>

פוליסות הביטוח לעסקים של הראל מעניקות פתרונות ביטוחיים לחברות בתחומים עסקיים שונים, בארץ ובחו"ל.

במסגרת ביטוחים אלו נכללים, בין היתר, ביטוחי רכוש לעסק, אובדן רווחים, אחריות כלפי צד שלישי, חבויות מעבידים, חבות מוצר, שבר מכני, ציוד אלקטרוני, נושאי משרה, כספים בהעברה, עבודות ק​בלניות ועוד.​

ביטוח לעסק עושים בהראל
אנחנו לשירותך

תביעות ביטוח לעסקים


אנו עושים כל שביכולתנו על מנת שתוכל למצות את זכויותיך בפוליסות הביטוח שברשותך. העמדנו לרשותך מספר מדריכים שיעניקו לך את כל המידע הנדרש על-מנת שתוכל להגיש בקשה לתביעת ביטוח לעסקים בקלות ובמהירות.


​מו​קד שירות לקוחות כללי

 03-7547777


שעות פעילות:

ימים א' - ה', בין השעות: 8:00-16:00  ​