מידע בדבר תגמול לבעל רישיון


מבצע סיכונים
תאריך המבצע: 1.12-31.12.2020
מהות התגמול: פרס כספי 
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך רבעון 1 2021

מבצע חסא"ט
תקופת המבצע: 1.11-31.12.2020
מהות התגמול:  תגמול כספי 
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך רבעון 1 2021

מבצע צבירות דן
תקופת המבצע: 2.11.2020-15.01.2021
מהות התגמול: חופשה בארץ | יום כיף בארץ | מכשיר לד | תגמול כספי 
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ 2,000 ש"ח + מע"מ בגין חופשות בארץ, כ 590 ש"ח + מע"מ בגין יום כיף לאדם, כ 500 ש"ח + מע"מ בגין מסך לד.
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך 2021

מבצע צבירות 
תקופת המבצע: 1.11.2020-31.01.2021
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרסים כספיים | חופשות בארץ 
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 3,500 דולר כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל. 4,860 ש"ח + מע"מ בגין חופשות בארץ.
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך 2021

מבצע סיכוני פרט ופנסיוני
תקופת המבצע: 25.10.2020  ועד 31.1.2021 (עיבוד סוף החודש)
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | חופשה בארץ | פרסים כספיים
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ- $3,500 כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל לנוסע | כ- 5,000 ש"ח לחופשה בארץ
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה במהלך 2021 | פרס כספי במהלך רבעון ראשון 2021

מבצע בריאות וחיים
תקופת המבצע: 3.8-22.10.2020
מהות התגמול: תוספת עמלה  
מועד צפוי לקבלת התגמול: תוספת עמלה - חציון שני 2020

מבצע צבירות 
תאריך המבצע: 2.8-29.10.2020
מהות התגמול: פרס כספי 
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון שני 2020

מבצע צבירות - מחוז מרכז 2
תאריך המבצע: 15.7-15.10.2020
מהות התגמול: פרס כספי 
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון שני 2020

מבצע פנסיה
תאריך המבצע: יוני - אוגוסט 2020
מהות התגמול: פרס כספי 
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון שני 2020

מבצע צבירות
תאריך המבצע: 1.6-31.8.2020
מהות התגמול: פרס כספי 
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון שני 2020

מבצע בריאות וחיים
תקופת המבצע: 20.5-2.8.2020
מהות התגמול: תוספת עמלה  
מועד צפוי לקבלת התגמול: תוספת עמלה - חציון שני 2020

מבצע פנסיה
תאריך המבצע: 17.5-30.7.2020
מהות התגמול: פרס כספי 
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון שני 2020

מבצע צבירות - מחוז דן
תקופת המבצע: 20.5-20.7.2020
מהות התגמול: חופשה בארץ
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 1,700 ש"ח כולל מע"מ לחופשה בארץ.
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון שני 2020

מבצע צבירות - הארכת מבצע
תקופת המבצע: 5.1-31.5.2020 - כספים שיועברו עד 30.6.2020

מבצע סיכונים - מחוז מרכז - יחידה 2
תאריך המבצע: 16-30.4.2020
מהות התגמול: פרס כספי 
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון ראשון 2020

מבצע סיכונים - מחוז צפון
תאריך המבצע: 16-30.4.2020
מהות התגמול: פרס כספי 
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון ראשון 2020

מבצע סיכונים וחיסכון שוטף
תקופת המבצע: 1.3-31.5.2020 (עיבוד סוף החודש)
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרסים כספיים
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 1,200$ כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל למבוגר| כ - 500$ כולל מע"מ כרטיס לחו"ל לילד. 
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה במהלך 2020 | פרס כספי במהלך רבעון 2 2020

מבצע פנסיה ומנהלים - מחוז דן
תקופת המבצע: 9.2-10.5.2020
מהות התגמול: חופשה בארץ
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ 2,300 ש"ח.
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון שני 2020

מבצע צבירות 
תקופת המבצע: 5.1-30.4.2020
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרסים כספיים | חופשות בארץ 
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 2,300 יורו כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל. 4,860 ש"ח + מע"מ בגין חופשות בארץ.
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון שני 2020


מבצע סיכונים
תאריך המבצע: 4.12 עד 2.1.20
מהות התגמול: פרס כספי 
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון ראשון 2020

