מידע בדבר תגמול לבעל רישיון


 


מבצע סיכונים וחיסכון שוטף 
תאריך המבצע: 1.7-27.10.19
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | נסיעה בארץ | פרסים כספיים
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 2,800 דולר כולל מע"מ  לכרטיס לחו"ל. כ 6,000 ש"ח כולל מע"מ לנסיעה בארץ.
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה במהלך 2020 | פרס כספי ברבעון 4 2019

מבצע פנסיה
תקופת המבצע: 5.5-31.7.2019
מהות התגמול: פרסים כספיים
מועד צפוי לקבלת התגמול: רבעון 4, 2019

מבצע צבירות
תקופת המבצע: 5.5-30.9.2019
מהות התגמול: פרסים כספיים
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 3,000 ש"ח - 54,000 ש"ח.
מועד צפוי לקבלת התגמול: נובמבר 2019

מבצע ריסק
תקופת המבצע: 18/4 ועד תום עיבוד חודש יוני 2019
מהות התגמול: תוספת עמלה 
מועד צפוי לקבלת התגמול: תוספת עמלה - רבעון 3 2019   

מבצע סיכונים ירושלים
תאריך המבצע: 1.3.19 עד סוף מאי 2019
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | סופ"ש בארץ
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 1,900 יורו כולל מע"מ  לכרטיס לחו"ל | 2,500 ש"ח לחופשה בארץ
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך 2019 

מבצע סיכונים וחיסכון שוטף
תאריך המבצע: 3.2-5.5.2019 | ריסק למקרה מוות לסוגיו (מגן פרט וריסק משכנתא) - יספרו למבצע הצעות שיוקלדו עד 14.2.2019 ובתנאי שיופקו בתקופת המבצע.
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרסים כספיים
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 1,900 יורו כולל מע"מ  לכרטיס לחו"ל.
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה במהלך 2019 | פרס כספי ברבעון שני 2019

מבצע סיכונים
תאריך המבצע: 10.1-14.2.2019
מהות התגמול: פרס כספי
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון ראשון 2019

מבצע צבירות
תקופת המבצע: 16.12.2018-30.4.2019
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרסים כספיים | חופשות בארץ במסלול התחרות
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 2,700 $ כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל. 4,860 ש"ח + מע"מ בגין חופשות בארץ.
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון שני 2019

 • מבצע סיכונים - מחוז מרכז, יחידה 1
  תקופת המבצע: 04.12.2018-20.01.2019
  מהות התגמול: חופשה בארץ
  שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 3,000 ש"ח + מע"מ לחופשה בארץ.
  מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס חופשה במהלך חציון ראשון 2019

 • מבצע סיכונים - מחוז צפון
  תקופת המבצע: 20.11.2018-20.12.2018
  מהות התגמול: פרסיים כספיים
  מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך רבעון ראשון 2019

 • מבצע סיכונים - מחוז ירושלים
  תקופת המבצע: 21.11.2018-10.01.2019
  מהות התגמול: חופשה בארץ
  שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 3,000 ש"ח + מע"מ לחופשה בארץ.
  מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס חופשה במהלך רבעון ראשון 2019

 • מבצע סיכונים - מחוז ציון
  תקופת המבצע: 7.11-31.12.2018
  מהות התגמול: נסיעה לחו"ל
  שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 2,200 יורו לכרטיס לחו"ל
  מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה לחו"ל במהלך 2019

 • מבצע  - מחוז ירושלים
  תאריך המבצע: 14.10-14.11.2018
  מהות התגמול: שובר להופעה
  שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 156 ש"ח
  מועד צפוי לקבלת התגמול: דצמבר

  • מבצע סיכונים וחיסכון שוטף
   תאריך המבצע: 9.10.2018-31.01.2019
   מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרסים כספיים
   שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 4,200 דולר כולל מע"מ /1,700 יורו כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל.
   מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה במהלך 2019 | פרס כספי ברבעון ראשון 2019

  • מבצע צבירות
   תקופת המבצע: 2.10-31.12.2018
   מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרסים כספיים | חופשות בארץ במסלול התחרות
   שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 2,300 $ כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל. 4,860 ש"ח + מע"מ בגין חופשות בארץ.
   מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס כספי במהלך רבעון 1 2019. פרס נסיעה וחופשות בארץ במהלך רבעון שני 2019.

