>

 

מבצע סיכונים​​
תאריך המבצע: 7.5-31.7.2024
מהות התגמול: תוספת עמלה
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון שני 2024

מבצע סיכונים​​
תאריך המבצע: 1.4-30.6.2024
מהות התגמול: תוספת עמלה
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון שני 2024

מבצע צבירות

תקופת המבצע: 1.3-31.05.2024
מהות התגמול: שובר קניה או פרס כספי לבחירה
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): החל מ- 2,000 ש"ח ועד 18,000 ש"ח כולל מע"מ
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך רב
עון 3 2024

מבצע סיכונים​
תאריך המבצע: 1.1-31.3.2024
מהות התגמול: תוספת עמלה
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון ראשון 2024

​​​מבצע צבירות ​​​​​
תקופת המבצע: 8.10.2023-31.1.2024
המבצע הוארך עד 29.2.2024 | כספים שיועברו לקופות/פוליסות עד 31.03.2024
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרס כספי | שובר כסף לחופשה בארץ
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תש​​לום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע):
נסיעה לחו"ל: כרטיס נסיעה לחו"ל עבור מבוגר: כ-  1,600 דולר כולל מע"מ / עבור ילד: כ- 1,200 דולר כולל מע"מ |
כ - 1,800-4,100 ש"ח כולל מע"מ בגין חופשה בארץ
שווי התגמול - עדכון: בעקבות המצב, פרס נסיעה לחו"ל בוטל ועלות שובר החופשה עודכן ל 2,300 ₪ ועד 8,200 ₪.
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה במהלך 2024 | פרס כספי/שובר לחופשה במהלך חציון 1 2024

​​מבצע סיכוני פרט וחסכון – ירושלים​​
תקופת המבצע: 26.9-30.11.2023
מהות התגמול: יום פינוק
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 700 ש"ח בתוספת מע"מ
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון שני 2023​

​​מבצע סיכוני פרט ופנסיוני​​
תקופת המבצע: 2.8-30.11.2023 (עיבוד סוף החודש)
המבצע הוארך עד 31.12.2024
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרסים כספיים 
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע):
כרטיס נסיעה לחו"ל עבור מבוגר: כ-  1,600 דולר כולל מע"מ | כרטיס נסיעה לחו"ל עבור ילד: כ- 1,200 דולר כולל מע"מ 
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה במהלך 2024 | פרס כספי במהלך רבעון 1 2024

מבצע סיכוני פרט וחסכון – דן​​
תקופת המבצע: 2.7-7.8.2023
מהות התגמול: כרטיס להופעה | כרטיס למשחק כדורגל
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): הופעה - 98 ש"ח בתוספת מע"מ | משחק - 155 ש"ח בתוספת מע"מ
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון שני 2023​

מבצע צבירות ​​​​
תקופת המבצע: 1.6-28.9.2023
המבצע הוארך עד 5.10.2023
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | שובר כסף לחופשה בארץ | פרס כספי
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תש​​לום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 
יעד נסיעה לחו"ל 1: כ-  3,000 דולר כולל מע"מ | כ - 1,800-4,100 ש"ח כולל מע"מ בגין חופשה בארץ
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה במהלך 2024 | פרס כספי/שובר לחופשה במהלך רבעון 4 2023​

​​מבצע סיכונים
תאריך המבצע: 23.5-31.7.2023
מהות התגמול: תוספת עמלה
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון שני 2023

​​​​מבצע סיכונים​
תאריך המבצע: 1.3-31.3.2023 (הפקה עד 30.4.2023)
הארכת מבצע: עד לתאריך 31.5.2023​ (הפקה עד 30.6.2023)
מהות התגמול: עמלה חד פעמית
מועד צפוי לקבלת התגמול: חציון שני​ 2023

מבצע צבירות ​​​​
תקופת המבצע: 1.2-31.5.2023
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | שובר כסף לחופשה בארץ | פרס כספי
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 
יעד נסיעה לחו"ל 1: כ-  5,500 דולר כולל מע"מ | יעד נסיעה לחו"ל 2: כ- 2,500 יורו כולל מע"מ 
כ - 1,800-4,100 ש"ח כולל מע"מ בגין חופשה בארץ
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה במהלך 2023 | פרס כספי/שובר לחופשה במהלך רבעון 3  2023​

​​​מבצע סיכוני פרט ופנסיוני​
תקופת המבצע: 1.2-31.5.2023(עיבוד סוף החודש)
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרסים כספיים 
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע):
יעד נסיעה לחו"ל 1: כ-  5,500 דולר כולל מע"מ | יעד נסיעה לחו"ל 2: כ- 2,500 יורו כולל מע"מ 
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה במהלך 2023 | פרס כספי במהלך רבעון 3 2023

