​​​הראל קרן השתלמות הינה קרן השתלמות רב מסלולית המונה אחד עשר מסלולי השקעה שונים,
קשת המסלולים הרחבה במסגרת קרן השתלמות אחת, מאפשרת גמישות ומעבר בין אפיקי השקעה באופן קל ומהיר (עד שלושה ימי עסקים) בהתאם לרצונותיך וציפיותיך בשוק ההון.​

מסלול מחקה מדד S&P 500

אחד מתוך אחד עשר מסלולי ההשקעה העומדים לבחירה בהראל קרן השתלמות, מסלול בעל חשיפה מלאה למדד S&P 500 (מספר אוצר 13502).

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 30/06/2022)
 • -11.28% תשואה מתחילת שנת 2022
 • -4.78% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל השתלמות מסלול הלכה

אחד מבין עשרת מסלולי השקעה האפשריים לבחירה על ידך בהראל קרן השתלמות. מסלול זה הינו מסלול מפוקח הלכתית מטעם בד"ץ של העדה החרדית ירושלים וועד ההלכה להשקעות וקרנות למתווה גלאט הון, בו נכסי המסלול מושקעים בכפוף לכללי ההלכה היהודית באמצעות אג"ח.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 30/06/2022)
 • -7.98% תשואה מתחילת שנת 2022
 • -2.56% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 3.13% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 3.57% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 6.23 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל השתלמות מסלול מניות

מסלול זה הינו מסלול מתמחה מנייתי, בו מרבית הנכסים מושקעים במניות ו/או בניירות ערך המירים למניות.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 30/06/2022)
 • -13.12% תשואה מתחילת שנת 2022
 • -4.2% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 7.8% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 7.09% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 14.28 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל השתלמות לטווח ארוך

אחד מבין עשרת מסלולי השקעה האפשריים לבחירה על ידך בהראל קרן השתלמות. מדיניות ההשקעה תיקבע על ידי ועדת השקעות.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 30/06/2022)
 • -7.96% תשואה מתחילת שנת 2022
 • -2.1% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 5.34% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 5.23% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 8.2 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל השתלמות מסלול כללי

אחד מבין אחד עשר מסלולי השקעה האפשריים לבחירה על ידך בקרן ההשתלמות הראל קרן השתלמות. מסלול כללי בו משקיעה החברה את נכסי המסלול בהתאם למדיניות הדירקטוריון והחלטת ועדת ההשקעות. על פי מדיניות ההשקעה לשנת 2015 משקיעה החברה כ- 33% מסך נכסי המסלול במניות.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 30/06/2022)
 • -6.31% תשואה מתחילת שנת 2022
 • -0.56% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 5.07% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 4.99% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 6.43 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות

מסלול בו שיעור ההשקעה במניות ו/או בניירות ערך המירים למניות אינו עולה על 10% על-פי תקנון הקופה.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 30/06/2022)
 • -3.15% תשואה מתחילת שנת 2022
 • 0.6% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 3.11% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 3.42% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 3.21 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות

אחד מבין עשרת מסלולי השקעה האפשריים לבחירה על ידך בהראל קרן השתלמות. מסלול אג"ח משולב, עד 20% מניות המאפשר חשיפה לאג"ח מסוגים שונים.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 30/06/2022)
 • -3.49% תשואה מתחילת שנת 2022
 • 0.54% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 3.82% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 4.05% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 4.26 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל השתלמות מסלול אג"ח קונצרני

אחד מבין עשרת מסלולי השקעה האפשריים לבחירה על ידך בהראל קרן השתלמות. מסלול המתמחה באג"ח קונצרני המשלב חשיפה לאג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות של חברות.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 30/06/2022)
 • -6.48% תשואה מתחילת שנת 2022
 • -4.95% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 0.68% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 1.53% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 4.73 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל השתלמות מסלול שקלי

מסלול מתמחה באפיק השקלי עם חשיפה מלאה לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיים ואג"ח שקליות. החשיפה לאג"ח ממשלתי וקונצרני במח"מ משתנה ממוצע ארוך משנה.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 30/06/2022)
 • -4.81% תשואה מתחילת שנת 2022
 • -3.95% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • -0.12% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 0.62% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 2.09 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

מסלול מתמחה בו משקיעה החברה לפחות 75% מסך נכסי המסלול באגרות חוב מסוגים שונים ללא השקעה במניות*.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 30/06/2022)
 • -4.14% תשואה מתחילת שנת 2022
 • -1.99% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 1.18% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 1.81% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 2.51 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל השתלמות מסלול חו"ל

מסלול מתמחה עם חשיפה מלאה לנכסים שהונפקו בחו"ל ע"פ שיקול דעתה של ועדת ההשקעות אשר תקבע את פיזור אפיקי ההשקעה ושוקי ההשקעה של הנכסים.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 30/06/2022)
 • -5.04% תשואה מתחילת שנת 2022
 • -7.7% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 1.18% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 2.97% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 6.1 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button