סנן לפי: סינון
מתקדם
שם הפוליסה
מספר נספח
תחום
תאריך תחילת שיווק
תאריך סיום שיווק
פרטי הפוליסה
"שלב" ביטוח אובדן כושר עבודה 814-815 ביטוח אובדן כושר עבודה 01.01.1991 01.12.2003 להורדה  
1008 128 ביטוח אובדן כושר עבודה 01.01.1991 להורדה  
אליהו - מקיף חיים. הרחבה לביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי 210 ביטוח אובדן כושר עבודה 01.12.1996 31.12.2013 להורדה  
אליהו לתמיד - תנאים מיוחדים לביטוח סיעודי המצורף לביטוח אובדן כושר עבודה שלב 75 ביטוח אובדן כושר עבודה 01.03.1993 31.12.2013 להורדה  
אליהו משולב - הרחבה לביטוח אובדן כושר עבודה לבעלי "צוארון לבן" 700 ביטוח אובדן כושר עבודה 01.05.1996 31.12.2013 להורדה  
אליהו משולב - הרחבה לביטוח אובדן כושר עבודה לבעלי "צוארון לבן" 710 ביטוח אובדן כושר עבודה 01.05.1996 31.12.2013 להורדה  
אליהו משולב - הרחבה לביטוח אובדן כושר עבודה לבעלי "צוארון לבן" 700 ביטוח אובדן כושר עבודה 01.05.1996 31.12.2013 להורדה  
אליהו משולב - הרחבה לביטוח אובדן כושר עבודה לבעלי "צוארון לבן" 710 ביטוח אובדן כושר עבודה 01.05.1996 31.12.2013 להורדה  
אליהו משולב - תנאים כלליים לביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח סיעודי (משתתף ברווחי תיק השקעות) 78 78 ביטוח אובדן כושר עבודה 01.12.1996 31.12.2013 להורדה  
אליהו משולב - תנאים כלליים לביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח סיעודי (משתתף ברווחי תיק השקעות) ביטוח אובדן כושר עבודה 01.06.1994 31.12.2013 להורדה