>

​​רשות שוק ההון מחזקת את רמת אבטחת המידע עבור מידע ביטוחי של קטינים באתר "הר הביטוח" בו ניתן לראות במרוכז את מוצרי הביטוח של הקטין בכל חברות הביטוח בישראל וזאת על בסיס נתונים שאנו נעביר אליהם. 

במידה ואינך מעוניין שהגורם המשלם או לחלופין, בפוליסה קבוצתית, הבגיר בזכותו צורף הקטין לפוליסה יוגדר כבגיר לצורך זיהוי, עליך ליצור קשר עם חברתנו.

לידיעתך, רק בגיר שיוגדר כבגיר לצורך זיהוי יוכל לצפות במרוכז באתר האינטרנט הר הביטוח, במוצרי הביטוח של קטין בהם הוגדר כבגיר לצורך זיהוי בכל חברות הביטוח בישראל.


 

​אפשרות עיון במידע של קטינים באתר "הר הביטוח" תתאפשר רק עבור מי שהוגדר כ"בגיר לצורך זיהוי".

​לפי הוראת רשות שוק ההון:

  • בפוליסה אישית "הבגיר לצורך זיהוי" הוא המשלם בפוליסה; וכן בגיר שהוגדר על ידי הגורם המשלם. 
  • בפוליסה קבוצתית "הבגיר לצורך זיהוי" הוא מי שבזכותו הקטין צורף לפוליסה, וכן בגיר שהוגדר ע"י הגורם שבזכותו צורף הקטין לביטוח. 

ההגדרה של זהות המורשה לצפייה במידע של אודות פוליסות הביטוח של הקטין היא עבור כל פוליסה בנפרד.

בקשה לשינוי או עדכון יכול להגיש רק המשלם בפוליסה או הבגיר שבזכותו הקטין צורף לפוליסה.

ניתן לשנות את זהות "הבגיר לצורך זיהוי" או להוסיף בגיר נוסף לצורך זיהוי באמצעות מילוי הטופס הבא 

אותו יש לשלוח לכתובת המייל  polisotbs@harel-ins.co.il בצירוף צילום תעודת זהות של המבקש.