סנן לפי: סינון
מתקדם
שם הפוליסה
מספר נספח
תחום
תאריך תחילת שיווק
תאריך סיום שיווק
פרטי הפוליסה
"חיונית" ביטוח גמול אי כושר וסיעוד ביטוח אובדן כושר עבודה 01.09.1992 31.12.2006 להורדה  
"שלב" ביטוח אובדן כושר עבודה 814-815 ביטוח אובדן כושר עבודה 01.01.1991 01.12.2003 להורדה  
1008 128 ביטוח אובדן כושר עבודה 01.01.1991 להורדה  
אליהו - מקיף חיים. הרחבה לביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי 210 ביטוח אובדן כושר עבודה 01.12.1996 31.12.2013 להורדה  
אליהו להשכלה גבוהה 152 ביטוח אובדן כושר עבודה 31.12.2013 להורדה  
אליהו לתמיד - תנאים מיוחדים לביטוח סיעודי המצורף לביטוח אובדן כושר עבודה שלב 75 ביטוח אובדן כושר עבודה 01.03.1993 31.12.2013 להורדה  
אליהו משולב - הרחבה לביטוח אובדן כושר עבודה לבעלי "צוארון לבן" 700 ביטוח אובדן כושר עבודה 01.05.1996 31.12.2013 להורדה  
אליהו משולב - הרחבה לביטוח אובדן כושר עבודה לבעלי "צוארון לבן" 710 ביטוח אובדן כושר עבודה 01.05.1996 31.12.2013 להורדה  
אליהו משולב - הרחבה לביטוח אובדן כושר עבודה לבעלי "צוארון לבן" 700 ביטוח אובדן כושר עבודה 01.05.1996 31.12.2013 להורדה  
אליהו משולב - הרחבה לביטוח אובדן כושר עבודה לבעלי "צוארון לבן" 710 ביטוח אובדן כושר עבודה 01.05.1996 31.12.2013 להורדה