מבצע סיכוני פרט וצבירות – דן​
תקופת המבצע: 8.12.2022-9.02.2023
מהות התגמול: חופשה בארץ | שובר ספא | שובר לארוחת ערב
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 4,900 ש"ח כולל מע"מ לחופשה בארץ | כ - 500 ש"ח לשובר ספא/ארוחת ערב 
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון ראשון 2023​

מבצע סיכונים
תקופת המבצע: 20.11.2022-31.1.2023  
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרסים כספיים  
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ- 2,700 יורו כולל מע"מ כרטיס לחו"ל  
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה במהלך 2023 | פרס כספי במהלך חציון 1 2023
מבצע צבירות ​​​
תקופת המבצע: 2.11.2022-31.1.2023

מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | שובר כסף לחופשות בארץ | פרס כספי
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 
כ- $2,500 כולל מע"מ נסיעה לחו"ל | כ - 1,800-4,700 ש"ח כולל מע"מ בגין חופשה בארץ
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה במהלך 2023 | פרס כספי/שובר לחופשה במהלך חציון ראשון 2023​

מבצע סיכונים
 תאריך המבצע: ​​18.10-30.11.22
מהות התגמול: שובר להופעה 
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 156 ₪ ליחיד.
מועד צפוי לקבלת התגמול: רבעון 4 2022

מבצע סיכונים
תאריך המבצע: 1.09-31.10.2022
מהות התגמול: תוספת עמלה
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך רבעון 1 2023

​​​מבצע צבירות ​​

תקופת המבצע: 3.7-31.10.2022
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | שובר כסף לחופשות בארץ | פרס כספי
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 
כ- $3,600 כולל מע"מ נסיעה לחו"ל | כ - 1,800-4,100 ש"ח כולל מע"מ בגין חופשה בארץ
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה במהלך 2023 | פרס כספי במהלך רבעון 4 2022​

מבצע סיכוני פרט ופנסיוני
תקופת המבצע: 1.7-31.10.2022 (עיבוד סוף החודש)
הארכת מבצע:  בתפוקת סיכונים עד לתאריך 17.11.2022
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרסים כספיים | שובר כסף לחופשה בארץ
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ- $3,600 כולל מע"מ כרטיס לחו"ל למבוגר | 6,500 ש"ח + מע"מ בגין חופשה בארץ
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה במהלך 2023 | פרס כספי במהלך רבעון 4 2022

מבצע צבירות ​
תקופת המבצע: 1.5-30.6.2022
מהות התגמול: פרס כספי
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון שני 2022

מבצע סיכונים
תאריך המבצע: 24.4-30.6.2022
מהות התגמול: תוספת עמלה
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון שני

מבצע סיכונים
תאריך המבצע: 6.4-25.5.2022
מהות התגמול: פרס כספי 
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון שני 2022

מבצע סיכונים
 תאריך המבצע: 1.2-29.3.2022
מהות התגמול: פרס כספי
מועד צפוי לקבלת התגמול: רבעון שני 2022

מבצע סיכוני פרט ופנסיוני
תקופת המבצע: 1.2-30.4.2022 (עיבוד סוף החודש)
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרסים כספיים
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ- 1,400 יורו כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל למבוגר | כ- 1,200 יורו כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל לילד  
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה במהלך 2022| פרס כספי במהלך רבעון שני 2022

מבצע צבירות ​
תקופת המבצע: 2.1.22-31.5.22
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | שובר כסף לחופשות בארץ | פרס כספי
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע):  
כ- $3,100 כולל מע"מ נסיעה לחו"ל | כ - 1,880-4,700 ש"ח כולל מע"מ בגין חופשה בארץ
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון ראשון

מבצע סיכוני פרט ופנסיוני
תקופת המבצע: 1.11.2021-31.01.2022
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרסים כספיים
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ- $3,000 כולל מע"מ כרטיס לחו"ל למבוגר
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון ראשון 2022

מבצע צבירות ​
תקופת המבצע: 3.10.2021-31.01.2022
מהות התגמול: פרסים כספיים | חופשות בארץ 
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע):  
חופשות בשווי 4,000-24,000 ש"ח.
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון ראשון 2022

מבצע סיכונים
 תאריך המבצע: ספטמבר 2021 עד 17.10.2021
מהות התגמול: שובר להופעה 
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 156 ₪ ליחיד.
מועד צפוי לקבלת התגמול: רבעון 4 2021

מבצע צבירות
תקופת המבצע: 1.9-30.9.2021
מהות התגמול: שווי כספי לקניות באתר "הייטקזון".
מועד צפוי לקבלת התגמול: רבעון 4 2021

מבצע סיכוני מגן
תקופת המבצע: 20.7-30.9.2021 (עיבוד סוף החודש)
מהות התגמול: פרסים כספיים
מועד צפוי לקבלת התגמול: רבעון 4 2021