  • מבצע  - מחוז ציון ודן סוכנויות
   תאריך המבצע: 12.9-11.11.2018
   מהות התגמול: שובר להופעה
   שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 156 ש"ח
   מועד צפוי לקבלת התגמול: דצמבר

  • מבצע  - מחוז מרכז
   תאריך המבצע: 12.9-12.11.2018
   מהות התגמול: שובר להופעה
   שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 156 ש"ח
   מועד צפוי לקבלת התגמול: דצמבר 2018

 • מבצע  - מחוז ירושלים
  תאריך המבצע: 6.9-31.10.2018
  מהות התגמול: שובר להופעה
  שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 156 ש"ח
  מועד צפוי לקבלת התגמול: דצמבר 2018

מבצע  - מחוז צפון
תאריך המבצע: 1.9-10.11.2018
מהות התגמול: שובר להופעה
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 156 ש"ח
מועד צפוי לקבלת התגמול: דצמבר 2018

מבצע סיכונים - מחוז ירושלים 
תקופת המבצע: 15.8-31.10.2018
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | חופשה בארץ
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 2,200 יורו לכרטיס לחו"ל | כ - 2,500 ש"ח + מע"מ לסופ"ש זוגי בארץ | כ - 850 ש"ח + מע"מ לחופשה זוגית בארץ
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה לחו"ל במהלך 2019 | פרס חופשה בארץ במהלך 2018

מבצע מחוז מרכז 2
תקופת המבצע: אוגוסט 2018
מהות התגמול: כרטיס כניסה להופעה בארץ
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 90 ש"ח לכרטיס
מועד צפוי לקבלת התגמול: ספטמבר 2018

מבצע סיכוני פרט ופנסיוני
תקופת המבצע: 1.7-8.10.2018
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרס כספי
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 2,200 יורו לכרטיס לחו"ל
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה במהלך 2019 | פרס כספי בחציון שני 2018

מבצע צבירות
תקופת המבצע: 2.5-30.8.2018
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרסים כספיים | חופשות בארץ במסלול התחרות
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 1,650 יורו כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל. 4,860 ש"ח + מע"מ בגין חופשות בארץ.
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס כספי במהלך רבעון 4 2018. פרס נסיעה וחופשות בארץ במהלך רבעון ראשון 2019.

מבצע ריסק
תקופת המבצע: 22/4 ועד תום עיבוד חודש יוני 2018
מהות התגמול: תוספת עמלה 
מועד צפוי לקבלת התגמול: תוספת עמלה - רבעון 3  2018 

מבצע סיכונים וחיסכון שוטף - מחוז דן 
תקופת המבצע: 1.3-15.5.2018
מהות התגמול: חופשה בארץ
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 5,000 ש"ח לחופשה זוגית ממוצעת בתוספת מע"מ
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון שני 2018

מבצע סיכונים
תאריך המבצע: 22.2-26.3.2018
מהות התגמול: פרס כספי
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון ראשון 2018

 מבצע דיגיטל - מחוז ירושלים
תאריך המבצע: 21-27.2.2018
מהות התגמול: תווי קניה
מועד צפוי לקבלת התגמול: רבעון שני 2018

מבצע סיכונים
תאריך המבצע: 7.1-18.2.2018
מהות התגמול: פרס כספי
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חציון ראשון 2018

מבצע סיכונים וחיסכון שוטף
תאריך המבצע: 19.12.17-16.4.18
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרסים כספיים
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 4,800 דולר כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל.
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה במהלך 2018 | פרס כספי ברבעון שני 2018

מבצע דיגיטל - מחוז דן
תאריך המבצע: 3.12-11.12.2017
מהות התגמול: שובר זוגי לזאפה | מקרר משרדי | מכונת קפה
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): כ - 700 ש"ח
מועד צפוי לקבלת התגמול: ינואר 2018

מבצע סיכוני פרט ופנסיוני
תאריך המבצע: 3.9-17.12.2017
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | חופשה בארץ ופרס כספי
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 3,500 יורו לכרטיס לחו"ל / 5,500 ש"ח + מע"מ בגין חופשות בארץ.
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה וחופשות במהלך 2018 | פרס כספי בחציון ראשון 2018

