במסגרת פוליסת ביטוח מקיף לרכב, תוכל לקבל כיסוי לנזק או לאובדן גמור שייגרם לרכבך וכיסוי עבור אחריותך בשל נזק שייגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב.

  • כיסוי למקרי נזק או אובדן גמור כתוצאה מאש, שיטפון, סערה, התנגשות, התהפכות, גניבה ועוד
  • כיסוי מפני נזקים שנגרמו לרכב בזדון, שלא על-ידי המבוטח
  • כיסוי לנזקים שייגרמו לרכוש של צד שלישי, כולל הוצאות משפט
בלעדי בהראל! מסלול משתלם לנהג צעיר, מבטחים רכב אחד ונוהגים בכל רכבי המשפחה

כלים נוספים

יש טיסה לחו"ל באופק? ביטוח נסיעות עושים בהראל, חברת ביטוחי הבריאות הגדולה בישראל

לרכישה