מבצע סיכונים - מחוז ציון
תאריך המבצע: 24.11-31.12.2019
מהות התגמול: יום פינוק בארץ
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 700 ש"ח
מועד צפוי לקבלת התגמול: רבעון 1 2020

מבצע סיכונים - מחוז דן
תאריך המבצע: 14.11.2019-5.01.2020
מהות התגמול: יום פינוק בארץ
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 700 ש"ח
מועד צפוי לקבלת התגמול: רבעון 1 2020

מבצע סיכונים וחיסכון שוטף
תקופת המבצע: 30.10.2019 - סוף פברואר 2020 (עיבוד סוף החודש)
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | חופשה בארץ | פרסים כספיים
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 5,000 $ כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל. כ - 6,500 ש"ח + מע"מ בגין חופשות בארץ.
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה במהלך 2020 | פרס כספי במהלך רבעון 2 2020

מבצע  סיכונים
תאריך המבצע: 22.10-2.12.2019
מהות התגמול: שובר להופעה
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 156 ש"ח
מועד צפוי לקבלת התגמול: דצמבר 2019

מבצע צבירות 
תקופת המבצע: 1.9-31.12.2019
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרסים כספיים | חופשות בארץ במסלול התחרות
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 2,970 יורו כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל. 4,180 ש"ח + מע"מ בגין חופשות בארץ.
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך רבעון שני 2020

מבצע צבירות - מחוז דן
תקופת המבצע: 4.8-24.9.2019
מהות התגמול: חופשה בארץ
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 6,000 ש"ח כולל מע"מ לחופשה בארץ.
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך 2019/2020

מבצע סיכונים וחיסכון - מחוז דן
תאריך המבצע: 1.8-24.9.2019
מהות התגמול: שובר לאירוע חוויה
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע):כ - 275 ש"ח
מועד צפוי לקבלת התגמול: אוקטובר 2019 

מבצע סיכונים וחיסכון שוטף 
תאריך המבצע: 1.7-27.10.19
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | נסיעה בארץ | פרסים כספיים
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 2,800 דולר כולל מע"מ  לכרטיס לחו"ל. כ 6,000 ש"ח כולל מע"מ לנסיעה בארץ.
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה במהלך 2020 | פרס כספי ברבעון 4 2019

מבצע פנסיה
תקופת המבצע: 5.5-31.7.2019
מהות התגמול: פרסים כספיים 
מועד צפוי לקבלת התגמול: רבעון 4, 2019

מבצע צבירות
תקופת המבצע: 5.5-30.9.2019
מהות התגמול: פרסים כספיים 
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 3,000 ש"ח - 54,000 ש"ח.
מועד צפוי לקבלת התגמול: נובמבר 2019

מבצע ריסק
תקופת המבצע: 18/4 ועד תום עיבוד חודש יוני 2019
מהות התגמול: תוספת עמלה  
מועד צפוי לקבלת התגמול: תוספת עמלה - רבעון 3 2019   

מבצע סיכונים ירושלים
תאריך המבצע: 1.3.19 עד סוף מאי 2019
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | סופ"ש בארץ
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 1,900 יורו כולל מע"מ  לכרטיס לחו"ל | 2,500 ש"ח לחופשה בארץ
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך 2019 

מבצע סיכונים וחיסכון שוטף
תאריך המבצע: 3.2-5.5.2019 | ריסק למקרה מוות לסוגיו (מגן פרט וריסק משכנתא) - יספרו למבצע הצעות שיוקלדו עד 14.2.2019 ובתנאי שיופקו בתקופת המבצע.
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרסים כספיים
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 1,900 יורו כולל מע"מ  לכרטיס לחו"ל.
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה במהלך 2019 | פרס כספי ברבעון שני 2019

מבצע סיכונים
תאריך המבצע: 10.1-14.2.2019
מהות התגמול: פרס כספי 
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון ראשון 2019

מבצע צבירות
תקופת המבצע: 16.12.2018-30.4.2019
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרסים כספיים | חופשות בארץ במסלול התחרות
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 2,700 $ כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל. 4,860 ש"ח + מע"מ בגין חופשות בארץ.
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון שני 2019

 • מבצע סיכונים - מחוז מרכז, יחידה 1
  תקופת המבצע: 04.12.2018-20.01.2019
  מהות התגמול: חופשה בארץ
  שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 3,000 ש"ח + מע"מ לחופשה בארץ. 
  מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס חופשה במהלך חציון ראשון 2019