מבצע צבירות
תאריך המבצע: 3.9-31.12.2017
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרסים כספיים | חופשות בארץ במסלול התחרות
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 3,500 יורו לכרטיס לחו"ל / 4,890 ש"ח + מע"מ בגין חופשות בארץ.
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה וחופשות במהלך 2018 | פרס כספי בחציון ראשון 2018

מבצע מכירות דיגיטל - מחוז ירושלים
תאריךהמבצע: 13/8/2017
מהות התגמול: אפשרות לבחירה: שובר ארוחת בוקר זוגי /שובר סרט זוגי + פופקורן ושתייה או כרטיס לסופרלנד יחיד/זוגי
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): בין 90 ש"ח - 150 ש"ח
מועד צפוי לקבלת התגמול: רבעון 3

מבצע סיכוני פרט ומגוון פרט - מחוז ירושלים
תאריךהמבצע: 3/8-17/9/17
מהות התגמול: יום גיבוש - בשווי של כ - 1,000 ש"ח למשתתף ויום ספא בשווי של כ - 800 ש"ח למשתתף במחירי השוק(מוערך נכון למועד פרסום המבצע). 
מועד צפוי לקבלת התגמול: רבעון 4 2017

מבצע ריסק - מחוז מרכז, יחידה 2
תאריךהמבצע: 6/7-7/9/2017
מהות התגמול: חופשה בארץ ופרס כספי
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק(מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 8,090 ש"ח לחופשה זוגית ממוצעת בתוספת מע"מ  
מועד צפוי לקבלת התגמול: רבעון 4 2017

מבצע ריסק - ירושלים
תאריךהמבצע: 2/7-13/9/17
מהות התגמול: חופשה בארץ ופרס כספי
מועד צפוי לקבלת התגמול: רבעון 4 2017

מבצע שיווק דיגיטל
תאריךהמבצע: 2/7-31/7/2017
מהות התגמול: אפשרות לבחירה: זוג כרטיסים לסופרלנד/לונה פארק | שובר ארוחת ערב זוגית | שובר זוגי לסרט VIP | כרטיס DREAM CARD ע"ס 150 ש"ח | שובר זוגי Extra Fun (ימית 200/שפים)
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק (מוערך נכון למועד פרסום המבצע): בין 109 ש"ח - 198 ש"ח
מועד צפוי לקבלת התגמול: רבעון 3 2017

מבצע ריסק - מחוז מרכז, יחידה 1
תאריךהמבצע: 2/7-13/9/2017
מהות התגמול: חופשה בארץ ופרס כספי
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק(מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 8,020 ש"ח לחופשה זוגית ממוצעת
מועד צפוי לקבלת התגמול: רבעון 4 2017

מבצע ריסק - מחוז ציון
תאריךהמבצע: 28/6/2017
מהות התגמול: תווי קניה
מועד צפוי לקבלת התגמול: חודש יולי

מבצע ריסק - מחוזות ציון וצפון
תקופת המבצע: 31/8/2017 - 25/6
מהות התגמול: חופשה בארץ ופרס כספי
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק(מוערך נכון למועד פרסום המבצע): 8,090 ש"ח לחופשה זוגית ממוצעת בתוספת מע"מ
מועד צפוי לקבלת התגמול: חציון 2 2017

מבצע צבירות - מחוז דן 
תקופת המבצע: 31/8/2017 - 20/6
מהות התגמול: תוספת עמלה
מועד צפוי לקבלת התגמול: רבעון 4

מבצע ריסק - מחוז דן 
תקופת המבצע: 31/8/2017 - 15/6
מהות התגמול: חופשה בארץ
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: 7,210 ש"ח לחופשה זוגית ממוצעת 
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך חודש ספטמבר

מבצע ריסק - מחוז צפון 
תקופת המבצע: 30/6/2017 - 5/6
מהות התגמול: תוספת עמלה
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך רבעון 3  2017


מבצע ריסק - מחוז ירושלים

תקופת המבצע: 29/6/2017 - 1/6 (עיבוד סוף חודש)
מוצרים משתתפים: מגן 1, 5, זהב, הכנסה למשפחה, הכנסה למשפחה זהב. מכירה של 5 פוליסות דיגיטל תעניק בונוס בשיעור 10% לתפוקה המשוקללת.
מהות התגמול: מכירות עם טבלת מדרגות כאשר הנמוכה ביותר-הפרמיה השנתית בסך 18,000 ש"ח ומינימום כמות פוליסות 6
מדרגה גבוהה ביותר: פרמיה שנתית בסך 39,000 ש"ח ומינימום כמות פוליסות 15.
סוכנים משתתפים: סוכן המשתתף במבצע ארצי בליגת הסוכנים ובנוסף, סוכן שקיבל תקנון אישי למבצע זה.
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: מוצרים החל מ - 200 ש"ח ועד 3,600 ש"ח (כולל מע"מ)
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך רבעון 3 

