​​


​בחירת החיסכון הפנסיוני היא בחירה בנכס כלכלי חשוב יש אומרים, בין החשובים ביותר לעתידך.
ביטוח המנהלים הוא חיסכון לטווח ארוך ומיועד לקבלת קיצבה במועד הפרישה במסגרת התוכנית יש אפשרות לרכוש גם ביטוח לאובדן כושר עבודה
ואפשר לרכוש גם כיסויים ביטוחיים מחוץ לתוכנית
​​

שאלות ותשובות בנושא ביטוח חיים פנסיוני (ביטוח מנהלים)