ביטוח מקיף לרכב פרטי ומסחרי ביטוח מקיף לרכב פרטי ומסחרי

ביטוח מקיף​
ל​​​רכב פרטי ומסחרי

ביטוח המכסה אבדן או נזק שנגרם לרכב המבוטח
הביטוח גם כולל כיסוי עבור נזקים
שיגרמו לרכוש של צד שלישי, כתוצאה מהשימוש ברכב
לקבלת הצעת מחיר​ ​​​למה דווקא הראל?​

ביטוח לרכב עם תשלום לפי קילומטרים  
מגוון רחב של מסלולי ביטוח המתאימים,
לצרכים ולשימושים שלך
מגוון רחב של מסלולי ביטוח המתאימים,לצרכים ולשימושים שלך
ביטוח לרכב עם תשלום לפי קילומטרים  
כיסוי למקרי נזק או אובדן גמור כתוצאה מאש, שיטפון, סערה, שלג,
התנגשות, התהפכות, גניבה
ותאונה מכל סוג שהוא
כיסוי למקר​י נזק או אובדן גמורכתוצאה ​מאש, שיטפון, סערה, שלג, התנגשות,התהפכות, גניבה ותאונה מכל סוג שהוא
ביטוח לרכב עם תשלום לפי קילומטרים  
אפשרות להוסיף כיסוי לנהגים מזדמנים ובקלות אפשרות להגדיל את סכום הכיסוי לנזקי צד ג', עד 4 מילי​ון ₪
ביטוח לרכב עם תשלום לפי קילומטרים  
אפשרות להוסיף כיסוי לנהגים
מזדמנים ובקלות
אפשרות להוסיף כיסוי לנהגים מזדמנים ובקלות ​​​​​

עיקרי הפוליסה

 
  • נזק מנזקי טבע, למשל: שיטפון, סערה, שלג וברד.
  • נזק מאש, התפוצצות, התנגשות, התהפכות ומכל סוג שהוא.
  • נזק שנגרם בעת גניבה או ניסיון גניבה.
  • פיצוי כספי במקרה שרכבך נגנב.
  • כיסוי לנזקים שרכבך יגרום לרכוש של צד שלישי, כולל הוצאות משפט
  • כיסוי הוצאות משפט במידה ומוגש נגדך כתב אישום על-ידי מדינת ישראל

פעולות נפוצות

הוספת נהג לזמן קצר  
הוספת נהג
לזמן קצר
הגשת תביעה  
הגשת
תביעה
איתור שירותי דרך  
איתור
שירות​י דרך
לכל הפעולות  
לכל
הפעולות ​
אין באמור במסמך זה כדי להוות כיסוי ביטוחי ו/או אישור ו/או הסכמה של חברת הביטוח להפקת פוליסת ביטוח מקיף עבורך. פוליסת מקיף כוללת תנאים וחריגים כלליים אשר חלים על כל פרקי הפוליסה וכן תנאים וחריגים ספציפיים  אשר חלים על כל פרק בנפרד. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסת הביטוח.​​​​​​​