מבצע ריסק - מחוז מרכז - יחידה 2

תקופת המבצע: 29/6/2017 - 29/5 (עיבוד סוף חודש)
מוצרים משתתפים: מגן 1, 5, זהב, הכנסה למשפחה, הכנסה למשפחה זהב.
מהות התגמול: מכירות עם טבלת מדרגות כאשר הנמוכה ביותר-הפרמיה השנתית בסך 18,000 ש"ח ומינימום כמות פוליסות 6
מדרגה גבוהה ביותר: פרמיה שנתית בסך 39,000 ש"ח ומינימום כמות פוליסות 15.
סוכנים משתתפים: סוכן המשתתף במבצע ארצי שקיבל תקנון אישי.
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: מוצרים החל מ - 200 ש"ח ועד 3,600 ש"ח (כולל מע"מ)
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך רבעון 3 

מבצע ריסק - מחוז מרכז - יחידה 1

תקופת המבצע: 30/6/2017 - 21/5
מוצרים משתתפים: מגן 1, 5, זהב, הכנסה למשפחה, הכנסה למשפחה זהב.
מהות התגמול: מכירות עם טבלת מדרגות כאשר הנמוכה ביותר-הפרמיה השנתית בסך 18,000 ש"ח ומינימום כמות פוליסות 6
מדרגה גבוהה ביותר: פרמיה שנתית בסך 39,000 ש"ח ומינימום כמות פוליסות 15.
סוכנים משתתפים: סוכן המשתתף במבצע ארצי שקיבל תקנון אישי.
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: מוצרים החל מ - 200 ש"ח ועד 3,600 ש"ח (כולל מע"מ)
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך רבעון 3 

מבצע צבירות 2017
תקופת המבצע: 31.08.2017 – 01.05.2017

תחרות 1:
מוצרים משתתפים: מגוון שוטף וחד פעמי פרט | השתלמות | גמל ומגוון גמל
מהות התגמול: פרסים כספיים
תחרות 2:
מוצרים משתתפים: מגוון פרט | פיננסים
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל | פרסים כספיים | חופשות בארץ במסלול התחרות
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: כ - 2,500 $ כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל. 4,860 ש"ח + מע"מ בגין חופשה בארץ.
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה וחופשות במהלך 2017/ פרס כספי ברבעון 4 2017  

מבצע מכירות דיגיטל - ירושלים 

תאריך המבצע: 26/4/17
מהות התגמול: 4 מכירות דיגיטל מזכה בשובר לארוחת בוקר זוגי / 8 מכירות דיגיטל מזכה בשובר סרט זוגי
מועד צפוי לקבלת התגמול: אפריל 2017
צפי עלות: כ - 70 ש"ח בתוספת מע"מ

מבצע ריסק
תקופת המבצע: 29/6/2017 - 18/4
מהות התגמול: תוספת עמלה ופרס חופשה
מועד צפוי לקבלת התגמול: תוספת עמלה - אוגוסט 2017 וחופשה במהלך רבעון 3 

מבצע ריסק
תקופת המבצע: 30/4/2017 - 20/3
מוצרים משתתפים: ריסק למקרה מוות מסוג מגן פרט 1, 5, הכנסה למשפחה, הכנסה למשפחה זהב ומחלות קשות (מענקית, מענקית סרטן)
מהות התגמול: תוספת עמלה
מועד צפוי לקבלת התגמול: רבעון 3 

מבצע מרץ - אפריל 2017
תקופת המבצע: 30/4/2017 - 2/3/2017
מוצרים משתתפים: חבילת אפגרייד לפנסיה, הכנסה למשפחה והכנסה למשפחה זהב
מהות התגמול: תוספת עמלה מועד צפוי לקבלת התגמול: מאי 2017

