • 1.79% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 5.02% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 4.56% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 4.86 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל גמל – מסלול אג"ח ללא מניות

המסלול מיועד למעוניינים בהשקעה סולידית אשר אינם מעוניינים כלל בחשיפה למניות ומעדיפים לנהל את השקעותיהם דרך אג"ח מדינה וחברות (מדדי ושקלי).

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/07/2022)
 • -3.51% תשואה מתחילת שנת 2022
 • -1.53% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 1.48% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 2.16% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 2.55 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל גמל - מסלול אג"ח עד 10% מניות

מסלול המנוהל באמצעות אג"ח ומניות, מסלול זה מיועד למעוניינים להשקיע בתיק אג"ח מנוהל עם חשיפה נמוכה לשוק המניות.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/07/2022)
 • -2.27% תשואה מתחילת שנת 2022
 • 1.03% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 3.14% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 3.41% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 3.3 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל גמל - מסלול אג"ח עד 20% מניות

המסלול מיועד למשקיע המעוניין לנהל את נכסיו הפיננסים באמצעות מנהל השקעות, במסלול עם חשיפה מנייתית נמוכה ביחס לשאר המסלולים הכלליים בקופות הגמל של הראל ומאפשר לשמור על רמת סיכון נמוכה.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/07/2022)
 • -2.14% תשואה מתחילת שנת 2022
 • 1.64% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 4.06% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 4.09% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 4.31 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל גמל - מסלול שקלי לטווח קצר

המסלול מיועד למעוניינים בהשקעה סולידית עם תנודתיות נמוכה מאוד לטווח קצר.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/07/2022)
 • -0.22% תשואה מתחילת שנת 2022
 • -0.19% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 0.08% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 0.19% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 0.15 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל גמל - מסלול שקלי

המסלול מיועד למעוניינים להשקיע במסלול באינפלציה נמוכה ומעוניינים בתשואה שקלית לא צמודה.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/07/2022)
 • -4.2% תשואה מתחילת שנת 2022
 • -3.74% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 0.26% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 1.29% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 2.52 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל גמל - מסלול אג"ח קונצרני

המסלול מיועד לחוסכים המעוניינים לנהל את נכסיהם באגרות חוב של חברות בארץ ובחו"ל באמצעות תיק אג"ח מנוהל.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/07/2022)
 • -4.09% תשואה מתחילת שנת 2022
 • -2.97% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 0.98% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 1.83% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 4.66 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל גמל - מסלול מחקה מדד S&P 500

אחד מתוך עשרה מסלולי ההשקעה העומדים לבחירה בהראל גמל (ללא המסלולים תלויי גיל). מסלול בעל חשיפה מלאה למדד S&P 500 (מספר אוצר 13501) המסלול החל לפעול ב- 01/05/2021 . לפני כן, המסלול פעל במדיניות של מסלול חו"ל.​

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/07/2022)
 • -6.04% תשואה מתחילת שנת 2022
 • -1.47% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל גמל - מסלול מניות

מסלול זה הינו מסלול השקעה מתמחה, בעל שיעור החשיפה הגבוה ביותר למניות מבין מסלולי הקופה.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/07/2022)
 • -8.03% תשואה מתחילת שנת 2022
 • 1.47% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 9.93% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 8.2% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 14.34 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל גמל - מסלול הלכה

המסלול מיועד למשקיע המעוניין במסלול השקעה בפיקוח הלכתי מטעם הבד"צ של העדה החרדית ירושלים ומטעם ועד ההלכה להשקעות וקרנות למתווה גלאט הון, המנוהל על-פי שיקול דעת מנהל ההשקעות ובכפוף לכללי ההלכה היהודית.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/07/2022)
 • -4.91% תשואה מתחילת שנת 2022
 • -0.09% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 3.97% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 3.92% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 6.37 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button