>

סנן לפי:
שם הפוליסה / הנספח
מספר נספח
תחום
תאריך תחילת שיווק
תאריך סיום שיווק
פרטי הנספח
)משכנתא בטוחה )ב 0153 ביטוח משכנתא 04.08.2021 01.12.9999 להורדה  
)משכנתא בטוחה )ב 0153 ביטוח משכנתא 02.08.2024 01.12.9999 להורדה  
** 305 ,304 ,303 ,302 ,301 :בריאות פרטית נבחרת ** נספחי ציון 0305 ביטוח בריאות 01.01.1950 01.12.9999 להורדה  
01/22 פוליסה לביטוח אחריות מעבידים הראל ביט-מהדורה 0365 ביטוח לעסק 01.01.1950 01.12.9999 להורדה  
01/22 פוליסה לביטוח אחריות מקצועית-מהדורה 0703 ביטוח לעסק 01.01.1950 01.12.9999 להורדה  
01/22 פוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני הראל ביט 0152 ביטוח לעסק 01.01.1950 01.12.9999 להורדה  
01/22-פוליסה לביטוח חבות המוצר הראל ביט 0665 ביטוח לעסק 01.01.1950 01.12.9999 להורדה  
01/22-פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט 0335 ביטוח לעסק 01.01.1950 01.12.9999 להורדה  
01/22-פוליסה לביטוח כספים הראל ביט 0425 ביטוח לעסק 01.01.1950 01.12.9999 להורדה  
01/22-פוליסה לביטוח נאמנות הראל ביט 0505 ביטוח לעסק 01.01.1950 01.12.9999 להורדה