מבצע פברואר 2017 - מחוז צפון
תקופת המבצע: 23.02.2017 - עיבוד פברואר
מוצרים משתתפים: מגן פרט, בריאות ושיווק דיגיטל (על כל 3 פוליסות - תגמול של 100 ש"ח ברוטו,
במידה והסוכן ימכור 10 פוליסות - התגמול יהיה 500 ש"ח, במידה והסוכן ימכור 15 פוליסות - התגמול יהיה 800 ש"ח).
פרמיית מינימום - 50 ש"ח.
התקנון אינו מיועד לסוכנויות ולמוקדים טלפונים.
2 הסוכנים עם כמות הפוליסות הגבוהה ביותר יזכו בפרסים הבאים: 1,000 ש"ח ברוטו | 500 ש"ח ברוטו.
מועד צפוי לקבלת התגמול: רבעון 1 2017

 מבצע תחילת שנה 2017 - מרכז 1/מוקדים וסוכנויות
תקופת המבצע: 30.04.2017 – 01.02.2017
מוצרים משתתפים: סיכונים
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל / חופשה בארץ
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: כ - 2,700 $ כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל. 4,000 ש"ח כולל מע"מ בגין חופשה בארץ.
מועד צפוי לקבלת התגמול: רבעון 3 ו - 4

מבצע תחילת שנה 2017 - ציון/מוקדים וסוכנויות
תקופת המבצע: 06.04.2017 – 01.01.2017
מוצרים משתתפים: סיכונים
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל / חופשה בארץ
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: כ - 2,700 $ כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל. 4,000 ש"ח כולל מע"מ בגין חופשה בארץ.
מועד צפוי לקבלת התגמול: רבעון 3 ו - 4

מבצע תחילת שנה 2017 - ירושלים/מוקדים וסוכנויות
תקופת המבצע: 06.04.2017 – 01.01.2017
מוצרים משתתפים: סיכונים
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל / חופשה בארץ
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: כ - 2,700 $ כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל. 4,000 ש"ח כולל מע"מ בגין חופשה בארץ.
מועד צפוי לקבלת התגמול: רבעון 3 ו - 4 2017

מבצע צבירות 2017
תקופת המבצע: 30.04.2017 – 01.01.2017
מוצרים משתתפים: מגוון שוטף וחד פעמי פרט | השתלמות | גמל ומגוון גמל | פיננסים
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל / פרסים כספיים / חופשות בארץ במסלול התחרות
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: כ - 2,700 $ כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל. 4,860 ש"ח + מע"מ בגין חופשה בארץ.
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה וחופשות במהלך 2017/ פרס כספי ברבעון 2 2017  

מבצע תחילת שנה 2017
תקופת המבצע: 06.04.2017 – 01.01.2017
מוצרים משתתפים: סיכונים וחיסכון שוטף
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל/חופשה בארץ
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: כ - 2,700 $ כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל. 4,000 ש"ח כולל מע"מ בגין חופשה בארץ.
מועד צפוי לקבלת התגמול: רבעון 3 ו- 4  2017

מבצע נובמבר 2016 - ינואר 2017 - מחוז דן
תקופת המבצע: 15.01.2017 – 14.11.2016
מוצרים משתתפים: בריאות, מגן פרט, מגוון חד פעמי והשתלמות
מהות התגמול: חופשה בארץ
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: 2,150 ש"ח כולל מע"מ
מועד צפוי לקבלת התגמול: רבעון 1  2017

מבצע נובמבר-דצמבר 2016 - מחוז צפון
תקופת המבצע: 31.12.2016 – 03.11.2016
מוצרים משתתפים: בריאות ומגן פרט
מהות התגמול: תווי קניה 
מועד צפוי לקבלת התגמול: רבעון 1  2017

 מבצע נובמבר 2016 - מחוז צפון
תקופת המבצע: 30.11.2016 – 02.11.2016
מוצרים משתתפים: מכירות דיגיטאליות ופוליסות בריאות
5 פוליסות דיגיטל /או 4 פוליסות בריאות - כרטיס יחיד
10 פוליסות דיגיטל /או 8 פוליסות בריאות - 2 כרטיסים
15 פוליסות דיגיטל /או 12 פוליסות בריאות - 3 כרטיסים
מהות התגמול: כרטיס לפסטיגל
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק:  135 ש"ח + מע"מ לכרטיס. 
מועד צפוי לקבלת התגמול: דצמבר 2016