 • מבצע סיכונים - מחוז צפון 
  תקופת המבצע: 20.11.2018-20.12.2018
  מהות התגמול: פרסיים כספיים
  מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך רבעון ראשון 2019

 • מבצע סיכונים - מחוז ירושלים
  תקופת המבצע: 21.11.2018-10.01.2019
  מהות התגמול: חופשה בארץ
  שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 3,000 ש"ח + מע"מ לחופשה בארץ. 
  מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס חופשה במהלך רבעון ראשון 2019

 • מבצע סיכונים - מחוז ציון
  תקופת המבצע: 7.11-31.12.2018
  מהות התגמול: נסיעה לחו"ל 
  שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 2,200 יורו לכרטיס לחו"ל 
  מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה לחו"ל במהלך 2019

 • מבצע  - מחוז ירושלים
  תאריך המבצע: 14.10-14.11.2018
  מהות התגמול: שובר להופעה
  שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 156 ש"ח
  מועד צפוי לקבלת התגמול: דצמבר

  • מבצע סיכונים וחיסכון שוטף
   תאריך המבצע: 9.10.2018-31.01.2019
   מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרסים כספיים
   שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 4,200 דולר כולל מע"מ /1,700 יורו כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל.
   מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה במהלך 2019 | פרס כספי ברבעון ראשון 2019

  • מבצע צבירות
   תקופת המבצע: 2.10-31.12.2018
   מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרסים כספיים | חופשות בארץ במסלול התחרות
   שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 2,300 $ כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל. 4,860 ש"ח + מע"מ בגין חופשות בארץ.
   מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס כספי במהלך רבעון 1 2019. פרס נסיעה וחופשות בארץ במהלך רבעון שני 2019.

  • מבצע  - מחוז ציון ודן סוכנויות
   תאריך המבצע: 12.9-11.11.2018
   מהות התגמול: שובר להופעה
   שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 156 ש"ח
   מועד צפוי לקבלת התגמול: דצמבר

  • מבצע  - מחוז מרכז
   תאריך המבצע: 12.9-12.11.2018
   מהות התגמול: שובר להופעה
   שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 156 ש"ח
   מועד צפוי לקבלת התגמול: דצמבר 2018

 • מבצע  - מחוז ירושלים
  תאריך המבצע: 6.9-31.10.2018
  מהות התגמול: שובר להופעה
  שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 156 ש"ח
  מועד צפוי לקבלת התגמול: דצמבר 2018

מבצע  - מחוז צפון
תאריך המבצע: 1.9-10.11.2018
מהות התגמול: שובר להופעה
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 156 ש"ח
מועד צפוי לקבלת התגמול: דצמבר 2018

מבצע סיכונים - מחוז ירושלים 
תקופת המבצע: 15.8-31.10.2018
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | חופשה בארץ
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 2,200 יורו לכרטיס לחו"ל | כ - 2,500 ש"ח + מע"מ לסופ"ש זוגי בארץ | כ - 850 ש"ח + מע"מ לחופשה זוגית בארץ
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה לחו"ל במהלך 2019 | פרס חופשה בארץ במהלך 2018

מבצע מחוז מרכז 2
תקופת המבצע: אוגוסט 2018
מהות התגמול: כרטיס כניסה להופעה בארץ
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 90 ש"ח לכרטיס 
מועד צפוי לקבלת התגמול: ספטמבר 2018

מבצע סיכוני פרט ופנסיוני
תקופת המבצע: 1.7-8.10.2018
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרס כספי
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 2,200 יורו לכרטיס לחו"ל
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה במהלך 2019 | פרס כספי בחציון שני 2018

מבצע צבירות
תקופת המבצע: 2.5-30.8.2018
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרסים כספיים | חופשות בארץ במסלול התחרות
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 1,650 יורו כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל. 4,860 ש"ח + מע"מ בגין חופשות בארץ.
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס כספי במהלך רבעון 4 2018. פרס נסיעה וחופשות בארץ במהלך רבעון ראשון 2019.

מבצע ריסק
תקופת המבצע: 22/4 ועד תום עיבוד חודש יוני 2018
מהות התגמול: תוספת עמלה  
מועד צפוי לקבלת התגמול: תוספת עמלה - רבעון 3  2018  

כלים נוספים