​כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח רכוש בהראל, באפשרותך לבצע שינויים בפוליסה כגון שינוי בכיסוי, הוספת כיסויים מתוך הפוליסה, הגדלה או הקטנה של סכום הביטוח ועוד.

כחלק מתהליך הבקשה, תתבקש למלא טופס בקשה לשינויים בפוליסה ולהעבירו אלינו באמצעות סוכן הביטוח שלך או באמצעות שירות הלקוחות שלנו. במדריך תמצא הוראות להעברת הבקשה.

​לצורך ביצוע השינויים המבוקשים בפוליסה תתבקש למלא טופס בקשה לשינויים בפוליסה ולהעבירו אלינו.

אנו ממליצים לך לפנות לסוכן הביטוח שלך שיסייע לך במילוי הבקשה וילווה אותך לאורך הטיפול בה. 

לאחר קבלת הטופס מהסוכן אנו נטפל בבקשתך ונעדכן את השינויים בפוליסה שברשותך.

אנו נודיע לך על העדכון באמצעות סוכן הביטוח שלך או באמצעות תוספת עדכון לפוליסה שתקבל בדואר.

אנו נעדכן אותך באמצעות סוכן הביטוח שלך ו/או באמצעות מכתב שיישלח אליך המפרט את הפוליסה המעודכנת לאחר השינויים.