מבצע אוקטובר 2016 - מחוז מרכז ציון
תקופת המבצע: 31.10.2016 – 02.10.2016
מוצרים משתתפים: סיכונים ומגוון שוטף
מהות התגמול: יום גיבוש בארץ.
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק:  673 ש"ח + מע"מ.  
מועד צפוי לקבלת התגמול: במהלך 2017

מבצע ספטמבר-דצמבר 2016
תקופת המבצע:
31.12.2016 – 04.09.2016
מוצרים משתתפים: סיכונים וחיסכון שוטף
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל / פרסים כספיים.
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: 5,800 דולר כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל.  
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה במהלך 2017 / פרס כספי ברבעון 1 2017

מבצע ספטמבר-דצמבר 2016
תקופת המבצע:
31.12.2016 – 04.09.2016                                                                                                             
מוצרים משתתפים: מגוון שוטף וחד פעמי פרט | השתלמות | גמל ומגוון גמל | פיננסים
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל / פרסים כספיים / חופשות בארץ במסלול התחרות.
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: 5,800 דולר כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל.
4,860 ש"ח + מע"מ בגין חופשות בארץ.  
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה וחופשות במהלך 2017 / פרס כספי  ברבעון 1 2017


 מבצע יולי-אוגוסט 2016 - מחוז מרכז 1
תקופת המבצע: 31.08.2016 – 03.07.2016
מוצרים משתתפים: סיכונים וחיסכון שוטף
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל / חופשה בארץ.
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: 1,400 יורו כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל . 2,150 ₪ כולל מע"מ לחופשה.  
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה רבעון 4 2016/פרס חופשה רבעון 4 2016

מבצע יולי-אוגוסט 2016 - מחוז מרכז 2
תקופת המבצע: 31.08.2016 – 03.07.2016
מוצרים משתתפים: סיכונים וחיסכון שוטף
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל / חופשה בארץ.
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: 1,400 יורו כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל .
2,150 ₪ כולל מע"מ לחופשה.  
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה רבעון 4 2016/פרס חופשה רבעון 4 2016


מבצע יולי-אוגוסט 2016 - מחוז ציון
תקופת המבצע: 31.08.2016 – 03.07.2016
מוצרים משתתפים: סיכונים וחיסכון שוטף
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל / חופשה בארץ.
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: 1,400 יורו כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל .
2,150 ₪ כולל מע"מ לחופשה.  
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה רבעון 4 2016/פרס חופשה רבעון 4 2016

מבצע יולי-אוגוסט 2016 - מחוז דן
תקופת המבצע: 31.08.2016 – 03.07.2016
מוצרים משתתפים: סיכונים וחיסכון שוטף
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל / חופשה בארץ.
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: 1,400 יורו כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל . 2,150 ₪ כולל מע"מ לחופשה.  
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה רבעון 4 2016/פרס חופשה רבעון 4 2016

 

מבצע יולי-ספטמבר 2016 - מחוז דן - מוקדים וסוכנויות
תקופת המבצע: 30.09.2016 – 06.07.2016
מוצרים משתתפים: סיכונים 
מהות התגמול:
נסיעה לחו"ל / חופשה בארץ.
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: 1,400 יורו כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל . 2,150 ₪ כולל מע"מ לחופשה.  
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה רבעון 4 2016/פרס חופשה רבעון 4 2016


מבצע יולי-אוגוסט 2016 - מחוז צפון
תקופת המבצע: 31.08.2016 – 03.07.2016
מוצרים משתתפים: סיכונים וחיסכון שוטף
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל / חופשה בארץ.
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: 1,400 יורו כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל . 2,150 ₪ כולל מע"מ לחופשה.  
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה רבעון 4 2016/פרס חופשה רבעון 4 2016

מבצע יולי-אוגוסט 2016 - מחוז ירושלים
תקופת המבצע: 31.08.2016 – 03.07.2016
מוצרים משתתפים: סיכונים וחיסכון שוטף
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל / חופשה בארץ.
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: 1,400 יורו כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל . 2,150 ₪ כולל מע"מ לחופשה.  
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה רבעון 4 2016/פרס חופשה רבעון 4 2016


