>


לכולנו יש אותה השפה
חלקנו מפיקים אותה בעזרת מילים, וחלקנו מביעים אותה בעזרת תנועות גוף, הבעות פנים ותנועות ידיים.

 


שאלות נפוצות

הצהרת נגישות

​​במסגרת פעילות קבוצת הראל ביטוח ופיננסים בתחום האחריות התאגידית ועל-פי הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 והתקנות שהותקנו מכוחו, אנו פועלים ללא הרף למען קידום הנגישות בקבוצת הראל במגוון השירותים אותם אנו מעניקים לכלל לקוחותינו. קבוצת הראל מייחסת חשיבות רבה לתחום הנגישות במגוון ערוצי השירות אותם היא מציעה ללקוחותיה, והיא רואה בעשייה זו חלק בלתי נפרד מפעילותה.
לצפייה בהצהרת הנגישות המלאה