​כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות של הראל, אנו שולחים לך דיווח שנתי פעם בשנה הכולל את פרוט הפוליסות שהיו ברשותך בשנה החולפת ואת פרוט הפרמיות ששולמו עבור פוליסות אלו באותה השנה.
חשוב לדעת כי תשלומי פרמיה עבור ביטוחי בריאות אינם מזכים במס ולכן לא ניתן להפיק אישור מס עבור תשלומים אלה.


לצפייה בדיווחים השנתיים לחצו כאן