מבצע יולי-ספטמבר 2016 - מוקדים וסוכנויות מחוז ירושלים                                                                                          תקופת המבצע: 27.09.2016 – 12.07.2016                                                                                                                        מוצרים משתתפים: סיכונים 
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל / חופשה בארץ.
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: 1,400 יורו כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל . 2,150 ₪ כולל מע"מ לחופשה.  
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה רבעון 4 2016/פרס חופשה רבעון 4 2016


מבצע יולי-אוגוסט 2016 - מוקדים וסוכנויות מחוז ציון

תקופת המבצע: 31.08.2016 – 03.07.2016
מוצרים משתתפים: סיכונים 
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל / חופשה בארץ.
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: 1,400 יורו כולל מע"מ לכרטיס לחו"ל . 2,150 ₪ כולל מע"מ לחופשה.  
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס נסיעה רבעון 4 2016/פרס חופשה רבעון 4 2016

מבצע קיץ מחוז ירושלים
תקופת המבצע: 22.06.2016 – 13.06.2016
מוצרים משתתפים: ריסק בקליק, אפגרייד לפנסיה, אמצע החיים ונכות תעסוקתית, פוליסת בריאות עם רכיב ניתוחים בארץ.
מהות התגמול: תווי קניה.
מועד צפוי לקבלת התגמול: יולי 2016. 

מבצע בריאות וסיכוני חיים - מאי יוני 2016
תקופת המבצע: 30.06.2016 – 01.05.2016
מוצרים משתתפים: מוצרי אגף הבריאות, מגן פרט באגף החיים.
מהות התגמול: תשלום כספי.
מועד צפוי לקבלת התגמול: אוגוסט 2016.

מבצע צבירות מאי אוגוסט
תקופת המבצע: 31.08.2016 – 01.05.2016
מוצרים משתתפים: מגוון חד פעמי פרט, השתלמות, גמל ומגוון גמל, פיננסים, העברות פנסיה, מגוון ושוטף.
מהות התגמול: תשלום כספי / נסיעה לחול בשווי שוק של כ 1650 אירו  וחופשות בארץ בשווי שוק של 4,860 שח
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס כספי נובמבר 2016 פרס נסיעה פברואר 2017

מבצע סוכנויות פיננסים מחוז דן קיץ 2016
תקופת המבצע:
  15/08/2016 - 14/04/2016
מוצרים משתתפים: מגוון פרט, השתלמות, גמל וניהול תיקים
מהות התגמול: תשלום כספי
שווי התגמול: תגמול בין 3000 שח לבין 15000 שח
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס כספי נובמבר – 2016

מבצע ריסק
תקופת המבצע: 2/2/2016 - 17/3/2016
מוצרים משתתפים: מגן פרט, מוות מתאונה, חוסנים, מחלות קשות, אפגרייד לפנסיה והגנה למשפחה.
מהות התגמול: תוספת עמלה
מועד צפוי לקבלת התגמול: מאי 2016

מבצע אייס צלנג
תקופת המבצע: 3.1.2016 – 21.4.2016.
מוצרים משתתפים: מגוון חד פרמי פרט, השתלמות, גמל ומגוון גמל, פיננסים, העברות פנסיה.
מהות התגמול: תשלום כספי / נסיעה לחול בשווי שוק של כ 5100 יורו כולל מע"מ.
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס כספי יוני 2016 פרס נסיעה ספטמבר 2016

מבצע סוכנויות פיננסים מחוז דן
תקופת המבצע:  31/03/2016 - 01/01/2016
מוצרים משתתפים: מגוון פרט, השתלמות וניהול תיקים (60%)
מהות התגמול: תשלום כספי או נסיעה לחו"ל
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: 1,200 יורו כולל מע"מ
מועד צפוי לקבלת התגמול פרס כספי אפריל- מאי 2016, פרס נסיעה: מאי 2016

מבצע סוכנויות סיכונים -  מחוז דן
תקופת המבצע:
  01/01/2016 - 30/04/2016
מוצרים משתתפים: סיכונים, ללא א.כ.ע וסיעוד
מהות התגמול: תשלום כספי ונסיעה לחו"ל
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: 5,100 יורו כולל מע"מ
מועד צפוי לקבלת התגמול:  פרס כספי מאי - יוני 2016, פרס נסיעה: ספטמבר 2016

