>

סנן לפי:
שם הפוליסה / הנספח
מספר נספח
תחום
תאריך תחילת שיווק
תאריך סיום שיווק
פרטי הנספח
)משכנתא בטוחה )ב 0153 ביטוח משכנתא 04.08.2021 01.12.9999 להורדה  
** 305 ,304 ,303 ,302 ,301 :בריאות פרטית נבחרת ** נספחי ציון 0305 ביטוח בריאות 01.01.1950 01.12.9999 להורדה  
01/22 פוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני הראל ביט 0152 ביטוח לעסק 01.01.1950 01.12.9999 להורדה  
03/2019 מ / מהדורה"ל הראל עסקים - עבור עובדי החברה המרכזית ליצור משקאות קלים בע"ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו 0054 ביטוח נסיעות לחו''ל 01.01.1950 01.12.9999 להורדה  
032019 ל הראל עסקים - עבור עובדי הסוכנות היהודית לארץ ישראל (שליחי שותפות ביחד) מהדורה"ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו 'נספח ב 0210 ביטוח נסיעות לחו''ל 01.01.1950 01.12.9999 להורדה  
032019 מ מהדורה"ל הראל עסקים עבור עובדי דיפלומט מפיצים ( 1968 ) בע"ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו 0103 ביטוח נסיעות לחו''ל 01.01.1950 01.12.9999 להורדה  
032019 מ"ל הראל עסקים עבור עובדי כנס אינטרנשיונל ארגון קונגרסים בע"ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו 'נספח א 0093 ביטוח נסיעות לחו''ל 01.01.1950 01.12.9999 להורדה  
032019 ף מנהל משק ופקידים בפנסיה תקציבית"ל הראל עסקים עבור חברי קרן גמלאי המעו"ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו 'נספח א 0074 ביטוח נסיעות לחו''ל 01.01.1950 01.12.9999 להורדה  
032019 ל הראל עסקים עבור עובדי איגוד הכדורסל בישראל מהדורה"ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו 'נספח א 0088 ביטוח נסיעות לחו''ל 01.01.1950 01.12.9999 להורדה  
032019 ל הראל עסקים עבור עובדי צים- קציני ים מהדורה"ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו-'נספח א 0098 ביטוח נסיעות לחו''ל 01.01.1950 01.12.9999 להורדה