מבצע סיכוני פרט ופנסיוני
תקופת המבצע: 1.7-31.10.2021 (עיבוד סוף החודש)
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרסים כספיים | חופשה בארץ
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ- $3,300 כולל מע"מ כרטיס לחו"ל למבוגר | 3,500 ש"ח + מע"מ בגין חופשה בארץ
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה במהלך 2022 | פרס כספי במהלך רבעון 4 2021

מבצע צבירות 
תקופת המבצע: 2.5-31.8.2021
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרסים כספיים | חופשות בארץ 
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 2,200 יורו כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל. 4,860 ש"ח + מע"מ בגין חופשות בארץ
מועד צפוי לקבלת התגמול: נסיעה לחו"ל - במהלך 2022 | חופשות בארץ - במהלך חציון שני 2021

מבצע בריאות וחיים
תקופת המבצע: 25.4-30.6.2021
מהות התגמול: תוספת עמלה  
מועד צפוי לקבלת התגמול: חציון שני 2021

מבצע  צבירות
תאריך המבצע: 18.4-30.4.21
מהות התגמול: שובר להופעה | תווי קניה
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 156 ₪ ליחיד.
מועד צפוי לקבלת התגמול: רבעון 2 2021

מבצע צבירות דן
תקופת המבצע: 10.2-10.5.2021
מהות התגמול: חופשה בארץ
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ 4,800 ש"ח + מע"מ בגין חופשה בארץ
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך 2021

מבצע צבירות
תקופת המבצע: 1.2-30.4.2021 
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרסים כספיים
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ- $1,200 כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל למבוגר | כ- $500 כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל לילד  
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה במהלך 2021 | פרס כספי במהלך רבעון שלישי

מבצע סיכוני פרט ופנסיוני
תקופת המבצע: 1.2-30.4.2021 (עיבוד סוף החודש)
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרסים כספיים
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ- $1,200 כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל למבוגר | כ- $500 כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל לילד  
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה במהלך 2021 | פרס כספי במהלך רבעון שלישי

מבצע סיכונים
תאריך המבצע: 10.1-31.1.2021
מהות התגמול: פרס כספי 
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון 1  2021

מבצע סיכונים
תאריך המבצע: 1.12-31.12.2020
מהות התגמול: פרס כספי 
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך רבעון 1 2021

מבצע חסא"ט
תקופת המבצע: 1.11-31.12.2020
מהות התגמול:  תגמול כספי 
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך רבעון 1 2021

מבצע צבירות דן
תקופת המבצע: 2.11.2020-15.01.2021
מהות התגמול: חופשה בארץ | יום כיף בארץ | מכשיר לד | תגמול כספי 
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ 2,000 ש"ח + מע"מ בגין חופשות בארץ, כ 590 ש"ח + מע"מ בגין יום כיף לאדם, כ 500 ש"ח + מע"מ בגין מסך לד.
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך 2021

מבצע צבירות 
תקופת המבצע: 1.11.2020-31.01.2021
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרסים כספיים | חופשות בארץ 
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 3,500 דולר כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל. 4,860 ש"ח + מע"מ בגין חופשות בארץ.
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך 2021

מבצע סיכוני פרט ופנסיוני
תקופת המבצע: 25.10.2020  ועד 31.1.2021 (עיבוד סוף החודש)מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | חופשה בארץ | פרסים כספייםשווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ- $3,500 כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל לנוסע | כ- 5,000 ש"ח לחופשה בארץמועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה במהלך 2021 | פרס כספי במהלך רבעון ראשון 2021

מבצע בריאות וחיים
תקופת המבצע: 3.8-22.10.2020
מהות התגמול: תוספת עמלה  
מועד צפוי לקבלת התגמול: תוספת עמלה - חציון שני 2020

מבצע צבירות 
תאריך המבצע: 2.8-29.10.2020
מהות התגמול: פרס כספי 
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון שני 2020

מבצע צבירות - מחוז מרכז 2
תאריך המבצע: 15.7-15.10.2020
מהות התגמול: פרס כספי 
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון שני 2020

מבצע פנסיה
תאריך המבצע: יוני - אוגוסט 2020
מהות התגמול: פרס כספי 
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון שני 2020

מבצע צבירות
תאריך המבצע: 1.6-31.8.2020
מהות התגמול: פרס כספי 
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון שני 2020

מבצע בריאות וחיים
תקופת המבצע: 20.5-2.8.2020
מהות התגמול: תוספת עמלה  
מועד צפוי לקבלת התגמול: תוספת עמלה - חציון שני 2020

מבצע פנסיה
תאריך המבצע: 17.5-30.7.2020
מהות התגמול: פרס כספי 
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון שני 2020

מבצע צבירות - מחוז דן
תקופת המבצע: 20.5-20.7.2020
מהות התגמול: חופשה בארץ
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 1,700 ש"ח כולל מע"מ לחופשה בארץ.
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון שני 2020


​​

כלים נוספים