מבצע דצמבר אפריל 
תקופת המבצע:  14/4/2016 - 3/12/2015
מוצרים משתתפים: סיכונים, חיסכון שוטף
מהות התגמול: תשלום כספי ונסיעה לחו"ל
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: 5,100 יורו כולל מע"מ לכרטיס
מועד צפוי לקבלת התגמול:  פרס כספי- יוני 2016, פרס נסיעה- ספטמבר 2016

מחוז ציון תקנון סוכנויות ומוקדים
תקופת המבצע:
  31/1/2016 - 26/11/2015
מוצרים משתתפים: סיכונים ללא אכע וללא סיעוד
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל.
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: 1,595 יורו כולל מע"מ לכרטיס.
מועד צפוי לקבלת התגמול:  פרס נסיעה מאי/יוני 2016

מבצע "מחוז - מרכז 2"
תקופת המבצע: 
31/1/2016 - 21/10/2015
מוצרים משתתפים: סיכונים, חיסכון שוטף
מהות התגמול: תשלום כספי ונסיעה לחו"ל
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: 1,595 יורו כולל מע"מ לכרטיס
מועד צפוי לקבלת התגמול:  פרס כספי מרץ  2016 פרס נסיעה מאי/יוני 2016


מבצע "מחוז - מרכז 1"
תקופת המבצע:
  31/1/2016 - 21/10/2015
מוצרים משתתפים: סיכונים, חיסכון שוטף
מהות התגמול: תשלום כספי ונסיעה לחו"ל
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: 1,595 יורו כולל מע"מ לכרטיס
מועד צפוי לקבלת התגמול:  פרס כספי מרץ  2016 פרס נסיעה מאי/יוני 2016

מבצע "מחוז - ירושלים"
תקופת המבצע: 
31/1/2016 - 21/10/2015
מוצרים משתתפים: סיכונים, חיסכון שוטף
מהות התגמול: תשלום כספי ונסיעה לחו"ל
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: 1,595 יורו כולל מע"מ לכרטיס
מועד צפוי לקבלת התגמול:  פרס כספי מרץ  2016 פרס נסיעה מאי/יוני 2016


מבצע "מחוז - דן"
תקופת המבצע:
  31/1/2016 - 21/10/2015
מוצרים משתתפים: סיכונים, חיסכון שוטף
מהות התגמול: תשלום כספי ונסיעה לחו"ל
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: 1,595 יורו כולל מע"מ לכרטיס
מועד צפוי לקבלת התגמול:  פרס כספי מרץ  2016 פרס נסיעה מאי/יוני 2016


מבצע "מחוז - צפון"
תקופת המבצע:
  31/1/2016 - 21/10/2015
מוצרים משתתפים: סיכונים, חיסכון שוטף
מהות התגמול: תשלום כספי ונסיעה לחו"ל
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: 1,595 יורו כולל מע"מ לכרטיס
מועד צפוי לקבלת התגמול:  פרס כספי מרץ  2016 פרס נסיעה מאי/יוני 2016


מבצע "מחוז - ציון"

תקופת המבצע: 
31/1/2016 - 21/10/2015
מוצרים משתתפים: סיכונים, חיסכון שוטף
מהות התגמול: תשלום כספי ונסיעה לחו"ל
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: 1,595 יורו כולל מע"מ לכרטיס
מועד צפוי לקבלת התגמול:  פרס כספי מרץ  2016 פרס נסיעה מאי/יוני 2016

 

מבצע "צוברים לגאורגיה 2015"
תקופת המבצע:
6.9.2015 – 31.12.2015
מוצרים משתתפים: מגוון חד פרמי פרט, השתלמות, גמל ומגוון גמל, פיננסים, העברות פנסיה
מהות התגמול: נסיעת יחיד לגאורגיה/ חופשה במלון בארץ/ תשלום כספי
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: 1,720 דולר
מועד צפוי לקבלת התגמול: פרס כספי מרץ 2016 ונסיעה מאי / יוני 2016

 

מבצע – יולי אוקטובר 2015
תקופת המבצע: 
1/7/2015 - 31/10/2015
מוצרים משתתפים: סיכונים, חיסכון שוטף
מהות התגמול: תשלום כספי ונסיעה לחו"ל
שווי התגמול שאינו ניתן באמצעות תשלום כספי במחירי השוק: 4,500 $ כולל מע"מ לכרטיס
מועד צפוי לקבלת התגמול:  מרץ 2016

כלים נוספים

טסים לחו"ל בקרוב? ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, חברת ביטוחי הבריאות הגדולה בישראל

לרכישה