​במגוון השקעות וחיסכון כספי החיסכון שלך נזילים בכל עת וניתנים למשיכה מלאה או חלקית ללא קנסות, ללא עמלת פירעון מוקדם וללא תלות בתחנות יציאה. בנוסף, באפשרותך להעביר לנו את בקשת משיכת הכספים בכל עת, בקלות ובמהירות באמצעות אזור המידע האישי שלך באתר.

פעל בהתאם להנחיות במדריך זה למשיכת כספים מתוכנית מגוון השקעות וחיסכון.

למשיכה on-line של כספיך מתוכנית מגוון השקעה וחיסכון
מתחילים כאן

באפשרותך לבצע משיכה חלקית או מלאה של הכספים שלך בתכנית מגוון השקעות וחיסכון באמצעות המידע האישי או באמצעות שליחת המסמכים הבאים:

  • טופס פדיון מגוון מלא וחתום על ידך, אשר בו רשום אם הנך מעוניין בפדיון מלא או במשיכה חלקית בלבד.
  • צילום תעודת זהות של בעל החשבון.
  • צילום צ'ק או אישור חשבון בנק שאליו ברצונך להעביר את סכום המשיכה (לצורך אימות פרטי חשבון הבנק).

אנו ממליצים לך לפנות לסוכן הביטוח שלך על מנת שילווה אותך בתהליך הפדיון ויסייע לך במילוי הטפסים.

באפשרותך להגיש את הבקשה online באזור המידע האישי

לחלופין, באפשרותך למלא את טופס הבקשה ולהעביר אותו אלינו באחת מהדרכים הבאות:

בפקס שמספרו: 03-7348169 ​

תוכל לוודא את קבלת המסמכים באמצעות שירות האם הפקס ששלחתי הגיע? באמצעות האתר, או באמצעות מענה ממוחשב 24 שעות ביממה לצורך אישור קבלת המסמכים, לאחר שלוש שעות מרגע שליחתם, בטלפון 1-700-702-870.

בדואר אלקטרוני, לכתובת: agafhaim@harel-ins.co.il

בדואר, לכתובת: אבא הלל 3, רמת –גן, אגף ביטוח חיים, הראל חברה לביטוח​

  • סכום הכסף יועבר לחשבון אותו ציינת בטופס הפדיון עד ארבעה ימי עסקים מיום קבלת המסמכים במשרדינו. ערך הכספים יהיה לפי סוף יום העסקים הקודם ליום ביצוע משיכת הכספים בפועל.
  • אם ביקשת למשוך כספים ממסלול ההשקעה הוני ללא אג"ח, בקשתך תבוצע עד 30 ימים ממועד קבלתה במשרדינו. ערך הכספים יהיה לפי סוף יום העסקים הקודם ליום ביצוע משיכת הכספים בפועל.

לוחות הזמנים כפופים לפרסום המדד ובהתאם למפורט בתנאי הפוליסה.

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף