​קופת התגמולים לעובדי בנק דיסקונט הינה קופת גמל המיועדת לעמיתים עובדי בנק דיסקונט. הקופה מורכבת משלושה מסלולי השקעה תלויי גיל, שהם מסלולי ברירת המחדל, וממסלול השקעה מתמחה לבחירה - אג"ח ממשלת ישראל.
שלושת המסלולים תלויי הגיל (מסלול ברירת מחדל לבני 50 ומטה,  מסלול ברירת מחדל לבני 50-60  ומסלול ברירת מחדל לבני 60 ומעלה) הינם חלק ממודל השקעות תלוי גיל. עם הצטרפותך לקופה, תצורף אל אחד המסלולים הללו באופן אוטומטי ובהתאם לגילך, אלא אם הורית אחרת.

כעמית בקופה זו, תוכל ליהנות גם:

 • מניהול השקעות מקצועי של חטיבת ההשקעות של קבוצת הראל
 • מפיזור השקעות גם בתחומי האשראי, הנדל"ן, התשתיות ועוד​​

גמל דיסקונט - מסלול לבני 50 עד 60

אחד משלושת מסלולי ההשקעה תלויי הגיל של קופת התגמולים לעובדי בנק דיסקונט. זהו מסלול ברירת המחדל לעובדי הבנק בגילאי 50 עד 60, שהצטרפו לקופה ושלא בחרו במסלול השקעה אחר. ​

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 30/09/2019)
 • 8.48% תשואה מתחילת שנת 2019
 • 3.21% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 4.31% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

גמל דיסקונט - מסלול לבני 50 ומטה

אחד משלושת מסלולי ההשקעה תלויי הגיל של קופת התגמולים לעובדי בנק דיסקונט. זהו מסלול ברירת המחדל לעובדי הבנק בגילאי 50 ומטה, שהצטרפו לקופה אך לא בחרו במסלול השקעה אחר.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 30/09/2019)
 • 8.95% תשואה מתחילת שנת 2019
 • - תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

גמל דיסקונט - מסלול אג"ח ממשלת ישראל

אחד מארבעת מסלולי ההשקעה בקופת התגמולים לעובדי בנק דיסקונט. המסלול הינו מסלול מתמחה ובו לפחות 75% מנכסי המסלול מושקעים באג"ח ממשלת ישראל. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 30/09/2019)
 • 4.51% תשואה מתחילת שנת 2019
 • 3.92% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 2.28% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 1.59% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 1.55 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

גמל דיסקונט - מסלול לבני 60 ומעלה

אחד משלושת מסלולי ההשקעה תלויי הגיל של קופת התגמולים לעובדי בנק דיסקונט. זהו מסלול ברירת המחדל לעובדי הבנק בגילאי 60 ומעלה, שהצטרפו לקופה אך לא בחרו במסלול השקעה אחר.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 30/09/2019)
 • 6.23% תשואה מתחילת שנת 2019
 • 3.66% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 3.2% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף

שירות ללקוחות קופת התגמולים של עובדי

בנק דיסקונט:

03-9208043
מענה טלפוני בימים א'-ה',
בין השעות 8:30 - 16:00​