כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח הסיעודי בהראל, באפשרותך להזמין מבחר שירותים רפואיים ושירותי סיעוד בהתאם לשירותים הכלולים בפוליסה שברשותך. העמדנו לרשותך מספר מדריכים שיאפשרו לך לקבל את השירותים אלה בקלות וביעילות.

הזמנת רופא מלווה אישי - ביטוח סיעודי

כמבוטח בפוליסת ביטוח סיעודי פרטי של הראל, הכוללת כיסוי עבור שירות רופא מלווה אישי, באפשרותך לפנות לספק השירות ולקבל שירות ניהול וליווי רפואי צמוד במקרה של אירוע רפואי משמעותי בתהליך האבחנה, הטיפול והאבחנה. פעל בהתאם להנחיות מדריך זה לצורך הזמנת שירות רופא מלווה אישי בפוליסת ביטוח סיעודי שברשותך.

button

מוקד ביקורופא לזימון רופא לביתך

1-800-260-660

 המוקד פעיל 24 שעות ביממה